Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Afskedigelser ved graviditet og barselsorlov - DJØF

< Forrige | Indhold | Næste >

Sager fra DJØF om afskedigelser p.g.a. graviditet og barselsorlov

DJØF har oplyst, at de ikke fører statistik over antallet af afskedigelser med videre som følge af graviditet, barsel eller adoption. Nedenstående tilbagemeldinger er derfor Djøf’s skøn og omhandler kun tendenser.

Djøf har angivet, at de kun fører få retssager om uberettiget afskedigelse på grund af graviditet og barsel, idet langt hovedparten af sagerne afsluttes ved forlig. I perioden 1. januar 2012 til 31. december 2014 har Djøf angivet, at de førte omkring 7-8 sager.

Djøf har angivet, at antallet af afskedssager, hvor der blev indgået forlig, i perioden 2012-2014 udgjorde omkring 70-80 sager. Djøf vurderer, at godtgørelsesniveauet i forlig i afskedigelsessagerne afspejler niveauet i retspraksis med rabat for procesrisikoen afhængig af den konkrete situation, dvs. mellem 3-12 måneders godtgørelse.

Er du studerende - husk A-kasse!

Se vores guide for studerende

Djøf har angivet, at det er bemærkelsesværdigt, at der ikke findes retspraksis, der afspejler afskaffelsen af maksimumrammen på 18 måneder. Endvidere har Djøf angivet, at den maksimale godtgørelse udmålt af domstolene stadig er 12 måneder, og at det ikke umiddelbart ses, at domstolene tager hensyn til det erstatningsretlige element, som ellers forudsat ved afskaffelsen af 18 måneders maksimum.

Djøf har bemærket, at der er en tendens i retspraksis til, at man er mindre restriktiv i forhold til arbejdsgiver – at beviskravet er lempet, og at det får den betydning, at Djøf er mere restriktive i forhold til hvilke sager, de fører.

Desuden har Djøf angivet, at de finder det særdeles problematisk i mange sager, at virksomheder reelt opnår en besparelse i forbindelse med uretmæssig afsked af kvindelige medlemmer af Djøf med kort anciennitet, når de afskediges tidligt i graviditeten. Djøf har angivet, at det ofte sker i forbindelse med graviditetsbetingede sygemeldinger. Djøf vurderer, at retspraksis på 6 måneders godtgørelse ved kortvarige ansættelser ikke rækker langt, når gravide kvinder selv skal bære de fulde omkostninger i forbindelse med graviditetsperioden, samt efterfølgende orlovsperiode.

Djøf har angivet, at der fortsat er en del afskedssager om medlemmer af Djøf på orlov, der ikke er berettiget til økonomisk kompensation efter ligebehandlingsloven. Ifølge Djøf er de ramte afskedigede i en ekstra vanskelig situation, da deres opsigelsesvarsel løber i en orlovsperiode, hvor de dels ikke får løn og dermed er billigere at afskedige end ikke-orlovshavende, og dels er afskåret fra at kunne bruge opsigelsesperioden på jobsøgning. Djøf har angivet, at der bør tages hånd om den situation i forbindelse med en eventuel revision af funktionærlovens barselsregler. Specifikt har Djøf foreslået en udvidelse af perioden anført i funktionærlovens § 7, stk. 4.

Priser for medlemskab af A-kasse?

Se vores Se pris oversigt

Djøf har angivet, at, for så vidt angår ”mindre gunstig behandling som følge af graviditet, barsel og adoption,” har præciseringen i ligebehandlingsloven ikke umiddelbart haft nogen effekt.

Djøf har angivet, at de har et nogenlunde konstant antal sager – omkring 40-50 sager om året – om ”mindre gunstig behandling som følge af graviditet, barsel og adoption”. Djøf har angivet, at det spænder over manglende lønreguleringer, begrænsede muligheder for lønudvikling, forskelsbehandling i forhold til ferierettigheder, bonus og resultatlønsmodeller, samt en stor andel sager vedrørende tidsbegrænset ansatte, som ikke fastansættes eller forlænges i forbindelse med graviditet og orlov.

< Forrige | Indhold | Næste >

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg - kønsroller

Kvinder tjener stadig mindre end mændene

Udgivet den 01.12.2016 af A-kasser.dk

Beskæftigelsesministeriet udarbejder løbende information om udviklingen på ligelønsområdet, og en ny ligelønsredegørelse for 2016 er nu klar. Redegørelsen tager udgangspunkt i den seneste Læs mere...

Her tjener kvinder mere end mænd

Udgivet den 18.09.2016 af A-kasser.dk

Den gennemsnitlige timeløn for mænd er stadig højere end kvinders ifølge netop offentliggjort statistik fra Danmarks Statistik. Lønmodtagere på det danske arbejdsmarked havde i 2015 en gennemsnitlig timeløn på 252 kr. Læs mere...

Forskel på hvad kvindelige og mandlige studerende går efter

Udgivet den 03.06.2016 af A-kasser.dk

Undersøgelse af studerende's jobønsker Mænd går efter høj løn og prestige, mens kvinder går efter blødere værdier, herunder om virksomheden har en etisk korrekt adfærd og udviser socialt Læs mere...

Gå til bloggen