Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Afskedigelser ved graviditet og orlov - FOA

< Forrige | Indhold | Næste >

Sager fra FOA om afskedigelser p.g.a. graviditet og orlov

Eksempler på sager fra perioden 2013-2014 indberettet af FOA.

FOA har angivet, at forbundet har kendskab til 87 sager fra perioden 1.1.2012-31.12.2014. Sagerne fordeler sig med 14 sager, hvor der er faldet dom, 9 sager, der afventer behandling/dom, og 64 sager, som enten er opgivet, afventer eller er forligt. Endvidere har FOA oplyst, at forbundet i den angivne periode mindst har haft et sted mellem 200-250 opkald og mails fra afdelingerne vedrørende spørgsmål om afskedigelse af gravide.

 • Forlig af 2014. FOA indgik i 2014 forlig i 2 barselssager. Medlemmerne (fra to forskellige kommuner) blev opsagt i forbindelse med besparelser, mens de var på barsel. Der blev afholdt lokal forhandling med kommunerne, og opsigelserne blev efterfølgende trukket tilbage. Begge medlemmer er fortsat ansat i deres stillinger.
 • Forlig af 12.12.2014. Et medlem blev bortvist fra privat hjemmepleje dagen efter, at hun havde fortalt om sin graviditet til en kollega. Medarbejderen havde været ansat i 7 dage. Der blev indgået forlig på 4,5 måneders løn, samt opsigelsesvarsel den 12. december 2014.
 • Forlig af 3.12.2014. Et medlem blev den 3. december 2014 genansat i sin stilling hos en privat hjemmepleje efter forsøg på afskedigelse under medlemmets graviditet.

Medlem af A-kasse?

Se vores guide

 • Forlig af 19.11.2014. Et medlem, der var ansat i en stilling som handicaphjælper hos en handicapformidling, blev afskediget under afholdelse af barselsorlov, da borgeren ikke skulle have hjælp længere. Sagen blev forligt med, at medlemmet blev omplaceret den 19. november 2014.
 • Afgørelse af 7.11.2014, (j.nr. 2013-6810-41206), Ligebehandlingsnævnet (overtrædelse af LBL). En kommunalt ansat medarbejder blev afskediget 7½ måneder efter endt barselsorlov. Medlemmet havde 3 års anciennitet. Ligebehandlingsnævnet fastsatte en godtgørelse svarende til 9 måneders løn.
 • Dom af 13.10.2014, Retten i Roskilde, BS 2A-2609/2013 (overtrædelse af LBL). Retten i Roskilde tilkendte et medlem, der var ansat ved en handicapformidling, 1 års godtgørelse for afskedigelse efter endt barselsorlov. Medlemmet havde 10 års anciennitet. Afgørelsen er anket.
 • Dom af 9.10.2014, Retten i Viborg, BS 1-1698/2013 (ikke en overtrædelse af LBL). Retten i Viborg afviste, at afskedigelsen af en ansat ved en kommune, der var begrundet i besparelser, var i strid med ligebehandlingsloven, selvom medlemmet var i fertilitetsbehandling. Medlemmet havde 10 års anciennitet.
 • Forlig af 19.9.2014. Et medlem, der var ansat som hjemmeservice, blev afskediget på grund af omstrukturering. Arbejdsgiveren nægtede kendskab til gravidteten, men arbejdsgiverens kendskab kunne dokumenteres af medlemmet via sms’er fra arbejdsgiveren. Sagen blev forligt den 19. september 2014 med en godtgørelse svarende til 6 måneders løn.

Er du studerende - husk A-kasse!

Se vores guide for studerende

 • Forlig af 23.6.2014. Et medlem blev afskediget af et privat hjemmeplejefirma på grund af sygefravær, som skyldtes graviditet. Forlig blev indgået den 23. juni 2014 med en godtgørelse på 50.000 kr. Medlemmet havde 2 års anciennitet.
 • Forlig af 31.3.2014. Et medlem ansat ved en kommune blev bortvist under sin graviditet. Forlig blev indgået den 31. marts 2014 med en godtgørelse på 100.000 kr. Medlemmet havde 1 års anciennitet.
 • Forlig af 6.3.2014. Medlemmet, der var ansat ved en privat handicapservice, blev afskediget under afholdelse af barselsorlov og ikke forsøgt omplaceret. Medlemmet havde 5 års anciennitet. Sagen blev forligt den 6. marts 2014 med en godtgørelse svarende til 6 måneders løn.
 • Forlig af 2013. Et medlem ansat i et vikarkorps, som var på barselsorlov, blev opsagt 31. juni 2013, da arbejdspladsen skulle lukke. En del af medarbejderne blev tilbudt andet arbejde i kommunen, men ikke medlemmet. Medlemmet havde tidligere oplyst, at hun skulle begynde på uddannelse efter endt orlov. Medlemmet fik 3 måneders godtgørelse. Medlemmet havde 2 års anciennitet.
 • Afgørelse af 27.11.2013, Ligebehandlingsnævnet (ikke en overtrædelse af LBL). Ligebehandlingsnævnet afviste, at kommunens afskedigelse af et medlem, som afholdte udskudt forældreorlov ca. 1 dag om måneden, var i strid med ligebehandlingsloven. Virksomheden blev frifundet.

Er du selvstændig og søger A-kasse?

Se vores Guide for selvstændige

 • Forlig af 23.8.2013. Et medlem på barselsorlov blev afskediget af en kommune. Medlemmet blev efterfølgende tilbudt omplacering. Inden hovedforhandlingen i Retten i Viborg blev sagen forligt. Medlemmet havde 4 års anciennitet.
 • Dom af 14.5.2013, Retten i Lyngby, BS 150-510/2013 (overtrædelse af LBL). Et medlem ansat i et privat vikarbureau blev afskediget på grund af sygefravær. Medlemmet havde et par måneders anciennitet. Retten i Lyngby fandt, at afskedigelse på grund af graviditetsrelateret sygefravær var i strid med ligebehandlingsloven og tilkendte medlemmet en godtgørelse svarende til 6 måneders løn.
 • Forlig 10.4.2013. Et medlem blev afskediget af en kommune efter endt barselsorlov på grund af sygdom efter orloven. Medlemmet havde 4 års anciennitet. Sagen blev forligt den 10. april 2013 med en godtgørelse på 20.000 kr.
 • Forlig af 13.3.2013. Et medlem blev afskediget fra et hospital på grund af sygefravær i forbindelse med graviditet. Medlemmet havde 6 års anciennitet. Sagen blev forligt den 13. marts 2013 med 5 måneders godtgørelse.
 • Dom af 30.1.2013, (BS 10J-2324/2012), Retten i Glostrup (overtrædelse af LBL).
  Et medlem blev bortvist dagen efter at have meddelt arbejdsgiveren om sin graviditet. Bortvisningen var begrundet med forsømmelse af arbejdet. Retten i Glostrup fandt, at bortvisningen var i strid med ligebehandlingsloven. Medlemmet havde en anciennitet på 1½ år og fik en tilkendt en godtgørelse svarende til 9 måneders løn.

< Forrige | Indhold | Næste >

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg - kønsroller

Kvinder tjener stadig mindre end mændene

Udgivet den 01.12.2016 af A-kasser.dk

Beskæftigelsesministeriet udarbejder løbende information om udviklingen på ligelønsområdet, og en ny ligelønsredegørelse for 2016 er nu klar. Redegørelsen tager udgangspunkt i den seneste Læs mere...

Her tjener kvinder mere end mænd

Udgivet den 18.09.2016 af A-kasser.dk

Den gennemsnitlige timeløn for mænd er stadig højere end kvinders ifølge netop offentliggjort statistik fra Danmarks Statistik. Lønmodtagere på det danske arbejdsmarked havde i 2015 en gennemsnitlig timeløn på 252 kr. Læs mere...

Forskel på hvad kvindelige og mandlige studerende går efter

Udgivet den 03.06.2016 af A-kasser.dk

Undersøgelse af studerende's jobønsker Mænd går efter høj løn og prestige, mens kvinder går efter blødere værdier, herunder om virksomheden har en etisk korrekt adfærd og udviser socialt Læs mere...

Gå til bloggen