Arbejdslegater fra Statens Kunstfond giver ikke rettigheder i A-kasse

tilbage til oversigt

Emneord for denne vejledende udtalelse: A-kasse - Dagpengeret - Fritidsbeskæfigelse - Selvstændig virksomhed

Dato: 11-04-2019

Resumé

Vejledende udtalelse om at arbejdslegater fra Statens Kunstfond anses for fritidsbeskæftigelse, som ikke giver rettigheder efter reglerne om arbejdsløshedsforsikring.

Udtalelsen forholder sig til tre konkrete typer af arbejdslegater: 3-årige arbejdslegater for skabende kunstnere; arbejdslegater til konkrete projekter efter ansøgning og arbejdslegater til fortsat kunstnerisk arbejde (forårsuddeling).

Vejledende udtalelse

Styrelsen har endnu ikke truffet afgørelser om, hvordan arbejdslegater fra Statens Kunstfond defineres efter de nye regler om selvstændig virksomhed samt i forhold til indkomst- og beskæftigelseskravet. Der er således endnu ikke udviklet en praksis.
Følgende skal derfor kun betragtes som en generel udtalelse om reglerne.

Styrelsen vurderer på grundlag af de foreliggende oplysninger, at de 3 nævnte former for støtte fra Statens Kunstfond kan anses for fritidsbeskæftigelse.

Fritidsbeskæftigelse giver ikke rettigheder efter reglerne om arbejdsløshedsforsikring.

I vurderingen indgår, at ”Formålet med arbejdslegater er at give højt kvalificerede og talentfulde kunstnere mulighed for at videreudvikle deres kunstneriske arbejde.

Legater gives til fortsat kunstnerisk virke til kunstnere, der via deres hidtidige produktion har vist et særligt talent.” Det fremgår af hjemmesiden ”Statens Kunstfond”, www.kunst.dk.

Vi vurderer, at der er et element af erhvervsmæssig aktivitet, når arbejdslegaterne gives til udøvende kunstnere med det formål, at de kan videreudvikle deres kunstneriske arbejde til fortsat at udøve deres kunstneriske hverv. Det kan derfor ikke anses for at være fritidsaktivitet eller hobbyvirksomhed.

Efter reglerne er en erhvervsmæssig aktivitet fritidsbeskæftigelse, når aktiviteten hverken anses for selvstændig virksomhed eller lønmodtageraktivitet. Vi henviser til § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1182 af 26. september 2018 om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet (bekendtgørelsen).

Beskæftigelse finansieret af arbejdslegaterne vil kun være selvstændig virksomhed, hvis et medlem er omfattet af betingelserne i § 2 i bekendtgørelsen. Det vil for eksempel være gældende, hvis virksomheden er registreret med et CVR-nr. eller SE.nr. eller i øvrigt er skattemæssigt registreret som selvstændig.

Vi vurderer også, at de omtalte støtteordninger ikke kan anses for lønmodtageraktivitet.

I den vurdering indgår, at der efter det oplyste ikke er tale om et ansættelsesforhold, hvor kunstneren er underlagt en arbejdsgivers tilsyn og instruktioner. Der er heller ikke knyttet en arbejdsforpligtelse til arbejdslegatet.

Arbejdslegater er skattepligtig indkomst, men der betales ikke arbejdsmarkedsbidrag af legatet. Det medfører, at indberettet A og B-indkomst ikke kan bruges til at opfylde indkomstkravet eller giver ret til at få beregnet en dagpengesats.

Efter reglerne forstås ved lønmodtageraktivitet aktiviteter efter bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge, hvor

  • Der er udbetalt løn i et ustøttet, sædvanligt beskæftigelsesforhold, der er i overensstemmelse med gældende overenskomster eller i øvrigt er udført på almindelige løn- og arbejdsvilkår,
  • der er betalt arbejdsmarkedsbidrag, og
  • Indtægten beskattes som personlig A og B-indkomst.

Det kan I se i § 4, stk. 2, i bekendtgørelsen.

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg om dagpenge

Rapport med forslag til forenkling af A-kasse lovgivning

Udgivet den 07.03.2019 af A-kasser.dk

Det fremgår af Aftale om et tryggere dagpengesystem fra oktober 2015, at der skal ske en gennemskrivning af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., da loven er meget omfattende og kan være vanskelig Læs mere...

A-kasse og kommune får fra 2019 mere frihed til at planlægge indsats for ledige

Udgivet den 23.08.2018 af A-kasser.dk

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået en aftale, der forenkler beskæftigelsesindsatsen. Aftalen betyder først og fremmest, Læs mere...

Regeringen havde planer om at halvere dimittendsatsen

Udgivet den 15.05.2018 af A-kasser.dk

Dokumenter som Jyllands-Posten er kommet i besiddelse af viser at Regeringen i november 2017 under forhandlingerne om en erhvervs- og iværksætterpakke forslog i et forhandlingsudspil til Læs mere...

Færre opbruger dagpengeretten end tidligere

Udgivet den 07.09.2017 af A-kasser.dk

Antallet af personer, der opbruger dagpengeretten, ligger fortsat på et lavt niveau i forhold til sidste år. I gennemsnit opbrugte 114 personer pr. uge i årets første fire måneder Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?
X

Brug for hjælp?

Bestil et opkald fra kundeservice
RING MIG OP

...eller få hjælp via
CHAT

Uden for åbningstid:
send MAIL

...eller SØG SVAR

X

Brug for hjælp?

Bestil et opkald fra kundeservice
RING MIG OP

...eller få hjælp via
CHAT