Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Sådan er du stillet som A-kasse medlem under konflikt

Din situation afhænger af hvilken A-kasse du er medlem af

Medlemmmer af en af de "gule fagforeninger", Krifa, "Det Faglige Hus", Ase eller "Frie Funktionærer".

Konflikten omfatter kun medlemmer hos de fagforeninger, der forhandler.
Det betyder, at medlemmer af en af de gule fagforeninger/A-kasser, som ikke forhandler overenskomster, ikke kan lockoutes og heller ikke skal strejke under en konflikt.
Det gælder også selvom du kun er medlem af A-kasse hos en af de nævnte gule fagforeninger. Udgangspunktet er derfor at du bare skal gå på arbejde som normalt under en evt. konflikt, og du skal fortsat have løn, fordi du ikke er omfattet af konflikten.

Bliver du forhindret i at arbejde på grund af enten en fysisk blokade eller en lockout, vil du have mulighed for at modtage strejkegodtgørelse, der svarer til højeste dagpengesats - dog maksimalt det lidte tab.
Modtagelse af strejkegodtgørelse kræver at du er medlem af fagforening (ikke kun A-kasse), og typisk at du har været medlem i mindst 2 måneder inden konflikten starter.

Du anbefales at se de vejledninger, som de enkelte gule fagforeninger, har lagt op på deres hjemmesider om hvordan du skal forholde dig under en konflikt, og om betingelser for at kunne modtage strejkegodtgørelse.

Medlemmer af A-kasser under LO og FTF

Reglerne om a-kasse medlemmers forhold under konflikt fremgår først og fremmest af § 61 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (loven), og bekendtgørelse nr. 1293 af 9. november 2016 om a-kassernes og medlemmernes forhold under strejke og lockout (konflikt).

Hovedindholdet af reglerne er:

  • Et medlem har ikke ret til dagpenge, hvis pågældende er omfattet af en konflikt og ledig som følge af konflikten.
  • En a-kasse skal standse for udbetaling af dagpenge til alle medlemmer, hvis mindst 65 pct. af a-kassens medlemmer er omfattet af en konflikt (65 pct.reglen).

Hvornår er et medlem omfattet af konflikt?
Et medlem er omfattet af konflikt, hvis medlemmet er ansat på en konfliktberørt virksomhed ved starten af konflikten, og

  • medlemmet er medlem af en a-kasse, inden for hvis faglige område konflikten er iværksat, eller
  • medlemmets lønvilkår må antages at ville blive direkte påvirket af konfliktens udfald.

Du er konfliktramt - uanset a-kasse og fagforening
Du er konfliktramt, hvis du var omfattet af en overenskomst, som er opsagt som følge af konflikt. Dette gælder, uanset om du er medlem af fagforening eller kun er medlem af A-kasse.

Du har ikke ret til dagpenge under en konflikt
Du har ikke ret til dagpenge, heller ikke supplerende dagpenge, hvis du er ledig som følge af konflikt på din arbejdsplads. Det skyldes, at dagpengesystemet ikke må bruges til at finansiere konflikter på arbejdsmarkedet.

Du skal være ledig på grund af konflikten
Hvis du er ledig af andre årsager end konflikt, er du ikke omfattet af konflikten efter a-kassereglerne. Du skal dokumentere, at det er andre årsager end konflikt, der er skyld i ledigheden.

Mulighed for at modtage konfliktunderstøttelse
Du skal undersøge nærmere hos din fagforening, hvordan vilkårene er for at modtage konfliktunderstøttelse under en konflikt.
Der er ingen regler i lovgivningen om betingelser for at få udbetalt konfliktunderstøttelse, eller hvor meget du kan få.
Du skal dog normalt have været medlem af fagforening i nogle måneder, f.eks. siden 1. januar 2019 (gælder for FOA) for at kunne modtage konfliktunderstøttelse.

Du får normalt understøttelse af fagforeningen ved både strejke og lockout.
Om der skal ydes konfliktunderstøttelse og størrelsen heraf og en evt. låneordning afgøres af bestyrelsen i den pågældende fagforening.

Har du brug for mere information?

Styrelsen for arbejdsmarked og Rekruttering, der er myndigheden på A-kasse området, har lavet en orienteringsskrivelse om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter.
Du kan se den her.

Kilder: FOA og FTF-A.

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste indlæg om medlemskab af A-kasse

Corona-epidemien har medført forringede vilkår på lønsikring

Udgivet den 29. September, 2020 af A-kasser.dk

Øgede omkostninger for forsikringsselskaberne til lønsikring p.g.a. corona-epidemien har medført at priserne er blevet forhøjet og/eller vilkårene blevet forringet Læs mere...

Medlemmer af HK Privat får kollektiv lønsikring

Udgivet den 20. Juni, 2019 af A-kasser.dk

Mens kollektiv lønsikring har været en del af medlemskabet i HK Stat og HK Kommunal i årevis, så er det en nyhed at alle medlemmer af HK Privat Læs mere...

Flere forsikrer sig mod lønnedgang

Udgivet den 22. Juni, 2016 af A-kasser.dk

Flere tegner lønsikring Selvom vi har overstået krisen er der stadig flere danskere der ønsker at forsikre sig med en ekstra lønsikring, så de i Læs mere...

Gå til bloggen