Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Afskedigelse ved barselsorlov - HK

< Forrige | Indhold | Næste >

Sager fra HK om afskedigelser p.g.a. graviditet og orlov
Eksempler på sager fra perioden 2012-2014 indberettet af HK.

 • Dom af 10.7.2014, Retten i Roskilde (overtrædelse af LBL). Under en kvindelig medarbejders barsel blev en anden medarbejder fastansat. Medarbejderen overtog sagsøgers arbejdsopgaver. Sagsøger, der på dette tidspunkt havde ca. 5½ års anciennitet, blev afskediget efter tilbagevenden fra barsel. Retten fandt, at opsigelsen var i strid med ligebehandlingsloven, og sagsøger fik tilkendt en godtgørelse svarende til 9 måneders løn. Sagen blev ikke anket.
 • Forlig af 10.6.2014. Sagen handlede om, hvorvidt en lønmodtager var tidsbestemt ansat eller ej. Hun skulle dog ikke fortsætte efter, at virksomheden blev bekendt med hendes graviditet. Sagen blev forligt med, at lønmodtageren blev fritstillet i opsigelsesperioden på 3 måneder. Derudover fik lønmodtageren en godtgørelse på 37.500 kr. svarende til 3 måneders løn.
 • Forlig af 4.6.2014. Sagen vedrørte en opsigelse af en medarbejder med 4 års anciennitet, der var på barsel. Opsigelsen blev begrundet med, at arbejdsområdet skulle outsources. Medarbejderen fik en godtgørelse på 201.322,98 kr. svarende til 6 måneders løn.
 • Forlig af 1.6.2014. En kvindelig medarbejder blev afskediget under sin barsel pga. strukturændringer efter 2 års ansættelse. Hun blev fritstillet i 10 måneder med fuld løn, uden modregning af ferie og fik derudover en godtgørelse svarende til 1 måneds løn.

Er du selvstændig og søger A-kasse?

Se vores Guide for selvstændige

 • Forlig af 21.5.2014. En kvindelig kontormedarbejder med 7 års anciennitet blev under sin barsel omplaceret og efter sin tilbagevenden opsagt som led i en større omstrukturering. Virksomheden betalte en godtgørelse på 46.000 kr. svarende til 2 måneders løn.
 • Forlig af 13.5.2014. Sagen vedrørte en afskediget medarbejder med 5 års anciennitet. Virksomheden hævdede, at opsigelsen skyldtes fravær. På afskedigelsestidspunktet var virksomheden orienteret om, at medarbejderen var i fertilitetsbehandling. Sagen blev forligt med en godtgørelse på 111.250 kr.
 • Forlig af 7.5.2014. En kvindelig lønmodtager med 2 års anciennitet fik sine ansættelsesvilkår ændret under barsel. Medarbejderen havde desuden ikke fået udbetalt løn eller pension i perioden. Sagen blev forligt med en godtgørelse på 80.000 kr.
 • Forlig af 7.5.2014. En lønmodtager med 1½ års anciennitet blev fritstillet og fik en godtgørelse på 65.000 kr. som følge af, at hun blev opsagt, da hun meddelte virksomheden, at hun var blevet gravid.
 • Forlig af 28.4.2014. En kontormedarbejder fik 220.882 kr. i godtgørelse efter at være blevet opsagt i forbindelse med graviditet.
 • Dom af 2.4.2014, Retten i Odense (overtrædelse af LBL). En kvinde med 3 år og 9 måneders anciennitet anlagde sag mod sin arbejdsgiver, fordi hun blev opsagt efter tilbagekomst fra barsel. Arbejdsgiveren havde en måned tidligere fastansat barselsvikaren. Retten gav lønmodtageren medhold i sagen, idet retten vurderede, at de yderligere kompetencer, som arbejdsgiveren mente, at barselsvikaren besad, ville kunne tilegnes af lønmodtageren efter kortere oplæring. Der blev fastsat en godtgørelse svarende til 9 måneders løn.

Medlem af A-kasse?

Se vores guide

 • Forlig af 31.3.2014. En kvinde søgte job i en butik, hvor hun fik et mundtligt tilsagn om ansættelse. Hun nævnte efterfølgende, at hun var i fertilitetsbehandling, hvorefter hun samme aften modtog en sms fra chefen om, at hun ikke kom i betragtning pga. fertilitetsbehandlingen. Virksomheden betalte en godtgørelse på 51.690 kr.
 • Forlig af 21.3.2014. Sagen vedrørte en lønmodtager, der meddelte, at hun var gravid 3 dage inde i hendes ansættelse. Virksomheden valgte at ændre hendes stilling fra fastansættelse til tidsbegrænset og efterfølgende afskedigede de hende. Sagen blev forligt med en godtgørelse svarende til 6 måneders løn, og en godtgørelse på 25.000 kr. for ændring af ansættelsesbeviset fra fastansættelse til tidsbegrænset.
 • Forlig af 4.3.2014. En kvindelig lønmodtager med 6 år og 5 måneders anciennitet blev afskediget 7 måneder efter sin barselsorlov. Hun fik en godtgørelse svarende til 5 måneders løn.
 • Forlig af 27.2.2014. En medarbejder blev opsagt pga. manglende performance under hendes graviditet. Hun havde været ansat som kontorassistent i virksomheden i 2 år og 2 måneder. Virksomheden betalte en godtgørelse på 175.000 kr. svarende til 5 måneders løn.
 • Forlig af 26.2.2014. En kvindelig kontormedarbejder blev afskediget efter 2 års ansættelse, da hun vendte tilbage efter barselsorlov. Virksomheden betalte en godtgørelse på 121.500 kr. svarende til 4½ måneders løn.
 • Forlig af 10.2.2014. En kvindelig kontormedarbejder med 2 års anciennitet fik en godtgørelse på 70.000 kr. svarende til 2 måneders løn efter at være blevet opsagt under sin barsel.

Få gratis A-kasse!

..som studerende kan du få 5 års gratis A-kasse. Læs mere

< Forrige | Indhold | Næste >

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg - kønsroller

Kvinder tjener stadig mindre end mændene

Udgivet den 01.12.2016 af A-kasser.dk

Beskæftigelsesministeriet udarbejder løbende information om udviklingen på ligelønsområdet, og en ny ligelønsredegørelse for 2016 er nu klar. Redegørelsen tager udgangspunkt i den seneste Læs mere...

Her tjener kvinder mere end mænd

Udgivet den 18.09.2016 af A-kasser.dk

Den gennemsnitlige timeløn for mænd er stadig højere end kvinders ifølge netop offentliggjort statistik fra Danmarks Statistik. Lønmodtagere på det danske arbejdsmarked havde i 2015 en gennemsnitlig timeløn på 252 kr. Læs mere...

Forskel på hvad kvindelige og mandlige studerende går efter

Udgivet den 03.06.2016 af A-kasser.dk

Undersøgelse af studerende's jobønsker Mænd går efter høj løn og prestige, mens kvinder går efter blødere værdier, herunder om virksomheden har en etisk korrekt adfærd og udviser socialt Læs mere...

Gå til bloggen