Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Afskedigelser ved graviditet - Kommunikation og Sprog

< Forrige | Indhold | Næste >

Sager fra Kommunikation og Sprog om afskedigelser p.g.a. graviditet

Eksempler på sager fra perioden 2012-2014 indberettet af Kommunikation og Sprog.

 • Forlig af 30.9.2014. Forbundet Kommunikation og Sprog indgik forlig med en virksomhed i en sag vedrørende en kvindelig medarbejder med 7 års anciennitet, der blev opsagt under sin barselsorlov med henvisning til omstrukturering i virksomheden. Der blev indgået forlig om betaling af en godtgørelse svarende til 3 måneders løn, outplacement og medarbejderen blev fritstillet i opsigelsesperioden.
 • Forlig af 12.6.2014. Forbundet Kommunikation og Sprog indgik forlig med en virksomhed i en sag vedrørende en afskediget medarbejder med 6 måneders anciennitet, der var gravid på opsigelsestidspunktet. Opsigelsen var begrundet i utilfredshed med arbejdsindsatsen. Der blev indgået forlig med et forlænget opsigelsesvarsel til 9 måneder og fritstilling i hele perioden.
 • Forlig af 6.5.2014. Forbundet Kommunikation og Sprog indgik forlig med en virksomhed repræsenteret ved Dansk Industri i en sag vedrørende afskedigelse af en gravid medarbejder med 3,5 års anciennitet. Medarbejderen blev afskediget under henvisning til omstrukturering i virksomheden. Medarbejderen fik en godtgørelse svarende til 9,5 måneders løn inkl. 5 ugers ferie i indeværende år.
 • Forlig af 10.2.2014. Sagen drejede sig om en gravid lønmodtager med 4 års anciennitet, hvis stilling blev nedlagt i forbindelse med en omstrukturering. Der blev indgået forlig med virksomheden om, at lønmodtageren fik 87.232 kr. i godtgørelse svarende til løn under orlov samt 9.000 kr. for ansættelsesbevis.
 • Forlig af 1.11.2013. En kvindelig lønmodtager med 2 års anciennitet blev opsagt dagen efter endt barsel pga. omstruktureringer. Der blev indgået forlig om betaling af en godtgørelse svarende til 2 måneders løn. Lønmodtageren blev fritstillet uden modregning.

Priser for medlemskab af A-kasse?

Se vores Se pris oversigt

 • Forlig af 15.6.2013. En kvindelig medarbejder med 6 års anciennitet blev opsagt en uge efter at have meddelt sin arbejdsgiver, at hun var gravid. Afskedigelsen blev begrundet i omstrukturering. Der blev indgået forlig om betaling af en godtgørelse svarende til 9,5 måneders løn.
 • Forlig af 14.3.2013. Forbundet Kommunikation og Sprog indgik forlig med en virksomhed vedrørende en kvindelig medarbejder med 2,5 års anciennitet, der blev opsagt under sin forældreorlov. Opsigelsen var begrundet i stillingsnedlæggelse. Medarbejderen fik en godtgørelse svarende til 6 måneders løn.
 • Forlig af 4.12.2012. Sagen vedrørte en kvindelig medarbejder med 3 års anciennitet. Medarbejderen blev opsagt på grund af besparelser. Beslutningen om afskedigelse var truffet, før arbejdsgiveren havde kendskab til graviditeten. Medarbejderen fik en godtgørelse svarende til 1,5 måneders løn og blev fritstillet i hele opsigelsesperioden.
 • Forlig af 29.11.2012. Sagen drejede sig om en kvindelig medarbejder med 6 års anciennitet, der blev opsagt under sin forældreorlov. Der blev indgået forlig om betaling af en godtgørelse svarende til 9 måneders løn. Medarbejderen blev derudover fritstillet i 5 måneder uden modregning til trods for opsigelse i barselsdagpenge-periode.
 • Forlig af 1.11.2012. En mandlig medarbejder med 7 års anciennitet blev opsagt kort efter, at han kom tilbage fra barsel. Opsigelsen var begrundet i stillingsbortfald. Medarbejderen fik 70.000 kr. i godtgørelse og blev fritstillet uden modregning.

Er du selvstændig og søger A-kasse?

Se vores Guide for selvstændige

 • Forlig af 8.10.2012. En medarbejder med 2,5 års anciennitet blev opsagt under sin graviditet med henvisning til omstrukturering. Der blev indgået forlig, hvor medarbejderen blev fritstillet i opsigelsesperioden uden modregningsadgang. Medarbejderen fik tillige udbetalt ferie, outplacement og en godtgørelse svarende til 6 måneders løn.
 • Forlig af 30.9.2012. En medarbejder med 3 års anciennitet blev opsagt under sin graviditet. Der blev indgået forlig, hvor medarbejderen blev fritstillet i opsigelsesperioden uden modregningsadgang. Medarbejderen fik tillige udbetalt ferie, outplacement og en godtgørelse svarende til 6 måneders løn.

< Forrige | Indhold | Næste >

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg - kønsroller

Kvinder tjener stadig mindre end mændene

Udgivet den 01.12.2016 af A-kasser.dk

Beskæftigelsesministeriet udarbejder løbende information om udviklingen på ligelønsområdet, og en ny ligelønsredegørelse for 2016 er nu klar. Redegørelsen tager udgangspunkt i den seneste Læs mere...

Her tjener kvinder mere end mænd

Udgivet den 18.09.2016 af A-kasser.dk

Den gennemsnitlige timeløn for mænd er stadig højere end kvinders ifølge netop offentliggjort statistik fra Danmarks Statistik. Lønmodtagere på det danske arbejdsmarked havde i 2015 en gennemsnitlig timeløn på 252 kr. Læs mere...

Forskel på hvad kvindelige og mandlige studerende går efter

Udgivet den 03.06.2016 af A-kasser.dk

Undersøgelse af studerende's jobønsker Mænd går efter høj løn og prestige, mens kvinder går efter blødere værdier, herunder om virksomheden har en etisk korrekt adfærd og udviser socialt Læs mere...

Gå til bloggen