Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Pendlingsafstand til arbejde for forskellige uddannelsesniveauer

< Forrige | Indhold | Næste >

Ser man på uddannelsesniveauet, jf. figur 1, så er afstanden mellem bopæl og arbejdssted størst for personer med kort videregående uddannelser, hvor den gennemsnitlige afstand til arbejdspladsen samlet set er over 50 km. Dernæst kommer akademikerne med 47,7 km. frem og tilbage mellem bopæl og arbejdssted, mens faglærte har 44 km. i alt. Personer med uoplyst uddannelsesbaggrund, mellemlange videregående uddannelser og en grundskoleuddannelse som højeste fuldførte uddannelse har kortest pendlingsafstand.

Figur 1. Gennemsnitlig pendlingsafstand fordelt efter uddannelse
Figur 1 viser hvor meget personer kører til og fra arbejde, opdelt efter uddannelsesniveauer Anm.: Gennemsnitlig pendlingsafstand nov. 2014 og 2008 fordelt på uddannelsesniveau. Samlet afstand (ud og hjem) mellem bopæl og arbejdssted.
Kilde: AE pba. Danmarks Statistik

Er du studerende - husk A-kasse!

Se vores guide for studerende

Siden 2008 har der været en stigning på 6,3 procent. Stigningen i den gennemsnitlige pendlingsafstand har været størst blandt faglærte, der har forøget den gennemsnitlige pendlingsafstand med 7,2 procent eller hvad der svarer til 2,9 km. Dermed er det også blandt faglærte, at den største absolutte stigning i pendlingsafstanden var været. Det fremgår af figur 2.

Den næststørste relative stigning i pendlingsafstanden er sket for personer med en mellemlang videregående uddannelse (6,5 pct.) og for personer med en grundskoleuddannelse (6,3 pct.). De mindste stigninger er sket blandt lønmodtagere med uoplyst uddannelsesbaggrund og akademikere.

Figur 2. Ændring i pendlingsafstand, 2008-14
Figur 2 viser hvor meget afstanden personer kører til og fra arbejde, er ændret i perioden 2008-2014, opdelt efter uddannelsesniveauer Anm.: Ændring i gennemsnitlig pendlingsafstand nov. 2008-2014 fordelt på uddannelsesniveau.
Kilde: AE pba. Danmarks Statistik

< Forrige | Indhold | Næste >

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste indlæg om kønsroller og arbejdsmarkedet

Kvinder tjener stadig mindre end mændene

Udgivet den 01.12.2016 af A-kasser.dk

Beskæftigelsesministeriet udarbejder løbende information om udviklingen på ligelønsområdet, og en ny ligelønsredegørelse for 2016 er nu klar. Redegørelsen tager udgangspunkt i den seneste Læs mere...

Her tjener kvinder mere end mænd

Udgivet den 18.09.2016 af A-kasser.dk

Den gennemsnitlige timeløn for mænd er stadig højere end kvinders ifølge netop offentliggjort statistik fra Danmarks Statistik. Lønmodtagere på det danske arbejdsmarked havde i 2015 en gennemsnitlig timeløn på 252 kr. Læs mere...

Forskel på hvad kvindelige og mandlige studerende går efter

Udgivet den 03.06.2016 af A-kasser.dk

Undersøgelse af studerende's jobønsker Mænd går efter høj løn og prestige, mens kvinder går efter blødere værdier, herunder om virksomheden har en etisk korrekt adfærd og udviser socialt Læs mere...

Gå til bloggen