Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Danske lønmodtagere pendler længere

Næste >

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, AE har undersøgt den gennemsnitlige pendlingsafstand mellem bopæl og arbejdssted for lønmodtagere opgjort ultimo nov. 2008 og 2014 blandt personer, der havde bopæl i Danmark hhv. 1. januar 2009 og 2015. Analysen er foretaget blandt personer på mindst 16 år. Alle personer, der er i gang med en ordinær uddannelse, er udeladt.

Danskerne kører længere for at komme på arbejde

Danske lønmodtagere pendler længere end tidligere for at komme på arbejde. I gennemsnit pendler danske lønmodtagere 43 km. mellem hjemmet og arbejdspladsen. Samtidig har danskerne fået længere til arbejde. Siden krisen er den gennemsnitlige pendlingsafstand steget med 6 pct. Den største stigning er sket blandt faglærte og det er næsten alle typer af faglært arbejdskraft, der kører længere for at komme på arbejde. 38 ud af 40 forskellige grupper af faglærte har alle fået længere til arbejdet.

Medlem af A-kasse?

Se vores guide

Analysens hovedkonklusioner

  • Den gennemsnitlige pendlingsafstand blandt lønmodtagere var i 2014 43 km., når man ser på den samlede afstand mellem bopæl og arbejdssted – det vil sige både udtur og hjemtur.
  • Danskerne har fået længere til arbejde. Siden krisen er den gennemsnitlige pendlingsafstand steget med 6,4 procent. Den største stigning er sket blandt faglærte, der har forøget pendlingsafstanden med 7,3 procent.
  • Næsten alle faglærte har fået længere til jobbet. 38 ud af 40 forskellige faglærte uddannelsesgrupper har fået længere til job siden krisen.
  • Variationen i pendlingsafstanden er stor blandt faglærte. Længst pendler teknisk uddannede og uddannede inden for byggeriet, mens SOSU-uddannede samt uddannede inden for pædagogik og service pendler kortest. Mens fx SOSU-hjælpere og pædagogiske assistenter typisk pendler 25 km, så er pendlingsafstanden for elektrikere, brolæggere og automatikteknikere over 60 km.

På de næste sider:

  • Pendlingsafstand for forskellige uddannelsesniveauer.....side 2
  • Pendlingsafstand for faglærte opdelt efter bopæl og faglært uddannelse.....side 3

Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Næste >

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste indlæg for lønmodtagere

Forlængelse af aftale om arbejdsfordeling

Udgivet den 4. Januar, 2021 af A-kasser.dk

Midlertidig arbejdsfordeling forlænges til at gælde for hele 2021 Læs mere...

Midlertidig arbejdsfordeling erstatter lønkompensation i resten af 2020

Udgivet den 3. September, 2020 af A-kasser.dk

Midlertidig arbejdsfordeling erstatter lønkompensation i resten af 2020 Læs mere...

Coronakrisen kan forventes at give varigt tab af ufaglærte job

Udgivet den 26. Maj, 2020 af A-kasser.dk

I følge en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) er faldet i ufaglærte job siden 1990 især sket i krisetider. Mens den samlede Læs mere...

De sidste forlig om overenskomsterne 2020 er indgået

Udgivet den 23. Marts, 2020 af A-kasser.dk

Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation er den 22. marts 2020 blevet enige om en mæglingsskitse i Forligsinstitutionen. Den 17. marts 2020 indgik Dansk Byggeri og 3F forlig om en Læs mere...

Gå til bloggen