Medlemsudvikling danske A-kasser 2017-2021

A-kasser.dk har i mange år sammenlignet alle de danske A-kasser på pris for kontingent, antal klager (medlemstilfredshed), medlemsudvikling m.m..

I oversigten neden for kan du se hvordan antal medlemmer har udviklet sig over en 5-årig periode for alle de danske A-kasser.

Det bemærkes at vores opgørelse af antal medlemmer inkluderer studerende der har gratis medlemskab af A-kasse under studiet. Hvis man kun så på antal betalende medlemmer ville medlemsantal for nogle A-kasser være mindre, men udviklingstendensen er dog den samme. De A-kasser der oplever stor tilgang af studerende har således også stigning i antal betalende medlemmer, da det stigende antal nyuddannede bliver betalende medlemmer efter uddannelsen.

A-kasse Samlet udvikling i antal okt. 2016 - jan. 2021 Antal
jan 2021/
udvikl.*
Antal
jan 2020/
udvikl.*
Antal
maj 2018/
udvikl.*
Antal
juni 2017/
udvikl.*
Online indmeldelse/
Læs mere
FTF A-kasse +11.503 146.584
+3,6%
141.478
+2,4%
138.220
+1,8%
135.800
+0.5%
Bliv medlem

Læs mere om FTFa
Frie +17.341 (fremgang skyldes dog sammen-
lægning i 2020 med DANA A-kasse)
40.580
+0,4%
40.407 (lagt sammen med DANA) 23.006
-0,1%
23.019
-0,9%
Bliv medlem

Læs mere om Frie
DFH A-kasse +39.724 143.542
+9,2%
131.425
+7,8%
121.916
+11,3%
109.511
+5,5%
Bliv medlem

Læs mere om DFH
Min A-kasse -3.563 89.887
+0,5%
88.297
-4,4%
92.323
-1,9%
94.147
+0,7%
Bliv medlem

Læs mere om Min-A
KRIFA -13.482 160.795
-0,6%
161.751
-3,4%
167.499
-2,4%
171.629
-1,5%
Bliv medlem

Læs mere om Krifa
Ase A-kasse -7.086 142.724
-0,7%
143.725
-0,9%
145.007
-3,3%
149.942
+0,1%
Bliv medlem

Læs mere om ASE
CA A-kasse +9.407 67.016
+3,0%
65.063
+7,2%
60.673
+4,4%
58.091
+0,8%
Bliv medlem

Læs mere om CA
HK A-kasse -10.892 189.423
-0,8%
191.022
-2,5%
195.996
-0,8%
197.627
-1,3%
Bliv medlem

Læs mere om HK
A-JKS +1.104 24.859
+1,4%
24.513
+0,6%
24.355
+1,4%
24.028
+1,1%
Bliv medlem

læs mere om AJKS
DSA +4.629 95.853
+1,2%
94.755
+1,4%
93.476
+1,1%
92.422
+1,3%
Bliv medlem

Læs mere om DSA
BUPL-A +2.936 59.947
+0,8%
59.482
+1,0%
58.873
+1,9%
57.762
+1,3%
Bliv medlem

Læs mere om BUPL
DLF-A -1.946 71.812
-1,0%
72.507
-1,6%
73.694
+0,1%
73.586
-0,2%
Bliv medlem

Læs mere om DLF-A
SL A-kasse -164 36.101
+0,6%
35.902
-0,1%
35.938
-0,9%
36.274
+0,0%
Bliv medlem

Læs mere om SL
TL A-kasse -2.195 23.529
-2,8%
24.217
-2,5%
24.837
-2,1%
25.363
-1,4%
Bliv medlem

Læs mere om TL
FOA A-kasse -11.070 137.825
-1,1%
139.308
-4,4%
145.724
-0,6%
146.607
-1,5%
Bliv medlem

Læs mere om FOA
FAK A-kasse FAK er en sammenlægning af BFA og EL-Faget's A-kasse pr. 1/1-2021 37.519
-
36.423
-
36.932
-
37.002
-
Bliv medlem

Læs mere om FAK
AKA +55.917 269.510
+5,6%
255.157
+9,3%
233.428
+5,6%
221.000
+3,5%
Bliv medlem

Læs mere om AKA
3F A-kasse -13.558 224.216
-0,5%
225.323
-2,8%
231.788
-1,6%
235.593
-0,9%
Bliv medlem

Læs mere om 3F
METAL-A -3.681 68.935
-0,1%
69.022
-1,2%
69.850
-1,3%
70.800
-2,5%
Bliv medlem

Læs mere om Metal
NNF A-kasse -428 16.539
+3,7%
15.943
-2,1%
16.291
-2,7%
16.743
-1,3%
Bliv medlem

Læs mere om NNF
A-kassen LH +10.894 118.624
+2,4%
115.828
+3,8%
111.557
+1,3%
110.131
+2,2%
Ring til LH

Læs mere om LH
MA A-kasse +9.765 78.160
+9,4%
71.451
+3,0%
69.387
+0,5%
69.009
+0,9%
Bliv medlem

Læs mere om MA
Total +73.176 2.243.980
+1,9%
2.202.999
+0,5%
2.191.263
+0,6%
2.177.500
+0,3%

Udvikling i medlemstal er opgjort for følgende delperioder:
oktober 2016 - juni 2017, juni 2017 - maj 2018, maj 2018 - januar 2020 og januar 2020 - januar 2021.

Se medlemsudvikling for perioden 2016-2020.

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

COVID-19 suspension og forlængelse af dagpengeret - få overblikket

Udgivet den 10. Februar, 2021 af A-kasser.dk

Siden marts 2020 er der af flere omgange som følge af COVID-19 vedtaget lovændringer der enten suspenderer dagpengeforbruget eller forlænger dagpengeretten - få overblikket her Læs mere...

Corona-krisen har betydet dobbelt så mange langtidsledige

Udgivet den 2. Februar, 2021 af A-kasser.dk

Der er kommet næsten dobbelt så mange langtidsledige fra november 2019 til november 2020. Det skyldes især at beskæftigelsesindsatsen på Jobcentrene har været suspenderet p.g.a. corona-epidemien Læs mere...

Forlængelse af aftale om arbejdsfordeling

Udgivet den 4. Januar, 2021 af A-kasser.dk

Midlertidig arbejdsfordeling forlænges til at gælde for hele 2021 Læs mere...

Et studiejob øger chancen for at få job efter uddannelsen

Udgivet den 5. November, 2020 af A-kasser.dk

Analyser viser at studerende der har haft et studiejob under uddannelsen øger deres chancer for at komme hurtigt i job som nyuddannet Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?