Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Guide om A-kasse og fagforening

< Forrige | Indhold | Næste >

A-kasse og fagforening i Danmark

- en guide til det danske arbejdsmarked

I. Beskæftigelsesministerens forord

Åbne arbejdsmarkeder og fri bevægelighed for varer og tjenester er afgørende for den fortsatte velstandsudvikling i Europa. Derfor ønsker Danmark tæt samarbejde og øget samhandel i EU.

Men vi lægger samtidig stor vægt på at opretholde balancen på det danske arbejdsmarked. Det er den danske regerings holdning, at arbejde, der udføres i Danmark, skal finde sted på de løn- og ansættelsesvilkår, der nu en gang gælder i Danmark.

I Danmark fastlægges løn- og ansættelsesforhold som hovedregel gennem kollektive overenskomster indgået mellem fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer. Så længe arbejdsmarkedets parter – lønmodtagerne og arbejdsgiverne – selv kan løse problemerne på fornuftig vis, blander staten sig mindst muligt i reguleringen af løn- og arbejdsvilkår. Til gengæld sikrer staten et socialt sikkerhedsnet og en aktiv beskæftigelsesindsats for dem, der måtte blive ledige. Denne arbejdsdeling mellem staten og arbejdsmarkedets parter er hjørnestenen i den danske arbejdsmarkedsmodel. Filosofien bag “den danske model” er, at parterne bedst ved, hvori problemerne på arbejdsmarkedet består og dermed også hurtigere og lettere finder frem til løsninger, der matcher de aktuelle udfordringer. Det danske arbejdsmarked er præget af samarbejde frem for konflikt.

Den danske model giver også gode forudsætninger for et fleksibelt arbejdsmarked. Således har Danmark haft held til at kombinere økonomisk vækst, høj beskæftigelse og social tryghed – det er det, vi kalder "flexicurity".

Den danske arbejdsmarkedsmodel indebærer, at der er særlige forhold og regler, man skal være opmærksom på, hvis man som borger eller virksomhed fra et andet EU-land skal arbejde eller levere tjenesteydelser i Danmark. Denne pjece beskriver de væsentligste forhold og regler, der gælder på det danske arbejdsmarked. Formålet med pjecen er at undgå misforståelser og fremme et godt samarbejde mellem danske og udenlandske arbejdstagere, virksomheder, organisationer og myndigheder.

image
Inger Støjberg Beskæftigelsesminister

 

< Forrige | Indhold | Næste >

Mere om A-kasse medlemskab

Ofte stillede spørgsmål

Vi har samlet nogle af de spørgsmål vi modtager om A-kasse medlemskab.

Tværfagligt og fagligt afgrænsede a-kasser

Læs mere

Dagpengeret og udbetaling af dagpenge

Læs mere

Studerende og medlem af en A-kasse?

Læs mere

Hvad er mine rettigheder som dimittend?

Læs mere