Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Afskedigelser ved graviditet og orlov - LO

< Forrige | Indhold | Næste >

Sager fra LO om afskedigelser p.g.a. graviditet og orlov

Eksempler på sager fra år 2014 indberettet af Landsorganisationen i Danmark (LO).

 • Afgørelse af 19.3.2014, (j. nr. 2013-6810-40262), Ligebehandlingsnævnet (overtrædelse af LBL).
  En revisionsassistent med 3 års anciennitet blev sygemeldt i februar 2013. Under sygemeldingen orienterede hun i en mail indklagede om, at hun var gravid og derfor ikke var i stand til at arbejde på ubestemt tid, da hun havde kraftig kvalme og hovedpine. Klager blev opsagt med henvisning til 120-dages reglen. Nævnet fandt, at det var i strid med ligebehandlingsloven, at medarbejderen blev afskediget under sin graviditet. Nævnet lagde til grund, at indklagede havde kendskab til, at klagers sygdom helt eller delvist var begrundet i hendes graviditet. På den baggrund fandt nævnet, at indklagede havde handlet i strid med ligebehandlingsloven ved at afskedige hende. Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 190.000 kr. svarende til ni måneders løn.
 • Afgørelse af 5.3.2014, (j. nr. 2013-6810-14615), Ligebehandlingsnævnet (afvist).
  En medarbejder i en dyrehandel blev afskediget kort tid efter, at hun havde fået foretaget en abort. Indklagede begrundede afskedigelsen med, at de var utilfredse med klager, og at dette var blevet påtalt over for klager flere gange. Klager bestred, at hun havde modtaget kritik af sin arbejdsindsats. Nævnet fandt, at den tidsmæssige sammenhæng mellem aborten og afskedigelsen skabte en formodning for, at klager havde været udsat for forskelsbehandling. Det var imidlertid nævnets vurdering, at spørgsmålet, om hvorvidt indklagede havde løftet bevisbyrden, kun kunne afklares ved hjælp af parts- og vidneforklaringer. Nævnet afviste på den baggrund at behandle klagen.
 • Afgørelse af 19.2.2014, (j. nr. 2013-6810-10056), Ligebehandlingsnævnet (afvist).
  En receptionist på et hotel blev afskediget, mens hun var på barsel. I sagen var der tale om to indklagede, idet der skete en virksomhedsoverdragelse mellem indklagede 1 og indklagede 2. Der var tvivl om, hvem af de indklagede, der var klagers arbejdsgiver på afskedigelsestidspunktet. Da en afklaring af dette kun kunne ske ved parts- og vidneforklaring, afviste nævnet at behandle klagen.

Vil du se hvor mange klager A-kasserne har?

Se vores Klage statistik

 • Afgørelse af 8.1.2014, (2013-6810-07122), Ligebehandlingsnævnet (overtrædelse af LBL)
  En assistent i en forsikrings- og pensionsvirksomhed med 6 års anciennitet blev afskediget kort tid efter, at han meddelte, at hans kone var gravid, og at han ønskede at holde orlov i forbindelse med fødslen. Indklagede begrundede afskedigelsen med nedskæringer, og at klager var den, der bedst kunne undværes. Nævnet fandt ikke, at indklagede havde løftet bevisbyrden for, at afskedigelsen ikke helt eller delvist var begrundet i det forhold, at klagers kone var gravid, og at klager ønskede at holde orlov. Nævnet lagde vægt på, at indklagede ikke i tilstrækkeligt omfang havde redegjort for, hvorfor de andre medarbejdere var bedre kvalificerede end klager. Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 320.000 kr. svarende til 9 måneders løn.
 • Afgørelse af 8.1.2014, (j. nr. 2013-6810-04254), Ligebehandlingsnævnet (overtrædelse af LBL).
  En ejendomsmægler med 1 år og 3 måneders anciennitet blev afskediget kort før, at han skulle afholde fædreorlov. Klager fik til at begynde med ingen årsag til afskedigelsen. Det viste sig senere, at der blandt andet var uenighed mellem parterne om kørepenge og klagers motivation. Indklagede var også utilfreds med klagers manglende omsætning. Nævnet fandt, at klager havde løftet bevisbyrden for, at afskedigelsen helt eller delvist skyldtes klagers ønske om at afholde forældreorlov. Nævnet lagde vægt på den korte periode mellem klagers afskedigelse og start på orlov, og at klager ikke før afskedigelsen havde modtaget klager over sit arbejde. Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 300.000 kroner svarende til ni måneders løn.
 • Afgørelse af 8.1.2014, (j. nr.2012-6810-55108), Ligebehandlingsnævnet (overtrædelse af LBL).
  En elektriker med 11 måneders anciennitet blev afskediget fra sit job fem dage efter, at han havde meddelt sin arbejdsgiver, at hans kone var gravid. Begrundelsen for afskedigelsen var manglende arbejde. Det var ikke blevet oplyst, hvorfor netop klager skulle afskediges, og der forelå ikke dokumentation dateret forud for afskedigelsen for, at klager ikke udførte sit arbejde godt nok. På den baggrund fandt nævnet ikke, at indklagede havde bevist, at afskedigelsen af klager ikke helt eller delvist skyldtes hans kones graviditet. Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 360.000 kr. svarende til ni måneders løn.

Medlem af A-kasse?

Se priser her

 • Afgørelse af 8.1.2014, (j. nr. 2013-6810-07113), Ligebehandlingsnævnet (ikke en overtrædelse af LBL).
  En salgskoordinator hos en hotelkæde blev afskediget, mens hun var på barselsorlov. Årsagen var, at klagers stilling blev nedlagt på grund af omstruktureringer, der skete efter en virksomhedsoverdragelse. Indklagede havde før overdragelsen ikke haft en medarbejder i klagers stilling. Klager fik inden afskedigelsen tilbudt den stilling, der var mest sammenlignelig med, hvad hun tidligere havde arbejdet med. Da klager takkede nej, blev hun afskediget. Nævnet fandt, at der ikke var påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at klager havde været udsat for forskelsbehandling. Nævnet lagde vægt på, at medarbejderen var blevet tilbudt en sammenlignelig stilling, som klager havde kompetencer til at varetage. Klager fik derfor ikke medhold.

< Forrige | Indhold | Næste >

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg - kønsroller

Kvinder tjener stadig mindre end mændene

Udgivet den 01.12.2016 af A-kasser.dk

Beskæftigelsesministeriet udarbejder løbende information om udviklingen på ligelønsområdet, og en ny ligelønsredegørelse for 2016 er nu klar. Redegørelsen tager udgangspunkt i den seneste Læs mere...

Her tjener kvinder mere end mænd

Udgivet den 18.09.2016 af A-kasser.dk

Den gennemsnitlige timeløn for mænd er stadig højere end kvinders ifølge netop offentliggjort statistik fra Danmarks Statistik. Lønmodtagere på det danske arbejdsmarked havde i 2015 en gennemsnitlig timeløn på 252 kr. Læs mere...

Forskel på hvad kvindelige og mandlige studerende går efter

Udgivet den 03.06.2016 af A-kasser.dk

Undersøgelse af studerende's jobønsker Mænd går efter høj løn og prestige, mens kvinder går efter blødere værdier, herunder om virksomheden har en etisk korrekt adfærd og udviser socialt Læs mere...

Gå til bloggen