Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Pendlingsafstand for faglærte opdelt efter bopæl og uddannelse

< Forrige | Indhold

Fynske faglærte har øget deres pendlingsafstand mest

Den største stigning i den gennemsnitlige pendlingsafstand ses blandt faglærte, der bor på Fyn, hvor pendlingsafstanden er forøget med 9,4 procent siden krisen, mens faglærte fra Jylland har forøget afstanden med 8,3 procent.

Ser man på selve afstanden, så er det faglærte på Sjælland, der pendler længst med ca. 53 km. i alt tur/retur, hvilket er markant mere end faglærte i andre dele af landet. Faglærte på Sjælland pendler dobbelt så langt som faglærte i København, og ca. 16-18 procent længere end faglærte fra Jylland og Fyn.

Figur 2A. Ændring i pendlingsafstand blandt faglærte fordelt på bopæl, 2008-14
Figur 2A viser ændring i pendlingsafstand blandt faglærte fordelt på bopæl, 2008-2014 Anm.: Ændring i gennemsnitlig pendlingsafstand for faglærte nov. 2008-2014 fordelt på bopæl. Excl. Bornholm.
Kilde: AE pba. Danmarks Statistik

Figur 2B. Gennemsnitlig pendlingsafstand blandt faglærte fordelt på bopæl, 2014
Figur 2B viser den gennemsnitlige pendlingsafstand blandt faglærte fordelt på bopæl, 2014 Anm.: Gennemsnitlig pendlingsafstand nov. 2014 fordelt på bopæl. Samlet afstand ud og hjem mellem bopæl og arbejdssted. Excl. Bornholm.
Kilde: AE pba. Danmarks Statistik

Få gratis A-kasse!

..som studerende kan du få 5 års gratis A-kasse. Læs mere

Stor variation i pendlingsafstand for forskellige uddannelsesgrupper

Ser man på de forskellige faglærte uddannelser er der stor variation i den gennemsnitlige pendlingsafstand. Det fremgår af Tabel 1.

Tabel 1. Pendlingsafstand blandt faglærte fordelt på enkeltuddannelsesgrupper

Uddannelse KM ml. bopæl og arbejdsted (tur/retur)
Automatikteknikere m.m. 66,6
Brolæggere og struktører m.m. 61,8
Elektrikere m.m. 61,6
Datateknikere m.m. 53,4
Tagdækker 52,2
Transportuddannelser 52
Mejeriuddannelser 51,4
Tarmrenser 51
Mekanikere m.m. 50,6
Kokke m.m. 49,4
Smede m.m. 48,8
Dyrepasser og veterinærsygepleje 48,8
Tjenere m.m. 48,8
Slagter 48,2
Finansuddannelser m.m. 47,8
Detailhandel og handel m.m. 47,6
VVS 46,8
Landbrugsuddannelser 46,8
Industriteknikere m.m. 46,6
Tømrere m.m. 45,4
Maskinteknikere m.m. 44,8
Murer 44,6
I alt 44
Grafiske uddannelser 44
Andre byggeuddannelser 43,6
Bager og konditor m.m. 43,2
Glarmester 42,6
Snedkere m.m. 42,4
Andre fødevareuddannelser 40,6
Gartneruddannelser m.m. 40,4
Kontoruddannelser m.m. 40,2
Bygningsmalere 36,6
Ernæringsassistenter 33
Sundhedsservicesekræter m.m. 32,8
Tandklinikass. m.m. 32
Frisør og kosmetik o.a. lign. 31,6
Ejendomsserviceteknik m.m. 30,8
Serviceassistent og… 27,8
Pædagogiske uddannelser m.m. 25,2
SOSU m.m. 25
Anm.: Gennemsnitlig pendlingsafstand nov. 2014 fordelt på uddannelsesniveau. Samlet afstand ud og hjem mellem bopæl og arbejdssted. ”Fiskere m.m.” er ikke vist i figuren pga. ekstraordinær stor pendlingsafstand (112 km.)
Kilde: AE pba. Danmarks Statistik

Generelt pendler faglærte med tekniske uddannelser og byggefaglige uddannelser relativt langt mellem bopæl og arbejdssted, mens SOSU-uddannede, pædagogisk uddannede og uddannede inden for servicefagene pendler kortere.

Automatikteknikere, brolæggere/struktører og elektrikere pendler over 60 km. mellem bopæl og arbejdssted. Det er mere end dobbelt så langt som fx SOSU-uddannede, der har ca. 25 km. i alt mellem bopæl og arbejdssted, når man både medtager udtur og hjemtur.

Man skal dog være opmærksom på, at Danmarks Statistik opgør pendlingsafstanden vha. en beregning via vejnettet mellem arbejdsstedets adresse og bopæl. Der er ingen informationer vedr. hyppigheden af rejsen.

Tabel 2 viser ændringen i den gennemsnitlige pendlingsafstand for de forskellige uddannelsesgrupper. 38 ud af de 40 faglærte uddannelsesgrupper har fået længere til arbejde.

Kun tagdækkere og datateknikere har fået kortere til arbejde sammenlignet med før krisen. Finansuddannelser og andre byggeuddannelser har haft de største stigninger på mindst 15 procent, mens glarmestre og brolæggere har haft de mindste stigninger.

Tabel 2. Ændring i gennemsnitlig pendlingsafstand blandt faglærte fordelt på enkeltuddannelsesgrupper, 2008-2014

Uddannelse Pct. ændring
Finansuddannelser m.m. 16,4
Andre byggeuddannelser 15,6
Ernæringsassistenter 13,7
Mejeriuddannelser 12,5
VVS 10,9
Gartneruddannelser m.m. 10,4
Andre fødevareuddannelser 9,6
Pædagogiske uddannelser m.m. 9,4
Bager og konditor m.m. 9,1
Maskinteknikere m.m. 8,6
Dyrepasser og veterinærsygepleje 8,5
Frisør og kosmetik o.a. lign. 8,4
Smede m.m. 7,8
Industriteknikere, industrioperatører m.m. 7,6
Murer 7,4
Sundhedsservicesekræter m.m. 7,1
Detailhandel og handel m.m. 7,0
SOSU m.m. 6,9
Kontoruddannelser m.m. 6,8
Transportuddannelser 6,7
Tjenere m.m. 6,5
Tandklinikass. m.m. 6,2
Grafiske uddannelser 6,2
Mekanikere m.m. 5,9
Kokke m.m. 5,9
Serviceassistent og sikkerhedsvagt m.m. 5,6
Automatikteknikere m.m. 5,4
Elektrikere, elektronik, procesoperatører.. 5,3
Slagter 5,2
Bygningsmalere 5,1
Ejendomsserviceteknik m.m. 4,6
Landbrugsuddannelser 4,5
Tømrere m.m. 4,2
Snedkere m.m. 4,1
Tarmrenser 3,3
Brolæggere og struktører m.m. 2,5
Glarmester 1,5
Datateknikere m.m. -1,0
Tagdækker -9,6
Anm.: Ændring i gennemsnitlig pendlingsafstand nov. 2008-2014 fordelt på uddannelsesniveau. Samlet afstand ud og hjem mellem bopæl og arbejdssted. ”Fiskere m.m.” er ikke vist i figuren pga. ekstraordinær stor ændring i pendlingsafstanden (45,3 km.).
Kilde: AE pba. Danmarks Statistik

Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

< Forrige | Indhold

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste indlæg om kønsroller og arbejdsmarkedet

Kvinder tjener stadig mindre end mændene

Udgivet den 01.12.2016 af A-kasser.dk

Beskæftigelsesministeriet udarbejder løbende information om udviklingen på ligelønsområdet, og en ny ligelønsredegørelse for 2016 er nu klar. Redegørelsen tager udgangspunkt i den seneste Læs mere...

Her tjener kvinder mere end mænd

Udgivet den 18.09.2016 af A-kasser.dk

Den gennemsnitlige timeløn for mænd er stadig højere end kvinders ifølge netop offentliggjort statistik fra Danmarks Statistik. Lønmodtagere på det danske arbejdsmarked havde i 2015 en gennemsnitlig timeløn på 252 kr. Læs mere...

Forskel på hvad kvindelige og mandlige studerende går efter

Udgivet den 03.06.2016 af A-kasser.dk

Undersøgelse af studerende's jobønsker Mænd går efter høj løn og prestige, mens kvinder går efter blødere værdier, herunder om virksomheden har en etisk korrekt adfærd og udviser socialt Læs mere...

Gå til bloggen