A-kasse

Dagpenge
Emner

Artikler om dagpenge

Dagpengeret
Betingelser for at kunne få dagpenge, og dagpengeperioden

Indkomstkravet
Læs mere om hvordan du opfylder indkomstkravet

Beskæftigelseskontoen
Brug løntimer på beskæftigelseskontoen til at forlænge dagpengeperioden

Dagpengetællere
Følg med i dit dagpengeforbrug m.m.

Dagpengeret for selvstændige

Aktuelle dagpengesatser

Udbetaling af dagpenge fra A-kasse
Læs mere om dagpengekort, efterregulering og fradrag i dagpenge

Supplerende dagpenge
Arbejder du på nedsat tid, kan du muligvis få supplerende dagpenge

Tag en uddannelse på dagpenge
Få overblik over de forskellige muligheder her

Frivilligt arbejde mens du får dagpenge
Se hvad arbejde du kan udføre uden fradrag i dagpenge

Dagpenge under hjemsendelse
Bliver du hjemsendt p.g.a. vejrmæssige forhold eller materialemangel mv., kan du måske få dagpenge

Reglerne om sygedagpenge

Dagpenge under ferielukning
Er du omfattet af ferielukning på sin arbejdsplads, kan du måske få dagpenge

Selvforskyldt ledighed
Læs om karantæne for selvforskyldt ledighed, herunder gyldige grunde

Hovedemner om dagpenge

Beregning af dagpengesats Din dagpengesats beregnes på baggrund af de "bedste 12 måneder" inden for de sidste 24 måneder. Du kan dog højest få den maksimale dagpengesats.
2-årig dagpengeperiode En ledig kan få dagpenge i 2 år (3.848 timer). De 3.848 timer skal være forbrugt inden for en 3-årig periode, som kaldes referenceperioden.
Forlæng dagpengeperiode med arbejde Ledige har mulighed for at anvende beskæftigelsestimer i løbet af dagpengeperioden til en forlængelse af dagpengeperioden.
Forbrug af dagpengeretten er timebaseret Man bruger kun af sine dagpenge, for de timer, hvor man faktisk har modtaget dagpenge.
Krav for at kunne få dagpenge Du skal have været medlem af en A-kasse i mindst 1 år, og du skal have tjent mindst kr. 263.232 inden for de sidste 3 år. Læs mere...
§
Selvforskyldt ledighed Opsiger man et arbejde uden en gyldig grund, eller bliver man afskediget af en grund, der væsentligst skyldes en selv, vil man få 3 ugers karantæne med dagpenge. Læs mere...

Artikler

Find information om A-kasse

➞ Alle artikler
➞ Blog
Mulighed for mere i dagpenge for nyuddannede forringes

Regelændring: Dimittender skal nu vælge dagpengegrundlag inden 2 uger..
læs mere

Nedsat A-kasse kontingent for dimittender

Billigere kontingent for nyuddannede i bl.a. Min A-kasse..
læs mere

Ny familiefagforening fra ASE

Nyhed fra ASE: Fagforening for hele familien for 99 kr./md.
læs mere