Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Afskedigelser ved graviditet og barselsorlov - LEDERNE

< Forrige | Indhold | Næste >

Sager fra LEDERNE om afskedigelser p.g.a. graviditet og barselsorlov

Eksempler på sager fra perioden 2012-2014 indberettet af LEDERNE.

Lederne har kun angivet sager, som har været rejst og ikke de sager, som Lederne har opfattet sagligt begrundet.

  • Forlig af december 2013. En mandlig kreditmedarbejder med anciennitet fra 1998 blev i marts 2013 opsagt grundet faldende volumen, som nødvendiggjorde medarbejderreduktion. I januar 2013 havde han ansøgt om afholdelse af forældreorlov, der planlagt skulle påbegyndes i juni 2013 og frem – altså i 2/3 af opsigelsesperioden. Virksomheden fastholdte, at der ikke var sket brud på ligebehandlingsloven, idet beslutningen om at afskedige ham var begrundet i hans resultater, som ifølge nøgletal var dårligst. Af procesøkonomiske årsager blev der indgået forlig om betaling af en godtgørelse svarende til 1 måneds løn.
  • Forlig af december 2013. En kvinde havde været ansat som økonomichef siden marts 2011. I maj 2013 oplyste hun, at hun var i fertilitetsbehandling. I august modtog kvinden oplysning om påtænkt ændring i hendes ansættelsesforhold. Ændringen bestod i nedsættelse af arbejdstiden som følge af et mindre behov for medarbejderressourcer. Ingen øvrige medarbejdere blev berørt af det mindre behov for medarbejderressourcer. I september blev kvinden opsagt med fratrædelse ultimo december 2013. Der blev indgået forlig i sagen om betaling af en godtgørelse svarende til 4,5 måneders løn.
  • Forlig af november 2013. En kvinde på 25 år havde været ansat som butikschef siden 2011. Ultimo februar 2013 fik kvinden oplyst, at virksomheden havde indgivet konkursbegæring, og kvinden blev opsagt i marts 2013. Kvinden var på dette tidspunkt gravid. En uge efter opsigelsen modtog kvinden meddelelse om, at hun var blevet fritstillet. Størstedelen af de opsagte og fritstillede medarbejdere blev senere tilbudt genansættelse, men ikke kvinden samt 5 øvrige medarbejdere, der ligeledes var gravide eller på barsel. Der blev indgået forlig om betaling af 25.000 kr. i henhold til ligebehandlingslovens § 14.
  • Forlig af november 2013. En kvinde på 22 år havde været ansat som Leder Trainee siden maj 2012. Hun var gravid med termin i august 2013. Ultimo februar 2013 fik kvinden oplyst, at virksomheden havde indgivet konkursbegæring, og kvinden blev opsagt i marts 2013. Kvinden var på dette tidspunkt gravid. En uge efter opsigelsen modtog kvinden meddelelse om, at hun var blevet fritstillet. Størstedelen af de opsagte og fritstillede medarbejdere blev senere tilbudt genansættelse, men ikke kvinden samt 5 øvrige medarbejdere, der ligeledes var gravide eller på barsel. Der blev indgået forlig om betaling af 25.000 kr. i henhold til ligebehandlingslovens § 14.

Behov for ny A-kasse?

Skift og spar penge. Se her hvordan

  • Forlig af august 2013. En projektmedarbejder der var blevet ansat i april 2012 afholdte forældreorlov i perioden medio oktober 2012 til ultimo januar 2013. Første dag efter endt orlov blev vedkommende som den eneste opsagt. Opsigelsen var begrundet i virksomhedens økonomi. Der blev indgået forlig om betaling af en godtgørelse svarende til 3 måneders løn.
  • Forlig af juli 2013. En kvinde på 38 år havde været ansat som regnskabschef i 2 år, da hun oplyste, at hun var gravid. Kvinden havde reelt fungeret som økonomichef. Virksomheden ansatte en mandlig barselsvikar, som kvinden oplærte. I slutningen af forældreorloven fik kvinden oplyst, at barselsvikaren var blevet fastansat som økonomichef, og at hun skulle tilbage til funktionen som regnskabschef efter endt forældreorlov. Der blev indledt drøftelser med arbejdsgiverorganisationen om indgåelse af en fratrædelsesaftale. Sagen blev forligt med en fratrædelsesaftale. Medlemmet blev opsagt, fritstillet og derudover modtog kvinden en godtgørelse for brud på ligebehandlingsloven svarende til 3 måneders løn.
  • Forlig af juni 2013. En kvinde på 38 år havde været ansat siden 2002. Forinden hun skulle tilbage på arbejde fra barsel, fik hun meddelelse om, at barselsvikaren skulle fortsætte i hendes hidtidige stilling. Hun blev tilbudt en nedgraderet stilling, hvorfor hun betragtede sig som opsagt. Der blev indgået en fratrædelsesaftale, hvor hun blandt andet blev fritstillet uden modregning, og hun modtog en godtgørelse svarende til 7,5 måneders løn.
  • Forlig af juni 2013. En kvinde på 35 år havde været ansat som serviceleder siden 2008. Hun blev opsagt i januar 2013. Opsigelsen var begrundet i nedskæringer som følge af dårlige resultater. Kvinden var på orlov og skulle vende tilbage til jobbet i august 2013. De øvrige serviceledere blev efter det oplyste omplaceret til andre stillinger. Der blev indgået forlig om betaling af en godtgørelse svarende til 4 måneders løn.

Er du studerende - husk A-kasse!

Se vores guide for studerende

< Forrige | Indhold | Næste >

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg - kønsroller

Kvinder tjener stadig mindre end mændene

Udgivet den 01.12.2016 af A-kasser.dk

Beskæftigelsesministeriet udarbejder løbende information om udviklingen på ligelønsområdet, og en ny ligelønsredegørelse for 2016 er nu klar. Redegørelsen tager udgangspunkt i den seneste Læs mere...

Her tjener kvinder mere end mænd

Udgivet den 18.09.2016 af A-kasser.dk

Den gennemsnitlige timeløn for mænd er stadig højere end kvinders ifølge netop offentliggjort statistik fra Danmarks Statistik. Lønmodtagere på det danske arbejdsmarked havde i 2015 en gennemsnitlig timeløn på 252 kr. Læs mere...

Forskel på hvad kvindelige og mandlige studerende går efter

Udgivet den 03.06.2016 af A-kasser.dk

Undersøgelse af studerende's jobønsker Mænd går efter høj løn og prestige, mens kvinder går efter blødere værdier, herunder om virksomheden har en etisk korrekt adfærd og udviser socialt Læs mere...

Gå til bloggen