Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Guide om A-kasse og fagforening

< Forrige | Indhold | Næste >

A-kasse og fagforening i Danmark

- en guide til det danske arbejdsmarked

Ansøgning om optagelse i en A-kasse foregår online, og man kan blive optaget, når man er i beskæftigelse i Danmark, og tidligst fra A-kassen har modtaget ansøgningen.

Optjente forsikrings- og beskæftigelsesperioder fra et andet EU-land kan medregnes

Arbejdstagere, der har arbejdet i et andet EU-land, kan medregne forsikrings- og beskæftigelsesperioder fra dette arbejde til at opfylde betingelserne i den danske arbejdsløshedsforsikring.

Det forudsætter, at man

  • søger om optagelse i en dansk arbejdsløshedskasse senest 8 uger efter ophør af forsikringen i hjemlandet samt
  • er påbegyndt arbejde af et omfang på mindst 296 timer inden for 12 uger.

Hvis man har været medlem af en dansk arbejdsløshedskasse inden for de seneste 5 år, kan man medregne forsikrings- og beskæftigelsesperioder, hvis blot man

  • søger om optagelse i en dansk arbejdsløshedskasse senest 8 uger efter ophør af forsikringen i hjemlandet samt
  • har bopæl i Danmark

Personer fra andre EU-lande, der er blevet optaget i en dansk arbejdsløshedskasse, har samme rettigheder og pligter som danskere.

Visse betingelser skal opfyldes før man kan få dagpenge

De centrale betingelser for at opnå ret til danske dagpenge er, at man

  • har været medlem af en dansk arbejdsløshedskasse i mindst et år (forsikrings- og beskæftigelsesperioder kan medregnes fra et andet EU-land),
  • opfylder et beskæftigelseskrav på 1924 timers arbejde inden for de seneste 3 år (bemærk! fra 01.07.2017 er det ikke længere antal timer der er afgørende, men istedet krav om minimumindtægt de seneste 3 år, læs om de nye regler her)
  • er tilmeldt som arbejdssøgende i jobcenteret samt
  • står til rådighed for det danske arbejdsmarked med én dags varsel.

star.dk (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) findes yderligere oplysninger om gældende regler, samt oplysninger om arbejdsløshedskasser inden for forskellige brancher og faggrupper.

Priser for medlemskab af A-kasse?

Se vores Se pris oversigt

6. Pension

I Danmark skelner man mellem to overordnede pensionstyper – sociale pensioner (udbetalt af staten) og supplerende pensioner (koblet til ansættelsen og betalt af arbejdsgiver og lønmodtager i fællesskab).

Sociale pensioner er folkepensionen, som er lovbestemt og en del af den sociale sikring i Danmark samt ATP-bidraget (Arbejdsmarkedets Tillægspension), som alle lønmodtagere som udgangspunkt er omfattet af.

Supplerende pension betalt af arbejdsgiver og lønmodtager i fællesskab er udbredt

Supplerende pensioner er kollektive pensionsordninger, der aftales som led i den kollektive overenskomst mellem arbejdsmarkedets parter samt firmapension, der bliver aftalt individuelt, mellem den enkelte arbejdsgiver og ansatte. I Danmark er det meget almindeligt at have en eller anden form for supplerende pensionsordning.

 

< Forrige | Indhold | Næste >

Mere om A-kasse medlemskab

Ofte stillede spørgsmål

Vi har samlet nogle af de spørgsmål vi modtager om A-kasse medlemskab.

Tværfagligt og fagligt afgrænsede a-kasser

Læs mere

Dagpengeret og udbetaling af dagpenge

Læs mere

Studerende og medlem af en A-kasse?

Læs mere

Hvad er mine rettigheder som dimittend?

Læs mere