Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Brugen af dimittendordningen

Side 1 ("Dagpenge til nyuddannede")

Dagpenge til nyuddannede (side 2)

Blandt nyuddannede i 2015, der færdiggjorde en mellemlang eller lang videregående uddannelse, modtog godt 60 pct. dagpenge på dimittendsats i mindst én uge i det første halve år efter endt uddannelse. Blandt nyuddannede, der havde afsluttet en erhvervsfaglig uddannelse, var det kun knap 30 pct., jf. figur 4.

Figur 4
Nyuddannede i 2015, der modtog dagpenge i mindst én uge efter endt uddannelse
Nyuddannede i 2015, der modtog dagpenge i mindst én uge efter endt uddannelse

Nogle nyuddannede har optjent ret til dagpenge på fuld sats på grund af tidligere beskæftigelse. Det er typisk nyuddannede med en erhvervsfaglig uddannelse. Det ændrer imidlertid ikke billedet af, at nyuddannede med erhvervsfaglige uddannelser i mindre grad modtager dagpenge end nyuddannede med videregående uddannelser.

Ser man på tidligere år, er billedet det samme. Både i 2000, 2005 og 2010 var det nyuddannede med videregående uddannelser, herunder især mellemlange og lange videregående uddannelse, hvor relativ flest modtog dimittenddagpenge, jf. figur 6-8.

Figur 5
Nyuddannede i 2015, der modtog dagpenge i mindst én uge efter endt uddannelse
Nyuddannede i 2015, der modtog dagpenge i mindst én uge efter endt uddannelse

Figur 6
Nyuddannede i 2010, der modtog dagpenge i mindst én uge efter endt uddannelse
Nyuddannede i 2010, der modtog dagpenge i mindst én uge efter endt uddannelse

Figur 7
Nyuddannede i 2005, der modtog dagpenge i mindst én uge efter endt uddannelse
Nyuddannede i 2005, der modtog dagpenge i mindst én uge efter endt uddannelse

Figur 8
Nyuddannede i 2000, der modtog dagpenge i mindst én uge efter endt uddannelse
Nyuddannede i 2000, der modtog dagpenge i mindst én uge efter endt uddannelse

I stedet for at se på andelen af nyuddannede, der modtager dagpenge i mindst én uge, kan man se på andelen af nyuddannede, der modtager dagpenge i hver enkelt uge i de første 26 uger efter endt uddannelse. Tilgangen giver omtrent det samme billede. Nemlig at nyuddannede med videregående uddannelser – og især nyuddannede med lange videregående uddannelse – benytter dimittendordningen mest, jf. bilag (side 3).

Der er med andre ord tegn på, at brugen af dimittendreglerne adskiller sig strukturelt på tværs af uddannelsesniveauer.

Når nyuddannede med en videregående uddannelse i højere grad trækker på dimittenddagpenge end personer med en erhvervsfaglig uddannelse, kunne det afspejle, at personer med en videregående uddannelse har brug for en længere periode til at finde et jobmatch. Der er imidlertid ikke tegn på, at personer med videregående uddannelser har vanskeligere ved at finde et arbejde og få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Det solide fodfæste på arbejdsmarkedet bliver blandt andet bekræftet, hvis man ser på beskæftigelsesfrekvensen året efter uddannelsen er afsluttet. Omkring 85 pct. af alle nyuddannede er i beskæftigelse året efter uddannelsen er afsluttet. Og nyuddannede med videregående uddannelser har mindst en lige så stærk tilknytning til arbejdsmarkedet som nyuddannede med erhvervsfaglige uddannelser, jf. figur 9.

Figur 9
Beskæftigelsesfrekvens for personer i året efter de afsluttede deres uddannelse
Beskæftigelsesfrekvens for personer i året efter de afsluttede deres uddannelse

Hvis det var vanskeligt for personer med en videregående uddannelse at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, ville man også forvente, at relativt mange ville vende tilbage til dagpengesystemet, når de har fået det første job. Men nyuddannede med mellemlange og lange videregående uddannelser, som påbegynder et dagpengeløb efter endt uddannelse, er mindre tilbøjelige til at vende tilbage til dagpengesystemet end nyuddannede med erhvervsfaglige uddannelser eller andre, der påbegynder et dagpengeforløb.

Blandt nyuddannede, der afsluttede en lang videregående uddannelse i 2013 og efterfølgende modtog dimittenddagpenge, var det kun 15 pct. som på et tidspunkt i løbet af 2016 modtog dagpenge. Blandt nyuddannede med erhvervsfaglige uddannelser var det 30 pct. Og blandt andre, der påbegyndte et dagpengeforløb i 2013, modtog 25 pct. dagpenge på et tidspunkt i løbet af 2016, jf. figur 10.

Figur 10
Nyuddannede i 2013 med dimittenddagpenge, der modtog dagpenge i 2016
Nyuddannede i 2013 med dimittenddagpenge, der modtog dagpenge i 2016

Den strukturelle forskel i brugen af dimittendreglerne synes derfor at bero mere på andre faktorer end beskæftigelsesmuligheder. Det kan blandt andet være, fordi dimittendreglerne gør det økonomisk muligt at udskyde jobsøgningen til uddannelsen er afsluttet og søge i lang tid efter ”ønskejobbet” (jf. Arbejdsmarkedskommissionen 2009, "Velfærd kræver arbejde"). Dimittendsatsen udgør således mere end det dobbelte af SU-satsen, som mange nyuddannede med en videregående uddannelse kommer fra.

Side 1 ("Dagpenge til nyuddannede")

side 3 (Bilag)

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste indlæg om dagpenge

Rapport med forslag til forenkling af A-kasse lovgivning

Udgivet den 07.03.2019 af A-kasser.dk

Det fremgår af Aftale om et tryggere dagpengesystem fra oktober 2015, at der skal ske en gennemskrivning af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., da loven er meget omfattende og kan være vanskelig Læs mere...

A-kasse og kommune får fra 2019 mere frihed til at planlægge indsats for ledige

Udgivet den 23.08.2018 af A-kasser.dk

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået en aftale, der forenkler beskæftigelsesindsatsen. Aftalen betyder først og fremmest, Læs mere...

Regeringen havde planer om at halvere dimittendsatsen

Udgivet den 15.05.2018 af A-kasser.dk

Dokumenter som Jyllands-Posten er kommet i besiddelse af viser at Regeringen i november 2017 under forhandlingerne om en erhvervs- og iværksætterpakke forslog i et forhandlingsudspil til Læs mere...

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Gå til bloggen