Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Afskedigelse ved barselsorlov - HK

< Forrige | Indhold | Næste >

Sager fra HK om afskedigelser p.g.a. graviditet og orlov
Eksempler på sager fra perioden 2012-2014 indberettet af HK.

 • Forlig af 6.2.2014. Der var i sagen tvist om, hvorvidt afskedigelsen af en kvindelig lønmodtager med 3 år og 10 måneders anciennitet skyldtes barselsorlov eller organisationsændringer. Virksomheden betalte en godtgørelse på 208.637,40 kr. svarende til 7 måneders løn.
 • Forlig af 31.1.2014. En gravid laborant med 4 måneders anciennitet blev opsagt med henvisning til dårlig performance, som også var påtalt før graviditeten. Sagen blev forligt med en godtgørelse svarende til 6 måneders løn.
 • Forlig af 31.1.2014. En gravid butiksmedarbejder blev afskediget. Sagen blev forligt med en godtgørelse på 90.640 kr. svarende til 4 måneders løn.
 • Forlig af 29.1.2014. En gravid kontormedarbejder blev opsagt i prøveperioden. Sagen blev forligt med en godtgørelse på 57.996 kr. svarende til 4 måneders løn.
 • Tilkendegivelse af 23.1.2014, Afskedigelsesnævnet (ikke en overtrædelse af LBL). HK var mandatar for en kvindelig medarbejder med 7 års anciennitet på barsel. Arbejdsgiveren opsagde medarbejderen med henvisning til arbejdsmangel og nye ejere. HK hævdede, at der var tale om en virksomhedsoverdragelse og en usaglig opsigelse. Afskedigelsesnævnet fandt ikke, at opsigelsen var i strid med ligebehandlingsloven.

Den rigtige A-kasse for dig?

Se vores sammenligning
og guide

 • Forlig 20.12.2013. En kvindelig lønmodtager havde ikke modtaget fuld bonus under sin barsel til trods for, at der var udbetalt fuld løn i hele kalenderåret. Sagen blev forligt med, at hun fik 11.306 kr. i bonus.
 • Dom af 19.12.2013, ØL (overtrædelse af LBL). En kvindelig medarbejder med 2½ års anciennitet blev afskediget under sin graviditet. Retten fandt, at det var i strid med ligebehandlingsloven og tilkendte hende en godtgørelse svarende til 12 måneders løn.
 • Forlig af 16.12.2013. Sagen vedrørte en kvindelig medarbejder med 5 måneders anciennitet, som ikke havde informeret sin arbejdsgiver om graviditet, men dog havde meldt sig syg pga. opkast og kvalme, hvorfor HK hævdede, at arbejdsgiveren kendte til graviditeten. Der blev aftalt en godtgørelse på 20.000 kr.
 • Forlig af 10.12.2013. En kvindelig butiksassistent varslede barselsorlov. Hun fik oplyst af sin arbejdsgiver, at hun ikke var berettiget til løn under sin barsel. Sagen blev forligt med, at virksomheden betalte løn og feriegodtgørelse på i alt 33.556,62 kr.

Få gratis A-kasse!

..som studerende kan du få 5 års gratis A-kasse. Læs mere

 • Dom af 18.11.2013, Byret (overtrædelse af LBL). En gravid medarbejder med 4 års anciennitet blev opsagt med den begrundelse, at hun ikke levede op til arbejdsgiverens forventninger. Retten fandt, at arbejdsgiveren ikke havde løftet bevisbyrden for, at afskedigelsen ikke helt eller delvist var begrundet i medarbejderens graviditet, hvorfor der blev tilkendt en godtgørelse svarende til 9 måneders løn.
 • Forlig af 31.10.2013. Sagen handlede om, hvorvidt en barselsvikar havde overtaget den barslende deltidsansattes stilling. Den barslende lønmodtager havde været ansat i 2 år og 3 måneder. Virksomheden betalte en godtgørelse på 111.398,21 kr. svarende til 7 måneders løn.
 • Forlig af 3.10.2013. En virksomhed opsagde en kvindelig blomsterbinder med 6 års anciennitet 4 dage efter, at hun vendte tilbage fra barselsorlov. Sagen blev forligt med en godtgørelse på 25.000 kr.
 • Dom af 1.10.2013, Byret (ikke en overtrædelse af LBL). Byretten fandt, at opsigelsen af en medarbejder hverken helt eller delvist skyldtes medarbejderens barsel og delvise sygemelding grundet fødselsdepression, hvorfor arbejdsgiveren blev frifundet.
 • Forlig af 30.9.2013. En kvindelig medarbejder blev opsagt, mens hun var på forældreorlov. Afskedigelsen var begrundet med et behov for besparelser. Medarbejderen havde været ansat i virksomheden i 3½ år. Sagen blev forligt med en godtgørelse svarende til 9 måneders løn.

< Forrige | Indhold | Næste >

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg - kønsroller

Kvinder tjener stadig mindre end mændene

Udgivet den 01.12.2016 af A-kasser.dk

Beskæftigelsesministeriet udarbejder løbende information om udviklingen på ligelønsområdet, og en ny ligelønsredegørelse for 2016 er nu klar. Redegørelsen tager udgangspunkt i den seneste Læs mere...

Her tjener kvinder mere end mænd

Udgivet den 18.09.2016 af A-kasser.dk

Den gennemsnitlige timeløn for mænd er stadig højere end kvinders ifølge netop offentliggjort statistik fra Danmarks Statistik. Lønmodtagere på det danske arbejdsmarked havde i 2015 en gennemsnitlig timeløn på 252 kr. Læs mere...

Forskel på hvad kvindelige og mandlige studerende går efter

Udgivet den 03.06.2016 af A-kasser.dk

Undersøgelse af studerende's jobønsker Mænd går efter høj løn og prestige, mens kvinder går efter blødere værdier, herunder om virksomheden har en etisk korrekt adfærd og udviser socialt Læs mere...

Gå til bloggen