Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Afskedigelser ved graviditet og barselsorlov - Arkitekter og Designere

< Forrige | Indhold | Næste >

Sager fra "Arkitekter og Designere" om afskedigelser p.g.a. graviditet og barselsorlov

Eksempler på sager fra perioden 2012-2014 indberettet af Forbundet Arkitekter og Designere.

  • Forlig af 22.12.2014. En privatansat kvinde med 1 år og 1 måneds anciennitet blev opsagt 4 dage efter, at hun havde meddelt, at hun var gravid. Begrundelsen var arbejdsmangel. Hun blev opsagt som den eneste medarbejder på virksomheden. Der var flere valgmuligheder i forhold til, hvilken medarbejder der skulle afskediges. Der blev indgået forlig om betaling af 6 måneders løn til medlemmet svarende til 210.000 kr.
  • Forlig af 24.10.2013. Medlemmet meddelte den 15. juni 2012 arbejdsgiveren, at hun skulle påbegynde fertilitetsbehandling, og at hun derfor ville være fraværende. Den 16. juni 2012 korresponderede hun pr. sms med arbejdsgiveren om, at fertilitetsbehandlingen ikke ville falde sammen med et vigtigt møde. Efter at have gennemført første behandling blev hun den 6. juli 2012 opsagt fra sin ledende stilling. Opsigelsen blev begrundet med stærkt reduceret opgaveportefølje samt organisatoriske ændringer. Hun var den eneste, der blev opsagt på det pågældende tidspunkt med den pågældende begrundelse. Den 24. oktober 2013 blev der indgået forlig om betaling af en godtgørelse svarende til 4 måneders løn. Forbundet Arkitekter og Designere har angivet, at de ikke mener, at forliget er retvisende i forhold til godtgørelsesniveauet, og at sagen alene blev afsluttet på det pågældende niveau, da medlemmet ikke ønskede at fortsætte dialogen, henset til det allerede meget lange og tunge forløb og det forhold, at hun havde fået nyt job og ønskede at komme videre med sit liv. Der var ikke under sagen rejst andre krav.
  • Forlig af 31.7.2013. Efter forudgående orientering om påtænkt afskedigelse af et medlem, blev der holdt mæglingsmøde mellem lønmodtagerens og arbejdsgiverens organisationer, idet medlemmet blev påtænkt opsagt til fratrædelse under den efter overenskomsten betalte barselsorlov. Den 31. juli 2013 blev der indgået en fratrædelsesaftale, hvor medlemmet fratrådte den 5. december 2013 i stedet for den 31. oktober 2013. Dermed fik hun sin fulde betalte barsel i henhold til overenskomsten. Der var under sagen rejst krav om efterbetaling af manglende pension, hvilket også skete.

Leder du efter den billigste A-kasse?

Se vores pris sammenligning

  • Forlig af marts 2013. En offentlig ansat kvinde på barselsorlov blev opsagt. Opsigelsen var begrundet med besparelser. Arbejdsgiveren havde mulighed for at afskedige en anden medarbejder med samme kvalifikationer og arbejdsområde. Kvinden havde været ansat hos arbejdsgiveren i 5 år og havde et opsigelsesvarsel på 4 måneder. Der blev indgået forlig om en fratrædelsesgodtgørelse på 6 måneders løn.
  • Forlig af 2013. Medlemmet havde en tidsbegrænset ansættelse, som var blevet forlænget to gange. Det var forbundets vurdering, at der ikke forelå objektive omstændigheder efter lov om tidsbegrænsede ansættelser. Efter at have meddelt arbejdsgiveren, at hun var gravid, meddelte arbejdsgiveren hende, at hun skulle fratræde sin stilling ved kontraktens udløb den 30. juli 2013. Efter dialog med arbejdsgiveren omkring retsstillingen på området, besluttede arbejdsgiveren sig for at fastansætte medlemmet.
  • Forlig af 21.12.2012. En privatansat kvinde blev opsagt første dag efter afsluttet forældreorlov. Arbejdsgiveren meddelte allerede samme dag, som medlemmet oplyste om sin graviditet per mail, at hun ikke skulle regne med betalt barsel fra virksomhedens side. Der blev indgået forlig den 21. december 2012 om betaling af 190.000 kr. svarende til ca. 6½ måneders løn. Der var i sagen også rejst et mindre efterbetalingskrav for ikke-afholdte feriefridage samt for lidt udbetalt pensionsbidrag. Disse krav blev frafaldet som en del af forliget. Forbundet Arkitekter og Designere har angivet, at de ikke mener, at forliget er retvisende i forhold til godtgørelsesniveauet, men at det blev indgået for at få sagen afsluttet, idet medlemmet ikke ønskede at skulle føre en retssag med de gener, dette ville have for hende.

Få gratis A-kasse!

..som studerende kan du få 5 års gratis A-kasse. Læs mere

< Forrige | Indhold | Næste >

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg - kønsroller

Kvinder tjener stadig mindre end mændene

Udgivet den 01.12.2016 af A-kasser.dk

Beskæftigelsesministeriet udarbejder løbende information om udviklingen på ligelønsområdet, og en ny ligelønsredegørelse for 2016 er nu klar. Redegørelsen tager udgangspunkt i den seneste Læs mere...

Her tjener kvinder mere end mænd

Udgivet den 18.09.2016 af A-kasser.dk

Den gennemsnitlige timeløn for mænd er stadig højere end kvinders ifølge netop offentliggjort statistik fra Danmarks Statistik. Lønmodtagere på det danske arbejdsmarked havde i 2015 en gennemsnitlig timeløn på 252 kr. Læs mere...

Forskel på hvad kvindelige og mandlige studerende går efter

Udgivet den 03.06.2016 af A-kasser.dk

Undersøgelse af studerende's jobønsker Mænd går efter høj løn og prestige, mens kvinder går efter blødere værdier, herunder om virksomheden har en etisk korrekt adfærd og udviser socialt Læs mere...

Gå til bloggen