Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Dimittendrettigheder til nyuddannede

Side 1 ("Dagpenge til nyuddannede")

side 2 ("Brugen af dimittendordningen")

Bilag: Dimittendrettigheder til nyuddannede

Figur 5-8 ovenfor (side 2) ser på andelen af nyuddannede, der modtager dagpenge i mindst én uge det første halve år efter endt uddannelse. Alternativt kan man se på andelen, der modtager dimittenddagpenge i hver enkelt uge de første 26 uger. Denne tilgang giver omtrent det samme billede på tværs af uddannelsesniveauer.

Figur 11
Nyuddannede i 2015, der modtog dimittenddagpenge efter endt uddannelse
Nyuddannede i 2015, der modtog dimittenddagpenge efter endt uddannelse

Figur 12
Nyuddannede i 2010, der modtog dimittenddagpenge efter endt uddannelse
Nyuddannede i 2010, der modtog dimittenddagpenge efter endt uddannelse

Figur 13
Nyuddannede i 2005, der modtog dimittenddagpenge efter endt uddannelse
Nyuddannede i 2005, der modtog dimittenddagpenge efter endt uddannelse

Figur 14
Nyuddannede i 2000, der modtog dimittenddagpenge efter endt uddannelse
Nyuddannede i 2000, der modtog dimittenddagpenge efter endt uddannelse

Blandt nyuddannede i 2015, der afsluttede en mellemlang eller lang videregående uddannelse, modtog mellem 40 pct. og 50 pct. dagpenge på dimittendsats i 4.- 6. uge efter uddannelsen var afsluttet. Herefter faldt andelen gradvist. Et halvt år efter uddannelsens afslutning var det nyuddannede med henholdsvis korte og lange videregående uddannelse, hvor relativ flest modtog dimittenddagpenge. Blandt nyuddannede, der afsluttede en erhvervsfaglig uddannelse, var det kun omkring 15 pct., der modtog dimittenddagpenge i 4.-6. uge efter endt uddannelse, jf. figur 11.

Den overordnede struktur i brugen af dimittendreglerne har været omtrent den samme i tidligere år. I både 2000, 2005 og 2010 modtog nyuddannede med en videregående uddannelse, herunder især en lang videregående uddannelse, i højere grad dimittenddagpenge end nyuddannede med en erhvervsfaglig uddannelse, jf. figur 12-14.

Forløbet med dimittenddagpenge er relativt kort for de fleste nyuddannede. Blandt nyuddannede i 2015, der påbegyndte et forløb med dimittenddagpenge, var varigheden af forløbet højst 3 måneder for godt halvdelen. Andelen af nyuddannede med relativt korte dagpengeforløb var størst blandt nyuddannede med erhvervsfaglige og mellemlange videregående uddannelser, jf. figur 15.

Figur 15
Varighed af første dagpengeforløb for nyuddannede
Varighed af første dagpengeforløb for nyuddannede

Side 1 ("Dagpenge til nyuddannede")

side 2

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste indlæg om dagpenge

Rapport med forslag til forenkling af A-kasse lovgivning

Udgivet den 07.03.2019 af A-kasser.dk

Det fremgår af Aftale om et tryggere dagpengesystem fra oktober 2015, at der skal ske en gennemskrivning af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., da loven er meget omfattende og kan være vanskelig Læs mere...

A-kasse og kommune får fra 2019 mere frihed til at planlægge indsats for ledige

Udgivet den 23.08.2018 af A-kasser.dk

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået en aftale, der forenkler beskæftigelsesindsatsen. Aftalen betyder først og fremmest, Læs mere...

Regeringen havde planer om at halvere dimittendsatsen

Udgivet den 15.05.2018 af A-kasser.dk

Dokumenter som Jyllands-Posten er kommet i besiddelse af viser at Regeringen i november 2017 under forhandlingerne om en erhvervs- og iværksætterpakke forslog i et forhandlingsudspil til Læs mere...

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Gå til bloggen