Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Greencard og etableringskort

Greencard

NB! Greencard-ordningen er ophævet med virkning fra den 10. juni 2016.
Indtil da var det muligt at få en opholdstilladelse for at søge job og arbejde i Danmark.
En opholdstilladelse efter Greencard-ordningen blev givet efter en individuel vurdering på baggrund af et pointsystem.
Hvis man har en opholdstilladelse efter Greencard-ordningen, behøver man ikke en særskilt arbejdstilladelse.

Varighed af greencard

Perioden for et greencard (førstegangsansøgning) blev fra 01. januar 2015 beskåret fra 3 til 2 år, og hvis greencard-indehaveren efter det første år ikke har haft en indkomst på minimum 50.000 kr., inddrages greencardet.

Forlængelse af eksisterende Green card

Greencardhavere kan ansøge om forlængelse for en periode på op til 3 år. Man skal indgive forlængelsesansøgningen inden ens tilladelse udløber.

Opholdstilladelsen kan forlænges, hvis man opfylder et indkomstkrav. Det vil sige, hvis man i det seneste år før ansøgningen indgives, har tjent minimum hvad der svarer til den gældende gennemsnitlige startløn for nyuddannede bachelorer på det offentlige og private arbejdsmarked.
I 2017 svarer det til en årsløn på kr. 323.198.

Læs mere om Green Card ordningen på Udlændingestyrelsen's hjemmeside "Ny i Danmark".

Etableringskort

Der blev pr. 01. januar 2015 oprettet en ny ordning, hvorefter internationale dimittender, der afslutter en dansk kandidat- eller ph.d.-grad, får mulighed for at ansøge om et etableringskort, der giver opholdstilladelse til et etableringsophold i Danmark.
De pågældende skal være selvforsørgende og må fx ikke få dagpenge på dimittendvilkår. Til gengæld er der ingen krav til, hvor meget de skal tjene.
Det er dog et krav, at man kan dokumentere, at man er i stand til at forsørge sig selv det første år i Danmark.

Det er endvidere et krav, at man indgiver ansøgningen om opholdstilladelse til et etableringsophold inden udløbet af sit 6 måneders jobsøgningsophold.
(Udenlandske studerende der har fået opholdstilladelse til at tage uddannelse i Danmark får også samtidig ret til at blive 6 måneder i Danmark efter endt uddannelse for at kunne søge job i Danmark).

Personer med et etableringskort vil være fritaget fra krav om arbejdstilladelse og må endvidere starte egen virksomhed.
Der kan gives etableringsophold én gang for en periode på 2 år uden mulighed for forlængelse.
Efter de 2 år kan der søges om opholdstilladelse efter de øvrige regler på erhvervsområdet.

Du kan få mere information på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Kilde: Aarhus Universitet
Ny i Danmark (etableringskort)
Ny i Danmark (Greencard-ordningen)

Denne side er senest ændret den 28. januar 2019.

Mere om A-kasse medlemskab

Ofte stillede spørgsmål

Vi har samlet nogle af de spørgsmål vi modtager om A-kasse medlemskab.

Tværfagligt og fagligt afgrænsede a-kasser

Læs mere

Dagpengeret og udbetaling af dagpenge

Læs mere

Studerende og medlem af en A-kasse?

Læs mere

Hvad er mine rettigheder som dimittend?

Læs mere