Få dagpenge med en EUX uddannelse

tilbage til oversigt

Emneord for denne afgørelse: A-kasse - Dagpenge - Eux-uddannelse - Nyuddannet - Erhvervsmæssig uddannelse

Dato: 25-10-2017

Resumé

Vejledende udtalelse fra CKA om muligheden for at få ret til dagpenge på baggrund af en erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux-uddannelse).

Det er muligt at opnå ret til dagpenge på grundlag af en afsluttet eux-uddannelse.

Vejledende udtalelse

Vi er klagemyndighed i forhold til de afgørelser, som a-kasserne træffer. Vi kan derfor kun vejlede generelt om reglerne.

Vi kan generelt udtale følgende:

Reglerne om ret til dagpenge på baggrund af afsluttet uddannelse er fastsat i § 54 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 21. juni 2017 (loven).

Efter reglerne er det muligt at opnå ret til dagpenge efter gennemførelsen af en erhvervsmæssig uddannelse, der er normeret til mindst 18 måneders varighed, en erhvervsgrunduddannelse i henhold til lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. eller en integrationsgrunduddannelse i henhold til lov om integrationsgrunduddannelse (igu).

Det fremgår af § 54, stk.1, i loven.

De nærmere bestemmelser herom er fastsat i §§ 26-29 i bekendtgørelse nr. 1179 af 26/09/2018 om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge (bekendtgørelsen).

Hvis et medlem har gennemført en uddannelse efter lovens § 54 anses indkomst- og beskæftigelseskravet for at være opfyldt.

Det fremgår af § 16, stk. 1, i bekendtgørelsen.

En uddannelse er omfattet af § 16 i bekendtgørelsen, hvis uddannelsen berettiger til støtte inden for klippekortet efter lov om Statens Uddannelsesstøtte eller er omfattet af lov om erhvervsuddannelser.

Det fremgår af § 17, stk. 1, i bekendtgørelsen.

Formålet med erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) er at give unge og voksne et tilbud om i forbindelse med gennemførelse af en erhvervsuddannelse at gennemføre studierettet undervisning på gymnasialt niveau og opnå generel studiekompetence.

Det fremgår af § 33 a, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 271 af 24. marts 2017.

Eux-uddannelsen er dermed omfattet af lov om erhvervsuddannelser.

Af Undervisningsministeriets ”UddannelsesGuiden” (ug.dk) fremgår, at en erhvervsuddannelse med eux både består af praktik og den fulde skoleundervisning fra den valgte erhvervsuddannelse. Grund- og valgfag samt lignende fag på erhvervsuddannelsen er dog erstattet af fag på gymnasialt niveau. Eux-uddannelsen indeholder gymnasiale fag og niveauer, der i omfang svarer til en 2-årig gymnasial uddannelse.

Eleverne på en eux-uddannelse mister ikke noget fra den almindelige erhvervsuddannelse og bliver udlært på lige fod med elever uden eux.

Erhvervsuddannelsesdelen fører til, at eleverne kan arbejde som faglærte inden for et specifikt erhverv, og uddannelsen adskiller sig herved fra de gymnasiale og erhvervsgymnasiale uddannelser.

Det er herefter vores vurdering, at det er muligt at opnå ret til dagpenge på baggrund af en eux-uddannelse.

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg om dagpenge

Rapport med forslag til forenkling af A-kasse lovgivning

Udgivet den 07.03.2019 af A-kasser.dk

Det fremgår af Aftale om et tryggere dagpengesystem fra oktober 2015, at der skal ske en gennemskrivning af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., da loven er meget omfattende og kan være vanskelig Læs mere...

A-kasse og kommune får fra 2019 mere frihed til at planlægge indsats for ledige

Udgivet den 23.08.2018 af A-kasser.dk

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået en aftale, der forenkler beskæftigelsesindsatsen. Aftalen betyder først og fremmest, Læs mere...

Regeringen havde planer om at halvere dimittendsatsen

Udgivet den 15.05.2018 af A-kasser.dk

Dokumenter som Jyllands-Posten er kommet i besiddelse af viser at Regeringen i november 2017 under forhandlingerne om en erhvervs- og iværksætterpakke forslog i et forhandlingsudspil til Læs mere...

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?
X

Brug for hjælp?

Bestil et opkald fra kundeservice
RING MIG OP

...eller få hjælp via
CHAT

Uden for åbningstid:
send MAIL

...eller SØG SVAR

X

Brug for hjælp?

Bestil et opkald fra kundeservice
RING MIG OP

...eller få hjælp via
CHAT