Medlemsudvikling danske A-kasser 2018-2022

A-kasser.dk har i mange år sammenlignet alle de danske A-kasser på kontingentpris, antal klager (medlemstilfredshed), medlemsudvikling m.m..

I oversigten neden for kan du se hvordan antal medlemmer har udviklet sig over en 5-årig periode for alle de danske A-kasser.

Det bemærkes at vores opgørelse af antal medlemmer inkluderer studerende der har gratis medlemskab af A-kasse under studiet. Hvis man kun så på antal betalende medlemmer ville medlemsantal for nogle A-kasser være mindre, men udviklingstendensen er dog den samme. De A-kasser der oplever stor tilgang af studerende har således også stigning i antal betalende medlemmer, da det stigende antal nyuddannede bliver betalende medlemmer efter uddannelsen.

A-kasse Medlems-
udvikling
2017-22
Antal
jan 22/
udvikl.*
Antal
jan 2021/
udvikl.*
Antal
jan 2020/
udvikl.*
Antal
maj 2018/
udvikl.*
Online indmeldelse/
Læs mere
FTF A-kasse
+13.953 149.753
+2,2%
146.584
+3,6%
141.478
+2,4%
138.220
+1,8%
(annoncelink)
Bliv
medlem

om FTFa A-kasse
DFH A-kasse
+48.789 158.300
+10,3%
143.542
+9,2%
131.425
+7,8%
121.916
+11,3%
(annoncelink)
Bliv
medlem

om DFH A-kasse
MA A-kasse
+11.643 80.652
+3,2%
78.160
+9,4%
71.451
+3,0%
69.387
+0,5%
Få mere
at vide

om MA A-kasse
Min A-kasse
-5.101 89.046
-0,9%
89.887
+0,5%
88.297
-4,4%
92.323
-1,9%
(annoncelink)
Bliv
medlem

om Min A-kasse
Ase A-kasse
-10.486 139.456
-2,3%
142.724
-0,7%
143.725
-0,9%
145.007
-3,3%
(annoncelink)
Bliv
medlem

om ASE A-kasse
3F A-kasse
-14.120 221.473
-1,2%
224.216
-0,5%
225.323
-2,8%
231.788
-1,6%
Få mere
at vide

om 3F A-kasse
HK A-kasse
-11.709 185.918
-1,9%
189.423
-0,8%
191.022
-2,5%
195.996
-0,8%
Få mere
at vide

om HK A-kasse
ajks
+833 24.861
+0,0%
24.859
+1,4%
24.513
+0,6%
24.355
+1,4%
Få mere
at vide

om AJKS
DSA
+3.524 95.946
+0,1%
95.853
+1,2%
94.755
+1,4%
93.476
+1,1%
Få mere
at vide

om DSA A-kasse
BUPL-A
+1.819 59.581
-0,6%
59.947
+0,8%
59.482
+1,0%
58.873
+1,9%
Få mere
at vide

om BUPL A-kasse
Lærer
-2.543 71.043
-1,1%
71.812
-1,0%
72.507
-1,6%
73.694
+0,1%
Få mere
at vide

om Lærer A-kasse
SL A-kasse
-249 36.025
-0,2%
36.101
+0,6%
35.902
-0,1%
35.938
-0,9%
Få mere
at vide

om SL A-kasse
TL A-kasse
-2.631 22.732
-3,4%
23.529
-2,8%
24.217
-2,5%
24.837
-2,1%
Få mere
at vide

om TL A-kasse
FOA A-kasse
-10.899 135.708
-1,5%
137.825
-1,1%
139.308
-4,4%
145.724
-0,6%
Få mere
at vide

om FOA A-kasse
Din Faglige
A-kasse
FAK er en fusion af BFA og EL-Faget's A-kasse pr. 1/1-2021 37.088
-1,1%
37.519
-
36.423
-
36.932
-
Få mere
at vide

om FAK
CA A-kasse
+9.002 67.093
+0,1%
67.016
+3,0%
65.063
+7,2%
60.673
+4,4%
Få mere
at vide

om CA A-kasse
A-kassen
Frie
+16.997 (fremgang skyldes dog sammen-
lægning i 2020 med DANA A-kasse)
40.016
-1,4%
40.580
+0,4%
40.407 (lagt sammen med DANA) 23.006
-0,1%
Få mere
at vide

om Frie
METAL-A
-2.727 68.073
-1,3%
68.935
-0,1%
69.022
-1,2%
69.850
-1,3%
Få mere
at vide

om Metal A-kasse
Akademiker
+56.340 277.340
+2,9%
269.510
+5,6%
255.157
+9,3%
233.428
+5,6%
Få mere
at vide

om Aka
Krifa
A-kasse
-14.177 157.452
-2,1%
160.795
-0,6%
161.751
-3,4%
167.499
-2,4%
Få mere
at vide

om Krifa
NNF A-kasse
-118 16.625
+0,5%
16.539
+3,7%
15.943
-2,1%
16.291
-2,7%
Få mere
at vide

om NNF A-kasse
Lederne
A-kasse
+10.638 120.769
+1,8%
118.624
+2,4%
115.828
+3,8%
111.557
+1,3%
Få mere
at vide

om Leder A-kasse
Total +77.450 2.254.950
+0,5%
2.243.980
+1,9%
2.202.999
+0,5%
2.191.263
+0,6%

Udvikling i medlemstal er opgjort for følgende delperioder:
juni 2017 - maj 2018, maj 2018 - januar 2020, januar 2020 - januar 2021 og januar 2021 - januar 2022.

Se medlemsudvikling for perioden 2017-2021.

Se medlemsudvikling for perioden 2016-2020.

Hovedemner om A-kasse

Nemt at skifte til en anden A-kasseØnsker man at skifte A-kasse skal man blot tilmelde sig den nye A-kasse man ønsker at skifte til. Der er ikke nogen opsigelsesperiode, og har du forudbetalt kontingent vil det blive tilbagebetalt. Din anciennitet vil blive overført til den nye A-kasse. Læs mere..
Hvad kan du få i dagpenge?Du kan få 90% af din indkomst, dog maksimalt den højeste dagpengesats som i 2023 er kr. 19.728 pr. måned. De første 3 måneder har du mulighed for at få beskæftigelsestillæg så din maksimale dagpengesats kan komme op på kr. 23.449. Læs mere..
Indmeld dig i A-kasse under studietEr du studerende på en videregående uddannelse, er det en fordel at tilmelde dig A-kasse senest 1 år før du er færdig med uddannelsen. På den måde undgår du 1 måneds venteperiode med dagpenge. Læs mere..
Særlige regler for nyuddannedeSom færdiguddannet fra en videregående uddannelse, kan du få dagpenge, uden at opfylde de normale krav for at kunne få dagpenge. HUSK der er en frist på 14 dage til at tilmelde dig A-kasse som nyuddannet. Læs mere...
Optjening af dagpengeretDer er to hovedkrav for at kunne få dagpenge. Du skal have været medlem af en A-kasse i mindst 1 år, og du skal have tjent mindst kr. 254.328. Læs mere..
Kontingent og skatDu får automatisk fradrag for dine kontingenter til fagforening og A-kasse. Der er ikke noget loft over det beløb, du kan få fradrag for, når det gælder kontingent til A-kasse, hvorimod du maksimalt kan få fradrag for kr. 6.000 til fagforening.

Artikler

Find information om A-kasse

➞ Alle artikler
Du kan få 110% af din normale dagpengesats fra din A-kasse imens du uddanner dig

Status over uddannelsesløft med 110% dagpenge fra A-kasse..
læs mere

Du kan nu holder møder med din A-kasse som telefon- eller videomøder

Nu kan du holde møder med A-kassen som video- eller telefon-møder..
læs mere

Ændring af dagpengeregler fra 1. maj 2023

Ændring af dagpengeregler fra 1. maj 2023..
læs mere