Få dagpenge med en EUX uddannelse

tilbage til oversigt

Emneord for denne afgørelse: A-kasse - Dagpenge - Eux-uddannelse - Nyuddannet - Erhvervsmæssig uddannelse

Dato: 25-10-2017

Resumé

Vejledende udtalelse fra CKA om muligheden for at få ret til dagpenge på baggrund af en erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux-uddannelse).

Det er muligt at opnå ret til dagpenge på grundlag af en afsluttet eux-uddannelse.

Vejledende udtalelse

Vi er klagemyndighed i forhold til de afgørelser, som a-kasserne træffer. Vi kan derfor kun vejlede generelt om reglerne.

Vi kan generelt udtale følgende:

Reglerne om ret til dagpenge på baggrund af afsluttet uddannelse er fastsat i § 54 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 21. juni 2017 (loven).

Efter reglerne er det muligt at opnå ret til dagpenge efter gennemførelsen af en erhvervsmæssig uddannelse, der er normeret til mindst 18 måneders varighed, en erhvervsgrunduddannelse i henhold til lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. eller en integrationsgrunduddannelse i henhold til lov om integrationsgrunduddannelse (igu).

Det fremgår af § 54, stk.1, i loven.

De nærmere bestemmelser herom er fastsat i §§ 26-29 i bekendtgørelse nr. 1179 af 26/09/2018 om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge (bekendtgørelsen).

Hvis et medlem har gennemført en uddannelse efter lovens § 54 anses indkomst- og beskæftigelseskravet for at være opfyldt.

Det fremgår af § 16, stk. 1, i bekendtgørelsen.

En uddannelse er omfattet af § 16 i bekendtgørelsen, hvis uddannelsen berettiger til støtte inden for klippekortet efter lov om Statens Uddannelsesstøtte eller er omfattet af lov om erhvervsuddannelser.

Det fremgår af § 17, stk. 1, i bekendtgørelsen.

Formålet med erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) er at give unge og voksne et tilbud om i forbindelse med gennemførelse af en erhvervsuddannelse at gennemføre studierettet undervisning på gymnasialt niveau og opnå generel studiekompetence.

Det fremgår af § 33 a, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 271 af 24. marts 2017.

Eux-uddannelsen er dermed omfattet af lov om erhvervsuddannelser.

Af Undervisningsministeriets ”UddannelsesGuiden” (ug.dk) fremgår, at en erhvervsuddannelse med eux både består af praktik og den fulde skoleundervisning fra den valgte erhvervsuddannelse. Grund- og valgfag samt lignende fag på erhvervsuddannelsen er dog erstattet af fag på gymnasialt niveau. Eux-uddannelsen indeholder gymnasiale fag og niveauer, der i omfang svarer til en 2-årig gymnasial uddannelse.

Eleverne på en eux-uddannelse mister ikke noget fra den almindelige erhvervsuddannelse og bliver udlært på lige fod med elever uden eux.

Erhvervsuddannelsesdelen fører til, at eleverne kan arbejde som faglærte inden for et specifikt erhverv, og uddannelsen adskiller sig herved fra de gymnasiale og erhvervsgymnasiale uddannelser.

Det er herefter vores vurdering, at det er muligt at opnå ret til dagpenge på baggrund af en eux-uddannelse.

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg om dagpenge

Selvstændige kan få dagpenge uden 12 måneders forudgående a-kassemedlemsskab

Udgivet den 15. Juni, 2020 af A-kasser.dk

Regeringen og et stort flertal af Folketingets partier er enige om at udfase de succesfulde hjælpepakker og erstatte dem med en omfattende Læs mere...

Højere dagpenge kan kickstarte økonomien

Udgivet den 27. Maj, 2020 af A-kasser.dk

Hvis politikerne vil sætte gang i forbruget efter corona-krisen ved at udbetale penge til danskerne, er det mest effektive at give dem til Læs mere...

Coronakrisen kan forventes at give varigt tab af ufaglærte job

Udgivet den 26. Maj, 2020 af A-kasser.dk

I følge en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) er faldet i ufaglærte job siden 1990 især sket i krisetider. Mens den samlede Læs mere...

De sidste forlig om overenskomsterne 2020 er indgået

Udgivet den 23. Marts, 2020 af A-kasser.dk

Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation er den 22. marts 2020 blevet enige om en mæglingsskitse i Forligsinstitutionen. Den 17. marts 2020 indgik Dansk Byggeri og 3F forlig om en Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?
X

Brug for hjælp?

Bestil et opkald fra kundeservice
RING MIG OP

...eller få hjælp via
CHAT

Uden for åbningstid:
send MAIL

...eller SØG SVAR

X

Brug for hjælp?

Bestil et opkald fra kundeservice
RING MIG OP

...eller få hjælp via
CHAT