Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Afskedigelser ved graviditet/orlov - Danske Regioner

< Forrige | Indhold | Næste >

Sager fra Danske Regioner om afskedigelser p.g.a. graviditet/orlov

Eksempler på sager fra perioden 2012-2014 indberettet af Danske Regioner.

Region Hovedstaden:

 • Forlig af juni 2012. En kvindelig ansat med 5 års anciennitet blev opsagt på grund af omfattende sygefravær, som lå efter det tidspunkt, hvor hun skulle have genoptaget arbejdet efter endt barselsorlov. I partshøringsperioden blev det oplyst, at hun var gravid igen. Der blev indgået en forligsmæssig aftale om betaling af en godtgørelse på 95.000 kr.
 • Forlig af maj 2012. En kvindelig ansat med 7 års anciennitet blev opsagt på grund af omfattende sygefravær. På opsigelsestidspunktet var hun netop blevet gravid som følge af længerevarende fertilitetsbehandlinger. Der blev i september 2012 indgået en forligsmæssig aftale om betaling af en godtgørelse på 100.000 kr.

Den billigste A-kasse?

Se vores pris sammenligning

Region Syddanmark:

 • Afgørelse af 6.6.2013, Ligebehandlingsnævnet (ikke en overtrædelse af LBL). En gravid medarbejder blev afskediget i forbindelse med en besparelsesproces primo 2012. Medarbejderen havde været ansat siden 1. januar 2009. Ligebehandlingsnævnet fandt, at regionen havde godtgjort, at afskedigelsen alene var begrundet ud fra, hvem der bedst kunne undværes fremadrettet og dermed ikke pga. medarbejderens graviditet.
 • Forlig af 13.3.2013. Sagens omdrejningspunkt var, hvorvidt regionen havde afskediget en medarbejder pga. sygdom eller graviditet. Et forlig blev indgået, hvor regionen betalte en godtgørelse til medarbejderen svarende til 2 måneders løn. Der var i øvrigt ikke andre ansættelsesretlige elementer i forliget, som havde betydning for fastsættelsen af godtgørelsen.

Er du studerende - husk A-kasse!

Se vores guide for studerende

Region Midtjylland:

 • Afgørelse af 28.3.2014, Ligebehandlingsnævnet (ikke en overtrædelse af LBL). Et hospital varslede ændrede mødetider, mens en medarbejder med 4 år og 11 måneders anciennitet var på barsel. De ændrede mødetider trådte i kraft efter barslens ophør. Ligebehandlingsnævnet fandt, at ændringen af mødetiderne ikke var en overtrædelse af ligebehandlingsloven.
 • Forlig af august 2013. Sagen omhandlede en kvindelig medarbejder med 5 år og 8 måneders anciennitet. Medarbejderen havde en del sygefravær og blev afskediget i forbindelse med besparelser. På opsigelsestidspunktet var medarbejderen gravid. Der blev indgået et forlig i august 2013, hvorefter regionen betalte en godtgørelse svarende til 1 måneds løn. Region Midtjylland har angivet, at der fra regionens side ikke var nogen anerkendelse af, at der var sket en overtrædelse af ligebehandlingsloven.
 • Forlig af 6.11.2012. En kvindelig medarbejder med 2 års anciennitet var ansat som vikar på et hospital. Hun meddelte, at hun var gravid. Hospitalet slog 4 faste stillinger op i afdelingen, hvor medarbejderen var ansat som vikar. Vikaren ansøgte stillingerne, men blev ikke ansat. Dansk Sygeplejeråd og hospitalet indgik forlig om betaling af en godtgørelse på 22.500 kr.
 • Forlig af 2012. En gravid SOSU-assistent blev ansat i 2004. Hun blev opsagt i forbindelse med besparelser i 2011. Lønmodtageren blev tilkendt en godtgørelse af Ligebehandlingsnævnet i 2012. Sagen blev forligt i 2012.
 • Dom, Retten i Randers (overtrædelse af LBL). Sagen omhandlede en mandlig medarbejder med 4 år og 5 måneders anciennitet, som havde søgt orlov i forbindelse med sin kærestes graviditet. Medarbejderen blev efterfølgende opsagt. Retten fandt, at opsigelsen ikke var begrundet i ansøgningen om orlov, men fandt det ikke bevist, at muligheden for omplacering af medarbejderen var undersøgt tilstrækkeligt. På den baggrund fandt retten, at regionen skulle betale en godtgørelse svarende til 9 måneders løn for overtrædelse af ligebehandlingsloven. Sagen blev indbragt for landsretten, men blev hævet inden domsforhandling.
 • Udenretligt forlig. Sagen omhandlede en kvindelig pædagog med 8 år og 5 måneders anciennitet. Medarbejderen, som var i fertilitetsbehandling, blev påtænkt opsagt på grund af besparelser. Efter forhandling med Socialpædagogernes Landsforbund forblev medarbejderen ansat i specialområdet – dog på en anden institution.

Er du selvstændig og søger A-kasse?

Se vores Guide for selvstændige

Region Sjælland:

 • Afgørelse af 2012, Ligebehandlingsnævnet (overtrædelse af LBL). Et sygehus afskedigede i 2012 en medarbejder i prøvetiden pga. ustabilt fremmøde/hyppigt fravær (ikke graviditetsbetinget fravær). Den pågældende medarbejder var gravid på afskedigelsestidspunktet. Fagforbundet indbragte efterfølgende sagen for Ligebehandlingsnævnet, og arbejdsgiveren blev pålagt at betale en godtgørelse på 150.000 kr. svarende til 6 måneders løn.

< Forrige | Indhold | Næste >

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg - kønsroller

Kvinder tjener stadig mindre end mændene

Udgivet den 01.12.2016 af A-kasser.dk

Beskæftigelsesministeriet udarbejder løbende information om udviklingen på ligelønsområdet, og en ny ligelønsredegørelse for 2016 er nu klar. Redegørelsen tager udgangspunkt i den seneste Læs mere...

Her tjener kvinder mere end mænd

Udgivet den 18.09.2016 af A-kasser.dk

Den gennemsnitlige timeløn for mænd er stadig højere end kvinders ifølge netop offentliggjort statistik fra Danmarks Statistik. Lønmodtagere på det danske arbejdsmarked havde i 2015 en gennemsnitlig timeløn på 252 kr. Læs mere...

Forskel på hvad kvindelige og mandlige studerende går efter

Udgivet den 03.06.2016 af A-kasser.dk

Undersøgelse af studerende's jobønsker Mænd går efter høj løn og prestige, mens kvinder går efter blødere værdier, herunder om virksomheden har en etisk korrekt adfærd og udviser socialt Læs mere...

Gå til bloggen