Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Afskedigelse ved barselsorlov - HK

< Forrige | Indhold | Næste >

Sager fra HK om afskedigelser p.g.a. graviditet og orlov
Eksempler på sager fra perioden 2012-2014 indberettet af HK.

 • Forlig af 18.12.2014. En mandlig medarbejder med 4 års anciennitet fik nedlagt sin stilling efter, at han havde ønsket barselsorlov. Stillingen blev outsourcet til trods for, at det var i modstrid med tidligere tilkendegivelser. Sagen blev forligt med en godtgørelse på 120.000 kr.
 • Forlig af 11.12.2014. En kvindelig medarbejder med 7 års anciennitet blev opsagt under sin graviditet. Sagen blev forligt ved, at medarbejderen fik løn frem til barselsstart og betaling af barsel i hele perioden.
 • Forlig af 18.11.2014. En gravid lønmodtager blev opsagt med henvisning til samarbejdsproblemer efter at have været ansat i virksomheden i 1 år. Virksomheden betalte en godtgørelse på 30.000 kr. svarende til 2 måneders løn.
 • Dom af 30.10.2014 (ikke en overtrædelse af LBL). En kvindelig medarbejder med 3 års anciennitet blev opsagt 2 måneder efter, at hun havde afholdt orlov og 9 dage efter, at hun havde ønsket yderligere orlov. Retten fandt ikke, at HK havde løftet bevisbyrden for, at afskedigelsen var i strid med ligebehandlingsloven til trods for, at en vikar blev ansat til arbejdet. Retten fandt ikke grundlag for at tilsidesætte arbejdsgiverens vurdering af, hvem der bedst kunne undværes.
 • Dom af 28.10.2014, Københavns Byret (overtrædelse af LBL). En kvindelig medarbejder med 2 år og 9 måneders anciennitet blev opsagt 4 dage efter tilbagevenden fra barsel og ferie. Retten fandt, at opsigelsen var i strid med ligebehandlingsloven, og medarbejderen blev tilkendt en godtgørelse svarende til 9 måneders løn. Sagen er blevet anket af arbejdsgiveren.
 • Forlig af 8.10.2014. Sagen handlede om, hvorvidt en opsigelse under barsel skyldtes virksomhedens økonomiske vilkår. Arbejdsgiveren fastansatte barselsvikaren ca. en måned forinden afskedigelsen Sagen blev forligt ved, at virksomheden betalte en godtgørelse på 208.000 kr., hvoraf 198.000 kr. var en godtgørelse svarende til 9 måneders løn.

Behov for ny A-kasse?

Skift og spar penge. Se her hvordan

 • Forlig af 3.10.2014. Sagen handlede om en elev, der ikke blev fastansat på grund af sin graviditet. Arbejdsgiveren betalte 25.000 kr. i godtgørelse.
 • Forlig af 2.10.2014. En salgsassistent blev opsagt i sin prøvetid efter, at hun havde meddelt, at hun var gravid. Sagen blev forligt med en godtgørelse svarende til 3 måneders løn.
 • Forlig af 15.9.2014. En kvindelig medarbejder med 2 år og 9 måneders anciennitet blev afskediget under sin barsel, så opsigelsesvarslet næsten svarede til tidspunktet for tilbagekomst til arbejdet. Sagen blev først afgjort i byretten, hvor arbejdsgiveren blev frikendt. Sagen blev herefter anket af lønmodtageren. Anken blev hævet under sagen, idet parterne indgik retsforlig om en godtgørelse på 80.000 kr. svarende til 3,5 måneders løn.
 • Forlig af 28.7.2014. En vikar blev opsagt efter 3 måneders ansættelse efter, at arbejdsgiveren blev bekendt med, at hun var gravid. Arbejdsgiveren betalte en godtgørelse på 93.000 kr.
 • Forlig af 22.7.2014. En kvindelig advokatsekretær blev afskediget efter 8 års ansættelse under hendes delvise forældreorlov. Sagen blev forligt ved, at hun blev fritstillet i ca. 4 måneder, at hun afholdte 3 ugers restferie, fik udbetalt tilgodehavende overarbejdstimer og tilgodehavende fritvalgskonto. Derudover fik hun en godtgørelse svarende til 3 måneders løn.

Er du studerende - husk A-kasse!

Se vores guide for studerende

< Forrige | Indhold | Næste >

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg - kønsroller

Kvinder tjener stadig mindre end mændene

Udgivet den 01.12.2016 af A-kasser.dk

Beskæftigelsesministeriet udarbejder løbende information om udviklingen på ligelønsområdet, og en ny ligelønsredegørelse for 2016 er nu klar. Redegørelsen tager udgangspunkt i den seneste Læs mere...

Her tjener kvinder mere end mænd

Udgivet den 18.09.2016 af A-kasser.dk

Den gennemsnitlige timeløn for mænd er stadig højere end kvinders ifølge netop offentliggjort statistik fra Danmarks Statistik. Lønmodtagere på det danske arbejdsmarked havde i 2015 en gennemsnitlig timeløn på 252 kr. Læs mere...

Forskel på hvad kvindelige og mandlige studerende går efter

Udgivet den 03.06.2016 af A-kasser.dk

Undersøgelse af studerende's jobønsker Mænd går efter høj løn og prestige, mens kvinder går efter blødere værdier, herunder om virksomheden har en etisk korrekt adfærd og udviser socialt Læs mere...

Gå til bloggen