Medlemsudvikling danske A-kasser 2017-2021

A-kasser.dk har i mange år sammenlignet alle de danske A-kasser på pris for kontingent, antal klager (medlemstilfredshed), medlemsudvikling m.m..

I oversigten neden for kan du se hvordan antal medlemmer har udviklet sig over en 5-årig periode for alle de danske A-kasser.

Det bemærkes at vores opgørelse af antal medlemmer inkluderer studerende der har gratis medlemskab af A-kasse under studiet. Hvis man kun så på antal betalende medlemmer ville medlemsantal for nogle A-kasser være mindre, men udviklingstendensen er dog den samme. De A-kasser der oplever stor tilgang af studerende har således også stigning i antal betalende medlemmer, da det stigende antal nyuddannede bliver betalende medlemmer efter uddannelsen.

A-kasse Samlet udvikling i antal okt. 2016 - jan. 2021 Antal
jan 2021/
udvikl.*
Antal
jan 2020/
udvikl.*
Antal
maj 2018/
udvikl.*
Antal
juni 2017/
udvikl.*
Online indmeldelse/
Læs mere
FTF A-kasse +11.503 146.584
+3,6%
141.478
+2,4%
138.220
+1,8%
135.800
+0.5%
Bliv medlem

Læs mere om FTFa
DFH A-kasse +39.724 143.542
+9,2%
131.425
+7,8%
121.916
+11,3%
109.511
+5,5%
Bliv medlem

Læs mere om DFH
AKA
+55.917 269.510
+5,6%
255.157
+9,3%
233.428
+5,6%
221.000
+3,5%
Anbefales ikke

Se her hvorfor..
Min A-kasse -3.563 89.887
+0,5%
88.297
-4,4%
92.323
-1,9%
94.147
+0,7%
Bliv medlem

Læs mere om Min-A
KRIFA -13.482 160.795
-0,6%
161.751
-3,4%
167.499
-2,4%
171.629
-1,5%
Bliv medlem

Læs mere om Krifa
Ase A-kasse -7.086 142.724
-0,7%
143.725
-0,9%
145.007
-3,3%
149.942
+0,1%
Bliv medlem

Læs mere om ASE
CA A-kasse +9.407 67.016
+3,0%
65.063
+7,2%
60.673
+4,4%
58.091
+0,8%
Bliv medlem

Læs mere om CA
HK A-kasse -10.892 189.423
-0,8%
191.022
-2,5%
195.996
-0,8%
197.627
-1,3%
Bliv medlem

Læs mere om HK
A-JKS +1.104 24.859
+1,4%
24.513
+0,6%
24.355
+1,4%
24.028
+1,1%
Bliv medlem

læs mere om AJKS
DSA +4.629 95.853
+1,2%
94.755
+1,4%
93.476
+1,1%
92.422
+1,3%
Bliv medlem

Læs mere om DSA
BUPL-A +2.936 59.947
+0,8%
59.482
+1,0%
58.873
+1,9%
57.762
+1,3%
Bliv medlem

Læs mere om BUPL
DLF-A -1.946 71.812
-1,0%
72.507
-1,6%
73.694
+0,1%
73.586
-0,2%
Bliv medlem

Læs mere om DLF-A
SL A-kasse -164 36.101
+0,6%
35.902
-0,1%
35.938
-0,9%
36.274
+0,0%
Bliv medlem

Læs mere om SL
TL A-kasse -2.195 23.529
-2,8%
24.217
-2,5%
24.837
-2,1%
25.363
-1,4%
Bliv medlem

Læs mere om TL
FOA A-kasse -11.070 137.825
-1,1%
139.308
-4,4%
145.724
-0,6%
146.607
-1,5%
Bliv medlem

Læs mere om FOA
FAK A-kasse FAK er en sammenlægning af BFA og EL-Faget's A-kasse pr. 1/1-2021 37.519
-
36.423
-
36.932
-
37.002
-
Bliv medlem

Læs mere om FAK
Frie +17.341 (fremgang skyldes dog sammen-
lægning i 2020 med DANA A-kasse)
40.580
+0,4%
40.407 (lagt sammen med DANA) 23.006
-0,1%
23.019
-0,9%
Bliv medlem

Læs mere om Frie
3F A-kasse -13.558 224.216
-0,5%
225.323
-2,8%
231.788
-1,6%
235.593
-0,9%
Bliv medlem

Læs mere om 3F
METAL-A -3.681 68.935
-0,1%
69.022
-1,2%
69.850
-1,3%
70.800
-2,5%
Bliv medlem

Læs mere om Metal
NNF A-kasse -428 16.539
+3,7%
15.943
-2,1%
16.291
-2,7%
16.743
-1,3%
Bliv medlem

Læs mere om NNF
A-kassen LH +10.894 118.624
+2,4%
115.828
+3,8%
111.557
+1,3%
110.131
+2,2%
Ring til LH

Læs mere om LH
MA A-kasse +9.765 78.160
+9,4%
71.451
+3,0%
69.387
+0,5%
69.009
+0,9%
Bliv medlem

Læs mere om MA
Total +73.176 2.243.980
+1,9%
2.202.999
+0,5%
2.191.263
+0,6%
2.177.500
+0,3%

Udvikling i medlemstal er opgjort for følgende delperioder:
oktober 2016 - juni 2017, juni 2017 - maj 2018, maj 2018 - januar 2020 og januar 2020 - januar 2021.

Se medlemsudvikling for perioden 2016-2020.

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

Regeringen foreslår ændring af dagpengesatser

Udgivet den 7. September, 2021 af A-kasser.dk

Som en del af regeringens reformpakke der skal være med til at øge arbejdsudbuddet, foreslår regeringen ændring af dagpengesatsen. Nyuddannede uden børn skal have mindre mens andre ledige skal have kr. 5.000 mere om måneden i de første 3 måneder med ledighed. Læs mere...

Udfasning af digitale samtaler og møder

Udgivet den 6. Juli, 2021 af A-kasser.dk

Udfasning af digitale samtaler og møder - Ny bekendtgørelsen medfører, at fra den 1. august 2021 skal alle samtaler og møder i jobcentre, kommuner og a-kasser igen holdes i overensstemmelse med de almindelige regler, dvs. som hovedregel med personligt fremmøde. Læs mere...

COVID-19 suspension og forlængelse af dagpengeret - få overblikket

Udgivet den 10. Februar, 2021 af A-kasser.dk

Siden marts 2020 er der af flere omgange som følge af COVID-19 vedtaget lovændringer der enten suspenderer dagpengeforbruget eller forlænger dagpengeretten - få overblikket her Læs mere...

Corona-krisen har betydet dobbelt så mange langtidsledige

Udgivet den 2. Februar, 2021 af A-kasser.dk

Der er kommet næsten dobbelt så mange langtidsledige fra november 2019 til november 2020. Det skyldes især at beskæftigelsesindsatsen på Jobcentrene har været suspenderet p.g.a. corona-epidemien Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?