Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Guide om A-kasse og fagforening

< Forrige | Indhold | Næste >

A-kasse og fagforening i Danmark

- en guide til det danske arbejdsmarked

Tiltrædelsesoverenskomster med udenlandske arbejdsgivere

Særligt inden for bygge- og anlægsområdet er der flere eksempler på, at udenlandske arbejdsgivere, som ikke er organiseret i en dansk arbejdsgiverforening, har indgået tiltrædelsesoverenskomster med danske fagforeninger. Overenskomsterne dækker det arbejde, som virksomhederne udfører i Danmark. Den udenlandske arbejdsgiver vælger typisk at tiltræde den overenskomst, som fagforeningen allerede har indgået med en dansk arbejdsgiverforening på det konkrete faglige område. I en sådan forhandlingssituation kan den udenlandske virksomhed søge rådgivning hos eksempelvis en relevant dansk arbejdsgiverforening.

Er du studerende - husk A-kasse!

Se vores guide for studerende

4. Samarbejde er normen – og der er regler for uenighed

Arbejdsmarkedets parter har ansvaret for, at de indgåede overenskomster overholdes. Det gælder også den udenlandske virksomhed, der har tiltrådt en overenskomst, eller som er forpligtet gennem sit medlemskab af en dansk arbejdsgiverorganisation.

Fredspligt når der er overenskomst

Når der er indgået en overenskomst, gælder en almindelig fredspligt. Det betyder, at strejke og lockout normalt ikke er lovligt, så længe overenskomsten løber. Det volder som regel ikke de store problemer, fordi parterne oftest kan tale sammen og forhandle sig frem til løsninger på konkrete konflikter. Der er et veludviklet system med samarbejdsaftaler og en grundlæggende respekt for de aftaler, der indgås.

Hvis én af parterne ikke overholder overenskomsten, risikerer denne part at skulle betale en bod, som parterne enten selv forhandler sig frem til, eller som Arbejdsretten pålægger én af parterne. Selvom man har indgået en kollektiv overenskomst, kan man stadig blive uenig om, hvordan den skal fortolkes. I så fald kan en af eller begge parterne forlange, at en faglig voldgift fortolker aftalen.

Tillidsrepræsentant som repræsentant for medarbejdere og fagforening

I tilknytning til de kollektive overenskomster findes der særlige regler om tillidsrepræsentanter. En tillidsrepræsentant er en lønmodtager valgt af sine kolleger til at repræsentere dem og fagforeningen i virksomheden. Tillidsrepræsentanten nyder en særlig ansættelsesbeskyttelse, som betyder, at han/hun ikke uden videre kan fyres.

Tillidsrepræsentanten har formelle beføjelser til at forhandle med ledelsen om lønspørgsmål og vilkår for arbejdet samt til at indgå aftaler med arbejdsgiveren på mandat fra de øvrige ansatte – eventuelt med godkendelse fra det pågældende fagforbund.

Er du selvstændig og søger A-kasse?

Se vores Guide for selvstændige

5. Retten til at iværksætte en konflikt

Det er et grundlæggende princip i Danmark, at fagforeninger har ret til at forsøge at opnå kollektive overenskomster med arbejdsgivere og arbejdsgiverorganisationer. De faglige organisationer kan understøtte deres bestræbelser for at opnå overenskomst ved at iværksætte forskellige faglige kampskridt over for arbejdsgiveren. Det gælder også, hvis der er tale om en udenlandsk arbejdsgiver, som med egne udenlandske ansatte udfører arbejde i Danmark.

 

< Forrige | Indhold | Næste >

Mere om A-kasse medlemskab

Ofte stillede spørgsmål

Vi har samlet nogle af de spørgsmål vi modtager om A-kasse medlemskab.

Tværfagligt og fagligt afgrænsede a-kasser

Læs mere

Dagpengeret og udbetaling af dagpenge

Læs mere

Studerende og medlem af en A-kasse?

Læs mere

Hvad er mine rettigheder som dimittend?

Læs mere