Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Retspraksis om afskedigelser p.g.a. graviditet og barselsorlov

< Forrige | Indhold | Næste >

Retspraksis om afskedigelser p.g.a. graviditet og barselsorlov

Ligebehandlingsnævnet

Vedrørende afgørelser truffet af Ligebehandlingsnævnet i perioden 1. januar 2013 til 31. december 2014, har de oplyst følgende.

Verserende sager modtaget i 2014 pr. 18. maj 2015: 15

 • 10 klagere med partsrepræsentant
 • 7 indklagede med partsrepræsentant
 • 10 kvinder, 4 mænd og 1 par
 • 10 om afskedigelse, 2 om ansættelse, 3 om andet

Sager afgjort i Ligebehandlingsnævnet i 2014: 45

 • 40 om afskedigelse, 3 om ansættelse, 1 om løn og bonus samt 1 om anciennitet
 • 33 klagere med partsrepræsentant
 • 25 indklagede med partsrepræsentant
 • 37 kvinder og 8 mænd
 • 19 gange fik klager medhold, 21 gange fik klager ikke medhold, 5 sager blev afvist
 • 4 sager er afgjort ved retten:
  1 gang fik klager/Ligebehandlingsnævnet medhold, 1 gang fik klager/Ligebehandlingsnævnet ikke medhold, 1 gang blev der indgået forlig og 1 gang blev sagen afvist.
  Sagen hvor klager/Ligebehandlingsnævnet ikke fik medhold verserer ved landsretten.

A-kasse til dit behov?

Se vores sammenligning

Sager afgjort i Ligebehandlingsnævnet i 2013: 49

 • 46 om afskedigelse, 2 om løn og bonus, 1 om ansættelse
 • 38 klagere med partsrepræsentant
 • 31 indklagede med partsrepræsentant
 • 44 kvinder og 5 mænd
 • 16 gange fik klager medhold, 29 gange fik klager ikke medhold, 4 sager blev afvist
 • 8 sager blev afgjort ved retten:
  4 gange fik klager/Ligebehandlingsnævnet medhold. 1 gang fik klager/Ligebehandlingsnævnet ikke medhold.
  1 af de sager, hvor klager/Ligebehandlingsnævnet fik medhold verserer ved landsretten.
  I 2 af sagerne blev der indgået forlig

Ligebehandlingsnævnets oplyser, at godtgørelserne typisk har været fastsat til 9 måneders løn, men både 4 og 6 måneders løn er også forekommet. Derudover har der været sager, hvor der har været fastsat godtgørelsesbeløb på 5.000-270.000 kr. Der har ikke været fastsat godtgørelsesbeløb på mere end, hvad der svarer til 9 måneders løn, med mindre godtgørelsesbeløbet udelukkende har været opgivet som et beløb i kroner uden angivelse af, hvad det svarer til i antal måneders løn.

Er du studerende - husk A-kasse!

Se vores guide for studerende

< Forrige | Indhold | Næste >

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg - kønsroller

Kvinder tjener stadig mindre end mændene

Udgivet den 01.12.2016 af A-kasser.dk

Beskæftigelsesministeriet udarbejder løbende information om udviklingen på ligelønsområdet, og en ny ligelønsredegørelse for 2016 er nu klar. Redegørelsen tager udgangspunkt i den seneste Læs mere...

Her tjener kvinder mere end mænd

Udgivet den 18.09.2016 af A-kasser.dk

Den gennemsnitlige timeløn for mænd er stadig højere end kvinders ifølge netop offentliggjort statistik fra Danmarks Statistik. Lønmodtagere på det danske arbejdsmarked havde i 2015 en gennemsnitlig timeløn på 252 kr. Læs mere...

Forskel på hvad kvindelige og mandlige studerende går efter

Udgivet den 03.06.2016 af A-kasser.dk

Undersøgelse af studerende's jobønsker Mænd går efter høj løn og prestige, mens kvinder går efter blødere værdier, herunder om virksomheden har en etisk korrekt adfærd og udviser socialt Læs mere...

Gå til bloggen