Krav til dokumentation til A-kasse for opfyldelse af opholdskrav

tilbage til oversigt

Emneord for denne vejledende udtalelse: A-kasse - Opholdskrav - EØS - Arbejde udland - Dokumentation

Dato: 09-05-2019

Resumé

Vejledende udtalelse om i hvilke situationer a-kassen skal forelægge en sag for styrelsen om fortsat at udbetale dagpenge efter 6 måneder.

Hvis a-kassen ikke har modtaget svar på H005 fra den kompetente myndighed i udlandet efter 6 måneder, skal sagen forelægges styrelsen.

Hvis den kompetente myndighed i udlandet helt eller delvist ikke kan bekræfte medlemmets bopælsperioder i et andet EU/EØS-land eller Schweiz, skal a-kassen selv træffe afgørelse om, hvorvidt der foreligger den nødvendige dokumentation til at opfylde opholdskravet.

Vejledende udtalelse

Vejledende udtalelse om dokumentation for at et A-kasse medlem kan opfylde opholdskravet

Styrelsen skal på baggrund af en henvendelse af 10. april 2019 vejledende udtale følgende:
Hvis et medlem bliver ledigt, før a-kassen har fået bopælsoplysninger fra den kompetente myndighed i udlandet, kan a-kassen udbetale dagpenge til medlemmet i op til 6 måneder, hvis betingelserne i § 53 a i lov om arbejdsløshedsforsikring er opfyldt.

Det er en betingelse for at få ret til dagpenge, at medlemmet forud for godkendelsen, fremlægger utvetydig dokumentation for at pågældende har haft ophold i den resterende periode i et andet EU/EØS-land eller Schweiz, som kan bruges til at opfylde opholdskravet.

Dokumentationen for ophold i et andet EU/EØS-land eller Schweiz beror på en konkret vurdering. Det kan f.eks. være oplysninger om adresser, udskrift fra et evt. folkeregister, lejekontrakter, ansættelseskontrakter, skatteoplysninger, sygesikring, dokumentation for lægebesøg, kontoudskrifter fra banker og forsikringer.

Hvis a-kassen ikke har modtaget SED H006 fra den kompetente myndighed i udlandet, når den har udbetalt dagpenge i 6 måneder, skal a-kassen indstille udbetalingen af dagpenge og forelægge sagen for styrelsen. Styrelsen vurderer herefter, om der fortsat kan udbetales dagpenge til medlemmet.

Styrelsen vurderer, at i de tilfælde hvor den kompetente myndighed ikke kan bekræfte medlemmets bopælsperioder i det andet EU/EØS-land eller Schweiz, eller hvor den kompetente myndighed kun delvist bekræfter bopælsperioden, kan a-kassen - sammenholdt med eventuelle oplysninger fra den kompetente myndighed - bruge medlemmets egen utvetydige dokumentation og lægge disse oplysninger til grund, når a-kassen vurderer, om opholdskravet er opfyldt.

I de tilfælde, der er nævnt i afsnittet ovenfor, skal a-kassen ikke forelægge sagen for styrelsen, hvis udbetalingen af dagpenge fortsætter i udover 6 måneder.

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg om dagpenge

Rapport med forslag til forenkling af A-kasse lovgivning

Udgivet den 07.03.2019 af A-kasser.dk

Det fremgår af Aftale om et tryggere dagpengesystem fra oktober 2015, at der skal ske en gennemskrivning af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., da loven er meget omfattende og kan være vanskelig Læs mere...

A-kasse og kommune får fra 2019 mere frihed til at planlægge indsats for ledige

Udgivet den 23.08.2018 af A-kasser.dk

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået en aftale, der forenkler beskæftigelsesindsatsen. Aftalen betyder først og fremmest, Læs mere...

Regeringen havde planer om at halvere dimittendsatsen

Udgivet den 15.05.2018 af A-kasser.dk

Dokumenter som Jyllands-Posten er kommet i besiddelse af viser at Regeringen i november 2017 under forhandlingerne om en erhvervs- og iværksætterpakke forslog i et forhandlingsudspil til Læs mere...

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?
X

Brug for hjælp?

Bestil et opkald fra kundeservice
RING MIG OP

...eller få hjælp via
CHAT

Uden for åbningstid:
send MAIL

...eller SØG SVAR

X

Brug for hjælp?

Bestil et opkald fra kundeservice
RING MIG OP

...eller få hjælp via
CHAT