Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Guide om A-kasse og fagforening

< Forrige | Indhold | Næste >

A-kasse og fagforening i Danmark

- en guide til det danske arbejdsmarked

3. Løn- og arbejdsvilkår fastsættes i kollektive overenskomster

En kollektiv overenskomst er en aftale mellem to parter, som bestemmer de arbejdsvilkår, der skal gælde for den enkelte medarbejders ansættelse i den pågældende virksomhed eller branche. Aftaleparterne i en overenskomst vil på arbejdstagersiden altid være en fagforening, mens det på arbejdsgiversiden kan være den enkelte arbejdsgiver/virksomhed eller en arbejdsgiverorganisation.

Overenskomstmæssig løn til alle – også medarbejdere, som ikke er medlem af en fagforening

En overenskomstdækket arbejdsgiver er forpligtet til at give alle ansatte, som arbejder inden for overenskomstens område, overenskomstmæssige vilkår. Hvis virksomheden ansætter en person, der ikke er medlem af den fagforening, virksomheden har indgået overenskomst med, skal den person altså alligevel have samme løn- og ansættelsesvilkår, som de øvrige ansatte i virksomheden.

Priser for medlemskab af A-kasse?

Se vores Se pris oversigt

Overenskomster med ikke-organiserede arbejdsgivere

Hvis en arbejdsgiver ikke er medlem af en arbejdsgiverorganisation, kan fagforeningen forsøge at indgå overenskomst med den enkelte arbejdsgiver. Sådanne overenskomster mellem en enkelt arbejdsgiver og en fagforening indgås oftest som såkaldte tiltrædelsesoverenskomster. Med en tiltrædelsesoverenskomst forpligter arbejdsgiveren sig til at følge den overenskomst, der normalt gælder inden for det faglige område.

Indgåelse af tiltrædelsesoverenskomster kan være relevant mellem udenlandske arbejdsgivere og fagforeninger.

 

< Forrige | Indhold | Næste >

Mere om A-kasse medlemskab

Ofte stillede spørgsmål

Vi har samlet nogle af de spørgsmål vi modtager om A-kasse medlemskab.

Tværfagligt og fagligt afgrænsede a-kasser

Læs mere

Dagpengeret og udbetaling af dagpenge

Læs mere

Studerende og medlem af en A-kasse?

Læs mere

Hvad er mine rettigheder som dimittend?

Læs mere