Hvor gode er A-kasserne til at få dig i arbejde?

På Jobindsats.dk offentliggøres løbende tal over A-kassernes arbejde med deres ledige medlemmer. Bl.a. er det muligt at se hvor hurtigt ledige A-kasse medlemmer kommer i arbejde igen, og hvor effektiv aktivering af de ledige er i de enkelte A-kasser.

Du kan i tabellerne nedenfor se hvordan det er gået A-kasse medlemmer der blev ledige i slutningen af 2019/starten af 2020.
Tabel 1 viser andel af ledige dagpengemodtagere, der er kommet i beskæftigelse 3 og 6 måneder efter nyledighed.
Tabel 2 viser andel af ledige dagpengemodtagere, der er kommet i beskæftigelse (herunder uddannelse) 3 og 6 måneder efter aktivering i form af vejledning og opkvalificering.

Tabel 1: Andel nyledige dagpengemodtagere fra perioden 2. kvartal 2019 til 1. kvartal 2020, der er kommet i beskæftigelse hhv. 3 og 6 måneder efter nyledigheden indtrådte

A-kasse 3 mdr. efter nyledighed 6 mdr. efter nyledighed Antal forløb påbegyndt
A-JKS 26,8 30,3 2.553
ASE 33,1 34,0 8.852
Akademi-
kernes
32,9 41,0 9.929
BUPL A-kasse 31,5 41,0 3.025
CA A-kasse 28,8 37,8 2.691
Det Faglige Hus A-kasse 35,6 32,4 10.382
DSA A-kasse 41,1 42,9 2.240
Din Faglige A-Kasse 46,0 37,5 3.898
FOA A-kasse 30,1 33,8 6.967
FTF A-kasse 28,7 32,1 8.387
3F A-kasse 39,9 36,5 29.704
A-kassen FRIE 30,6 33,1 1.890
NNFs A-kasse 38,9 30,1 1.254
HK A-kasse 25,1 31,1 11.854
KRIFA A-Kasse 30,8 31,0 13.544
Ledernes A-kasse 32,6 38,2 5.276
Lærernes A-kasse 40,6 47,8 4.435
MA A-Kasse 26,3 32,6 5.115
Metal A-Kasse 39,4 36,5 5.706
Min A-kasse 30,7 32,6 4.557
SL A-Kasse 32,7 40,0 2.096
Teknikernes A-Kasse 27,6 31,2 1.701

Et forløb opgøres som nyt forløb fra første ydelsesdag på dagpenge, hvor personen ikke har modtaget offentlige forsørgelsesydelser af nogen art i de foregående 4 uger. Personer kan indgå med flere forløb i målingen indenfor den valgte periode. Målingen viser andel nye ledighedsforløb, hvor dagpengemodtagere hhv 3 og 6 måneder efter nyledighed ikke modtager offentlige forsørgelsesydelser i mindst 4 sammenhængende uger.

Antal forløb påbegyndt viser antal nye forløb på arbejdsløshedsdagpenge, som er påbegyndt i perioden.

Tabel 2: Andel dagpengemodtagere der er kommet i beskæftigelse eller uddannelse efter aktivering i form af vejledning og opkvalificering, 1. kvartal 2020

A-kasse 3 mdr. efter aktivering 6 mdr. efter aktivering Antal aktiverede
A-JKS 22,8 39,0 331
ASE 27,1 39,8 1.338
Akademi-
kernes
32,0 41,1 2.547
BUPL A-kasse 36,3 41,5 438
CA A-kasse 38,2 41,3 741
Det Faglige Hus A-kasse 29,2 41,4 1.901
DSA A-kasse 33,3 48,1 232
Din Faglige A-Kasse 32,1 48,5 266
FOA A-kasse 36,3 44,6 922
FTF A-kasse 24,9 34,7 1.226
3F A-kasse 28,6 36,1 4.109
A-kassen FRIE 26,2 37,8 333
NNFs A-kasse 20,6 38,3 251
HK A-kasse 24,7 33,9 2.286
KRIFA A-Kasse 28,9 41,0 2.454
Ledernes A-kasse 38,4 46,2 681
Lærernes A-kasse 31,6 33,9 383
MA A-Kasse 27,3 38,9 1.223
Metal A-Kasse 26,7 39,1 526
Min A-kasse 21,8 33,3 830
SL A-Kasse 42,6 60,4 192
Teknikernes A-Kasse 27,5 32,0 360

Kilde: Jobindsats.dk.

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

Store fagforeninger støtter nu nedsættelse af dimittendsats

Udgivet den 2. November, 2021 af A-kasser.dk

De to store fagforeninger for akademikere, IDA og MA, er nu parate til at acceptere en sats på 9500 kroner, hvis den nuværende dimittendsats på 13.815 kroner bliver fastholdt i de første tre til seks måneder Læs mere...

Regeringen foreslår ændring af dagpengesatser

Udgivet den 7. September, 2021 af A-kasser.dk

Som en del af regeringens reformpakke der skal være med til at øge arbejdsudbuddet, foreslår regeringen ændring af dagpengesatsen. Nyuddannede uden børn skal have mindre mens andre ledige skal have kr. 5.000 mere om måneden i de første 3 måneder med ledighed. Læs mere...

COVID-19 suspension og forlængelse af dagpengeret - få overblikket

Udgivet den 10. Februar, 2021 af A-kasser.dk

Siden marts 2020 er der af flere omgange som følge af COVID-19 vedtaget lovændringer der enten suspenderer dagpengeforbruget eller forlænger dagpengeretten - få overblikket her Læs mere...

Højere dagpenge kan kickstarte økonomien

Udgivet den 27. Maj, 2020 af A-kasser.dk

Hvis politikerne vil sætte gang i forbruget efter corona-krisen ved at udbetale penge til danskerne, er det mest effektive at give dem til Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?