Greencard og etableringskort

Greencard

NB! Greencard-ordningen er ophævet med virkning fra den 10. juni 2016.
Indtil da var det muligt at få en opholdstilladelse for at søge job og arbejde i Danmark.
En opholdstilladelse efter Greencard-ordningen blev givet efter en individuel vurdering på baggrund af et pointsystem.
Hvis man har en opholdstilladelse efter Greencard-ordningen, behøver man ikke en særskilt arbejdstilladelse.

Varighed af greencard

Perioden for et greencard (førstegangsansøgning) blev fra 01. januar 2015 beskåret fra 3 til 2 år, og hvis greencard-indehaveren efter det første år ikke har haft en indkomst på minimum 50.000 kr., inddrages greencardet.

Forlængelse af eksisterende Green card

Greencardhavere kan ansøge om forlængelse for en periode på op til 3 år. Man skal indgive forlængelsesansøgningen inden ens tilladelse udløber.

Opholdstilladelsen kan forlænges, hvis man opfylder et indkomstkrav. Det vil sige, hvis man i det seneste år før ansøgningen indgives, har tjent minimum hvad der svarer til den gældende gennemsnitlige startløn for nyuddannede bachelorer på det offentlige og private arbejdsmarked.
I 2017 svarer det til en årsløn på kr. 323.198.

Læs mere om forlængelse af Green Card på Udlændingestyrelsen's hjemmeside "Ny i Danmark".

Etableringskort

Internationale dimittender, der har afsluttet en dansk professionsbachelor-, bachelor-, kandidat- eller ph.d.-uddannelse, kan ansøge om at få et etableringskort.
De pågældende skal være selvforsørgende og må fx ikke få dagpenge på dimittendvilkår. Til gengæld er der ingen krav til, hvor meget de skal tjene.
Det er dog et krav, at man kan dokumentere, at man er i stand til at forsørge sig selv det første år i Danmark.

Det er endvidere et krav, at man indgiver ansøgningen om opholdstilladelse til et etableringsophold inden 1 år efter færdiggørelsen af uddannelsen.

Personer med et etableringskort vil være fritaget fra krav om arbejdstilladelse og må endvidere starte egen virksomhed.
Der kan gives etableringsophold én gang for en periode på 2 år, med mulighed for forlængelse i yderligere 1 år.

Du kan få mere information på Ny i Danmark (etableringskort)
Ny i Danmark (Greencard-ordningen)

Denne side er senest ændret den 4. juni 2021.

Mere om A-kasse og dagpenge

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

Store fagforeninger støtter nu nedsættelse af dimittendsats

Udgivet den 2. November, 2021 af A-kasser.dk

De to store fagforeninger for akademikere, IDA og MA, er nu parate til at acceptere en sats på 9500 kroner, hvis den nuværende dimittendsats på 13.815 kroner bliver fastholdt i de første tre til seks måneder Læs mere...

Regeringen foreslår ændring af dagpengesatser

Udgivet den 7. September, 2021 af A-kasser.dk

Som en del af regeringens reformpakke der skal være med til at øge arbejdsudbuddet, foreslår regeringen ændring af dagpengesatsen. Nyuddannede uden børn skal have mindre mens andre ledige skal have kr. 5.000 mere om måneden i de første 3 måneder med ledighed. Læs mere...

COVID-19 suspension og forlængelse af dagpengeret - få overblikket

Udgivet den 10. Februar, 2021 af A-kasser.dk

Siden marts 2020 er der af flere omgange som følge af COVID-19 vedtaget lovændringer der enten suspenderer dagpengeforbruget eller forlænger dagpengeretten - få overblikket her Læs mere...

Højere dagpenge kan kickstarte økonomien

Udgivet den 27. Maj, 2020 af A-kasser.dk

Hvis politikerne vil sætte gang i forbruget efter corona-krisen ved at udbetale penge til danskerne, er det mest effektive at give dem til Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?