Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Afskedigelser ved graviditet og barselsorlov - Dansk Magisterforening

< Forrige | Indhold | Næste >

Sager fra Dansk Magisterforening om afskedigelser p.g.a. graviditet og barselsorlov

Eksempler på sager fra perioden 2012-2014 indberettet af Dansk Magisterforening.

  • Forlig af 1.2.2014. En kvindelig medarbejder med 4 år og 5 måneders anciennitet blev afskediget under sin forældreorlov. Der blev indgået et forlig, hvor opsigelsen blev trukket tilbage.
  • Forlig af 9.10.2013. En kvindelig klager med 1 år og 10 måneders anciennitet blev afskediget under sin ulønnede forældreorlov grundet omstrukturering. Der blev indgået forlig om fritstilling, fuld løn og feriepenge i opsigelsesperioden, samt en måneds forlænget opsigelsesvarsel.
  • Forlig af 2.10.2013. En kvindelig lønmodtager med 6 år og 5 måneders anciennitet blev opsagt under sin forældreorlov. Hun blev fritstillet i opsigelsesperioden på 5 måneder og fik derudover en godtgørelse svarende til 4 måneders løn samt ferie og outplacement til 30.000 kr.

Få gratis A-kasse!

..som studerende kan du få 5 års gratis A-kasse. Læs mere

  • Forlig af oktober 2012. En kvindelig medarbejder med 4 års anciennitet blev afskediget under sin graviditet. Der blev indgået forlig om betaling af en godtgørelse på 6 måneders løn, samt outplacement til 15.000 kr.
  • Forlig af september 2012. En kvindelig medarbejder blev afskediget efter ca. 4 års ansættelse. Dansk Magisterforening og virksomheden indgik forlig, der gav medarbejderen en godtgørelse svarende til 8 måneders løn.
  • Afgørelse af 1.6.2012, Ligebehandlingsnævnet (overtrædelse af LBL). Indklagede afskedigede en kvindelig medarbejder med 1 år og 4 måneders anciennitet under hendes graviditet. Alle på arbejdspladsen blev varslet opsagt på grund af besparelser. Da driften hos indklagede begyndte igen, blev klagers opsigelse ikke trukket tilbage. Klager blev tildelt en godtgørelse, der blev skønsmæssigt fastsat til 25.000 kr.

Er du selvstændig og søger A-kasse?

Se vores Guide for selvstændige

< Forrige | Indhold | Næste >

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg - kønsroller

Kvinder tjener stadig mindre end mændene

Udgivet den 01.12.2016 af A-kasser.dk

Beskæftigelsesministeriet udarbejder løbende information om udviklingen på ligelønsområdet, og en ny ligelønsredegørelse for 2016 er nu klar. Redegørelsen tager udgangspunkt i den seneste Læs mere...

Her tjener kvinder mere end mænd

Udgivet den 18.09.2016 af A-kasser.dk

Den gennemsnitlige timeløn for mænd er stadig højere end kvinders ifølge netop offentliggjort statistik fra Danmarks Statistik. Lønmodtagere på det danske arbejdsmarked havde i 2015 en gennemsnitlig timeløn på 252 kr. Læs mere...

Forskel på hvad kvindelige og mandlige studerende går efter

Udgivet den 03.06.2016 af A-kasser.dk

Undersøgelse af studerende's jobønsker Mænd går efter høj løn og prestige, mens kvinder går efter blødere værdier, herunder om virksomheden har en etisk korrekt adfærd og udviser socialt Læs mere...

Gå til bloggen