Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Guide om A-kasse og fagforening

< Forrige | Indhold | Næste >

A-kasse og fagforening i Danmark

- en guide til det danske arbejdsmarked

Danske arbejdsmiljøregler gælder for alt arbejde, der udføres i Danmark

4. Regler for arbejdsmiljø

Den danske arbejdsmiljølovgivning gælder uanset i hvilken sammenhæng, man arbejder i Danmark. Udenlandske arbejdsgivere og ansatte i Danmark skal således altid overholde de danske arbejdsmiljøregler og er ligesom de danske virksomheder underlagt Arbejdstilsynets tilsyn.

Både arbejdsgivere og ansatte har pligter efter arbejdsmiljøloven

Arbejdsgiverens pligter

Arbejdsgiveren skal sikre, at alle kan arbejde under forhold, der sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige og i overensstemmelse med den danske arbejdsmiljølovgivning. Således er arbejdsgiveren blandt andet forpligtet til at føre tilsyn med arbejdet og sikre, at det udføres forsvarligt. Det indebærer også pligten til at informere de ansatte om de ulykkes- og sundhedsrisici, der kan være forbundet med arbejdet, og til at oplære dem i at udføre arbejdet på sikker vis.

Ansattes pligter

Ansatte har pligt til at følge de sikkerhedsregler, der er givet for arbejdet – f.eks. for betjeningen af maskiner og anvendelsen af farlige stoffer. Det gælder også i forhold til eventuelle krav om at benytte handsker, høreværn, åndedrætsværn o.lign. Ansatte skal desuden medvirke til, at sikkerhedsforanstaltningerne virker efter hensigten. For eksempel må ansatte ikke fjerne afskærmning eller sætte udsugningsanlæg ud af funktion. Hvis en ansat bliver opmærksom på fejl eller mangler i forbindelse med sikkerheden, har han eller hun pligt til at meddele det til sikkerhedsrepræsentanten, arbejdslederen eller arbejdsgiveren.

Priser for medlemskab af A-kasse?

Se vores Se pris oversigt

Både arbejdsgivere og ansatte kan straffes

Arbejdsgivere såvel som ansatte kan straffes for overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen.

Organisering af sikkerhedsarbejde

Sikkerhedsarbejdet skal organiseres i samarbejde mellem ansatte og ledelse

Det er et lovmæssigt krav, at alle virksomheder med 10 eller flere ansatte skal have en sikkerhedsorganisation, der varetager det daglige arbejdsmiljøarbejde i virksomheden.

Sikkerhedsorganisationen består af repræsentanter for de ansatte og ledelsen.

I virksomheder med under 10 ansatte skal sikkerheds- og sundhedsarbejdet ske i samarbejde mellem arbejdsgiveren og de ansatte. På midlertidige eller skiftende arbejdssteder, herunder byggepladser, skal sikkerheds- og sundhedsarbejdet organiseres i en sikkerhedsorganisation, allerede når en arbejdsgiver har 5 eller flere beskæftiget på arbejdsstedet.

Leder du efter den billigste A-kasse?

Se vores pris sammenligning

Arbejdstilsynets tilsyn og reaktioner

Arbejdstilsynet fører tilsyn med, at private og offentlige virksomheder lever op til arbejdsmiljølovgivningens krav. En virksomhed kan både få anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg.

Arbejdstilsynet kan kræve, at forhold, som er i strid med arbejdsmiljølovgivningen, bringes i orden. Hvis en virksomhed, en ansat eller andre ikke lever op til sine pligter efter arbejdsmiljølovgivningen, kan Arbejdstilsynet reagere med f.eks. ét eller flere af følgende tiltag:

  • Forbud mod at arbejdet fortsætter og pålæg om, at det først må genoptages, når det kan udføres fuldt forsvarligt.
  • Påbud om at bringe forholdene i orden inden for en nærmere frist.
  • Politianmeldelse af arbejdsgiver og/eller ansatte for overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen.
  • Administrativ bøde.
  • Påbud om brug af en autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

 

< Forrige | Indhold | Næste >

Mere om A-kasse medlemskab

Ofte stillede spørgsmål

Vi har samlet nogle af de spørgsmål vi modtager om A-kasse medlemskab.

Tværfagligt og fagligt afgrænsede a-kasser

Læs mere

Dagpengeret og udbetaling af dagpenge

Læs mere

Studerende og medlem af en A-kasse?

Læs mere

Hvad er mine rettigheder som dimittend?

Læs mere