Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Afskedigelser ved graviditet og orlov - LO

< Forrige | Indhold | Næste >

Sager fra LO om afskedigelser p.g.a. graviditet og orlov

Eksempler på sager fra år 2014 indberettet af Landsorganisationen i Danmark (LO).

 • Afgørelse af 12.11.2014, (j. nr. 2014-6810-14030), Ligebehandlingsnævnet (overtrædelse af LBL).
  En gravid sygeplejerske med 4 måneders anciennitet blev afskediget med henvisning til hendes høje sygefravær. En del af fraværet hang sammen med graviditeten. Nævnet fandt, at arbejdsgiveren ikke havde løftet bevisbyrden for, at opsigelsen af sygeplejersken ikke var begrundet i hendes graviditet. Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 170.000 kr. svarende til seks måneders løn.
 • Afgørelse af 22.10.2014, (j. nr. 2014-6810-49704), Ligebehandlingsnævnet (ikke en overtrædelse af LBL).
  En kvinde, der var ansat som pakkerimedarbejder, blev afskediget i forbindelse med, at hendes afdeling blev outsourcet til Polen. Hun var på tidspunktet for afskedigelsen på udskudt orlov. Alle medarbejdere i afdelingen blev afskediget, men to af de afskedigede medarbejdere blev efterfølgende ansat i en anden afdeling hos indklagede. Klager blev ikke genansat. På tidspunktet for genansættelserne var klager ikke længere på orlov. Nævnet fandt, at indklagede havde godtgjort, at afskedigelsen af klager ikke var begrundet i hendes afholdelse af orlov. Klager havde heller ikke påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at afholdelse af orlov helt eller delvist var årsag til, at hun ikke blev genansat. Klager fik derfor ikke medhold.

Den billigste A-kasse?

Se vores pris sammenligning

 • Afgørelse af 22.10.2014, (j. nr. 2014-6810-28980), Ligebehandlingsnævnet (overtrædelse af LBL).
  En flyttechauffør med 4 år og 10 måneders anciennitet blev afskediget efter, at han meddelte sin arbejdsgiver, at hans kone var gravid. Klagers arbejdsgiver påstod, at de ikke kendte til, at klager snart skulle til at være far. Klager oplyste, at han havde orienteret sin arbejdsgiver om graviditeten, da han bad om fri til at kunne være med til fødselsscanningen. Nævnet fandt, at arbejdsgiveren ikke havde løftet bevisbyrden for, at han ikke var bekendt med klagers hustrus graviditet på tidspunktet for opsigelsen. Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 170.000 kr. svarende til 9 måneders løn.
 • Afgørelse af 20.8.2014, (j. nr. 2013-6810-55390), Ligebehandlingsnævnet (overtrædelse af LBL).
  En gravid kvinde med 2,5 måneders anciennitet blev afskediget i prøveperioden, efter at hun havde meddelt indklagede, at hun var gravid. Nævnet fandt ikke, at indklagede havde dokumenteret, at de forud for afskedigelsen havde tilkendegivet overfor klager, at hun ikke varetog stillingen på tilfredsstillende måde. Der var ikke i øvrigt oplysninger, der underbyggede, at klager ikke havde den nødvendige erfaring eller evner til at varetage stillingen på tilfredsstillende måde. På den baggrund fandt nævnet ikke, at indklagede havde godtgjort, at afskedigelsen af klager ikke helt eller delvist var begrundet i klagers graviditet. Klager fik derfor medhold og en godtgørelse på 145.000 kr. svarende til 6 måneders løn.
 • Kendelse af 11.7.2014, (nr. 49.2013), Tvistighedsnævnet (overtrædelse af LBL).
  Sagen drejede sig om, hvorvidt indklagede havde udsat eleven for forskelsbehandling i strid med ligebehandlingsloven ved ikke at forlænge hendes uddannelsesaftale, da aftalen ophørte under elevens barselsorlov. Den principale påstand udgjorde godtgørelse i henhold til ligebehandlingslovens § 16, jf. § 9, svarende til 9 måneders løn, hvilket hun fik tilkendt.

Få gratis A-kasse!

..som studerende kan du få 5 års gratis A-kasse. Læs mere

 • Afgørelse af 18.6.2014, (j. nr. 2013-6810-18602), Ligebehandlingsnævnet (overtrædelse af LBL).
  En undervisningsassistent, der var ansat på et museum, havde 4 år og 5 måneders anciennitet, da hun blev afskediget under sin barselsorlov. Afskedigelsen skete med henvisning til, at hendes arbejdsopgaver ophørte i forbindelse med en midlertidig flytning. Nævnet fandt, at det ikke var godtgjort, at alle klagers arbejdsopgaver var bortfaldet, og at klager var den, der bedst kunne undværes. Indklagede havde således ikke løftet bevisbyrden for, at klagers barselsorlov ikke helt eller delvist havde betydning for afskedigelsen. Klager fik derfor en godtgørelse på 300.000 kr. svarende til 9 måneders løn.
 • Afgørelse af 18.6.2014, (j. nr. 2013-6810-13098), Ligebehandlingsnævnet (ikke en overtrædelse af LBL).
  En butikskonsulent fik ændret sit arbejdssted til et andet storcenter, mens hun var på barselsorlov. I klagers kontrakt stod, at hendes arbejdssted ikke var fast. Klager sagde efterfølgende selv op på grund af utilfredshed over forflyttelsen, som hun mente forringede hendes indtjeningsmuligheder. Nævnet fandt, at en mulig ændring i indtjeningen og forflyttelse af arbejdsstedet ikke kunne sidestilles med en opsigelse, samt at et mindre udsving i klagers provisionsindtjening ville være inden for rammerne af, hvad klager med rimelighed måtte tåle. Klager fik derfor ikke medhold.
 • Afgørelse af 18.6.2014, (j. nr. 2013-6810-49749), Ligebehandlingsnævnet (ikke en overtrædelse af LBL).
  En socialpædagog blev sygemeldt, efter at hun blev sparket i ryggen af et barn. Hun havde som følge heraf et højt sygefravær og blev senere afskediget på grund af fraværet. Nævnet fandt ikke, at indklagede havde mulighed for at omplacere klager, da hun ikke ønskede at arbejde med udad reagerende børn. Beslutningen om at afskedige klager var truffet før, at klager orienterede indklagede om, at hun var gravid. Klager fik derfor ikke medhold.

Er du selvstændig og søger A-kasse?

Se vores Guide for selvstændige

 • Afgørelse 14.5.2014, (j. nr. 2013-6810-40476), Ligebehandlingsnævnet (ikke en overtrædelse af LBL).
  En gravid chefsekretær blev afskediget. Afskedigelsen var begrundet i nedskæringer på grund af, at indklagedes bevillingssum var blevet reduceret. Nævnet fandt ikke, at indklagede var bekendt med klagers graviditet, da klager fik besked om påtænkt afskedigelse. Endvidere lagde nævnet vægt på, at indklagede havde lavet et notat, der udpegede klager som den medarbejder, der bedst kunne undværes ud fra saglige grunde. Klager fik derfor ikke medhold.
 • Afgørelse af 2.4.2014, (j. nr. 2013-6810-13966), Ligebehandlingsnævnet (ikke en overtrædelse af LBL).
  En jurist blev afskediget kort tid efter, at han havde varslet, at han ville holde forældreorlov. Nævnet fandt, at afskedigelsen skyldtes nedskæringer hos indklagede som følge af påtænkte besparelser. Nævnet lagde til grund, at indklagede fremlagde et notat, der viste, at man forud for afskedigelsen havde vurderet, at klager var en af de medarbejdere, der bedst kunne undværes ud fra kriterierne produktivitet/effektivitet, kvalitet i opgaveløsningen og initiativ. Klager fik derfor ikke medhold.

< Forrige | Indhold | Næste >

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg - kønsroller

Kvinder tjener stadig mindre end mændene

Udgivet den 01.12.2016 af A-kasser.dk

Beskæftigelsesministeriet udarbejder løbende information om udviklingen på ligelønsområdet, og en ny ligelønsredegørelse for 2016 er nu klar. Redegørelsen tager udgangspunkt i den seneste Læs mere...

Her tjener kvinder mere end mænd

Udgivet den 18.09.2016 af A-kasser.dk

Den gennemsnitlige timeløn for mænd er stadig højere end kvinders ifølge netop offentliggjort statistik fra Danmarks Statistik. Lønmodtagere på det danske arbejdsmarked havde i 2015 en gennemsnitlig timeløn på 252 kr. Læs mere...

Forskel på hvad kvindelige og mandlige studerende går efter

Udgivet den 03.06.2016 af A-kasser.dk

Undersøgelse af studerende's jobønsker Mænd går efter høj løn og prestige, mens kvinder går efter blødere værdier, herunder om virksomheden har en etisk korrekt adfærd og udviser socialt Læs mere...

Gå til bloggen