Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Afskedigelse ved barselsorlov - HK

< Forrige | Indhold | Næste >

Sager fra HK om afskedigelser p.g.a. graviditet og orlov
Eksempler på sager fra perioden 2012-2014 indberettet af HK.

 • Forlig af 20.9.2013. Sagen vedrørte, hvorvidt en afskedigelse af en kvindelig medarbejder med 1 år og 5 måneders anciennitet skyldtes fertilitetsbehandling. Sagen blev forligt ved, at arbejdsgiveren betalte en godtgørelse på 50.000 kr. svarende til lidt mere end 2 måneders løn.
 • Forlig af 15.9.2013. En kommunalt ansat kvinde blev afskediget på grund af højt sygefravær. Sygefraværet skyldtes bækkenløsning under hendes graviditet. Kommunen havde foreslået, at hun meldte sig syg og så udskød barselsorloven. Sagen blev forligt med en godtgørelse svarende til 2½ måneders løn.
 • Forlig af 22.8.2013. En kvindelig kontorassistent blev afskediget i forbindelse med tilbagevenden fra barsel med henvisning til arbejdsmangel, hvilket hun selv anerkendte. Sagen blev forligt med en godtgørelse svarende til 2 måneders løn.
 • Forlig af 16.8.2013. En kvindelig kontorassistent på barselsorlov med næsten 2 års anciennitet blev varslet opsagt, da hendes stilling skulle opgraderes til en økonomiassistentstilling. Der var tvist om, hvorvidt opgraderingen af stillingen var en saglig grund til opsigelse. Virksomheden betalte en godtgørelse på 81.000 kr. svarende til 4 måneders løn.
 • Forlig af 11.8.2013. En kvindelig butiksassistent blev opsagt, da hun kom tilbage fra barsel efter at have været ansat i 5 år. Sagen blev forligt med en godtgørelse på 73.000 kr. svarende til 4 måneders løn og fritstilling i opsigelsesperioden.
 • Forlig af 12.7.2013. En kvindelig arbejdsmiljørepræsentant blev afskediget efter 13 års ansættelse – 2 måneder efter endt barsel – med henvisning til, at hendes arbejdsopgaver blev flyttet til udlandet. Sagen blev forligt med en godtgørelse svarende til 5½ måneders løn, kurser til en værdi af 15.000 kr., outplacement og fritstilling i hele opsigelsesperioden.

Medlem af A-kasse?

Se vores guide

 • Forlig af 1.7.2013. En kvindelig medarbejder blev opsagt i prøvetiden, men i umiddelbar forlængelse af, at hun havde oplyst om sin graviditet. Begrundelsen for opsigelsen var dårlig omsætning. Virksomheden betalte en godtgørelse på 40.000 kr.
 • Forlig af 16.6.2013. En mandlig webudvikler blev opsagt i prøveperioden, da han afholdte 14 dages forældreorlov. Sagen blev forligt ved, at virksomheden betalte en godtgørelse svarende til 6 måneders løn inkl. feriepenge.
 • Forlig af 29.5.2013. Tvisten handlede om, hvorvidt opsigelsen af en kvindelig medarbejder på barsel med 2 års anciennitet var begrundet i virksomhedens økonomiske forhold. Virksomheden betalte en godtgørelse på 155.520 kr. svarende til 6 måneders løn.
 • Afgørelse af 4.3.2013, Tvistighedsnævnet (ikke en overtrædelse af LBL). En mandlig elev fik ophævet sin uddannelsesaftale i forbindelse med sin forældreorlov efter at have været på arbejdspladsen i 1½ måned. Tvistighedsnævnet fandt ikke, at ophævelsen af aftalen var i strid med ligebehandlingsloven.
 • Dom af 22.11.2012, Retten i Holbæk (ikke en overtrædelse af LBL). En kvindelig trainee blev afskediget under sin graviditet efter at have været i virksomheden i 1 år og 6 måneder. Retten fandt ikke, at afskedigelsen var i strid med ligebehandlingsloven, men tilkendte kvinden en godtgørelse efter funktionærlovens § 2 b svarende til 1½ måneders løn.

Få gratis A-kasse!

..som studerende kan du få 5 års gratis A-kasse. Læs mere

 • Afgørelse af 24.9.2012, Ligebehandlingsnævnet (overtrædelse af LBL). En kvindelig økonomimedarbejder med 4 måneders anciennitet blev bortvist 4 dage efter, at hun havde meddelt, at hun var gravid. Ligebehandlingsnævnet tilkendte hende en godtgørelse på 200.000 kr. Firmaet gik i mellemtiden konkurs, hvorfor Lønmodtagernes Garantifond betalte.
 • Dom af 14.5.2012, H (overtrædelse af LBL). En kvindelig medarbejder blev opsagt efter 7 år og 10 måneders ansættelse. Hun havde udtrykt forundring over ikke at være blevet indkaldt til medarbejderudviklingssamtale under sin barsel. Endvidere havde hun udtrykt forundring over, at hun ikke kunne få lønforhøjelse under sin barsel. Højesteret fandt, at afskedigelsen helt eller delvist skyldtes medarbejderens barsel og tilkendte en godtgørelse svarende til 6 måneders løn. Derudover fik hun 10.000 kr. for manglende lønsamtale.
 • Dom af 9.5.2012, H (ikke en overtrædelse af LBL). Sagen drejede sig om, hvorvidt en afvisning af at ansætte en medarbejder i en fast stilling skyldtes fertilitetsbehandling. Efter barselsvikariatet var udløbet, ansøgte medarbejderen om en fastansættelse. Det blev afvist til trods for, at der var flere ledige stillinger henholdsvis nyansættelser i perioden. Virksomheden var vidende om lønmodtagerens fertilitetsbehandling. Forinden den kvindelige medarbejder ansøgte om fastansættelse, havde hun været ansat som barselsvikar i 11 måneder. Højesteret gav arbejdsgiveren medhold i sagen og stadfæstede dermed Landsrettens afgørelse. Højesteret begrundede bl.a. afgørelsen med, at der var tale om en virksomhed med mange kvindelige ansatte, som derfor var vant til at håndtere, at en ansat blev gravid.

Er du selvstændig og søger A-kasse?

Se vores Guide for selvstændige

< Forrige | Indhold | Næste >

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg - kønsroller

Kvinder tjener stadig mindre end mændene

Udgivet den 01.12.2016 af A-kasser.dk

Beskæftigelsesministeriet udarbejder løbende information om udviklingen på ligelønsområdet, og en ny ligelønsredegørelse for 2016 er nu klar. Redegørelsen tager udgangspunkt i den seneste Læs mere...

Her tjener kvinder mere end mænd

Udgivet den 18.09.2016 af A-kasser.dk

Den gennemsnitlige timeløn for mænd er stadig højere end kvinders ifølge netop offentliggjort statistik fra Danmarks Statistik. Lønmodtagere på det danske arbejdsmarked havde i 2015 en gennemsnitlig timeløn på 252 kr. Læs mere...

Forskel på hvad kvindelige og mandlige studerende går efter

Udgivet den 03.06.2016 af A-kasser.dk

Undersøgelse af studerende's jobønsker Mænd går efter høj løn og prestige, mens kvinder går efter blødere værdier, herunder om virksomheden har en etisk korrekt adfærd og udviser socialt Læs mere...

Gå til bloggen