Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Guide om A-kasse og fagforening

< Forrige | Indhold | Næste >

A-kasse og fagforening i Danmark

- en guide til det danske arbejdsmarked

Sociale pensioner

Arbejdstageren optjener ret til folkepension og førtidspension.
Folkepension er en offentlig ydelse, der bliver administreret af Udbetaling Danmark. Ret til dansk folkepension er betinget af at borgeren,

  • har dansk statsborgerskab
  • har fast bopæl i Danmark
  • har boet i Danmark i mindst tre år fra det fyldte 15. år.

Førtidspension er en offentlig ydelse, der bliver tilkendt af kommunen og udbetalt af Udbetaling Danmark.
Førtidspension sikrer grundforsørgelse for borgere, der har varigt nedsat arbejdsevne. Det er kommunen, der tilkender førtidspension. Derefter står udbetaling Danmark for udbetaling af pensionen.
Borgeren kan i et vist omfang arbejde ved siden af pensionen.

Er du studerende - husk A-kasse!

Se vores guide for studerende

ATP

Enhver lønmodtager i Danmark med mere end 9 timers beskæftigelse om ugen betaler til Arbejdsmarkedets Tillægspension, ATP, for at supplere folkepensionen. Arbejdsgiveren betaler 2/3 og arbejdstageren 1/3 af ATP-bidraget. ATP-bidraget fratrækkes automatisk den månedlige lønudbetaling. Har man indbetalt ATP i Danmark og er bosiddende i udlandet, når man når folkepensionsalderen, skal ATP kende adressen i udlandet for at kunne udbetale tillægspensionen.

Supplerende pensioner

Kollektive pensionsordninger er meget udbredt på det offentlige område. Man betaler normalt 17,1% af sin løn før skat, som går til en pensionsopsparing. Arbejdsgiveren betaler 2/3, mens der trækkes 1/3 af den ansattes løn til pensionsopsparingen. Ofte indeholder opsparingen foruden opsparingen til pensionen også en forsikring i tilfælde af invaliditet, kritisk sygdom, sundhedsforsikring og død.

Ansættes man i en privat virksomhed, er det ikke sikkert, at man er omfattet af en kollektiv pensionsordning. Hvis der ikke findes en kollektiv pensionsordning, er firmapensioner i dag meget udbredt. Her vil en virksomhed typisk i forbindelse med ansættelsen tilbyde arbejdstageren en pensionsordning, hvor virksomheden oven i lønnen indbetaler, hvad der svarer til 10% af lønnen til en pensionsordning, som arbejdstageren har etableret. Det er ofte en del af aftalen, at arbejdstageren selv indbetaler, hvad der svarer til 5% af lønnen, så der samlet indbetales et beløb svarende til 15% af lønnen.

Ved jobskifte til udlandet kan man vælge at få sine indbetalinger til en supplerende pension udbetalt. Vælger man dette, skal man betale skat, idet pensionsindbetalingerne ikke har været beskattet, når man når pensionsalderen. Betingelserne kan variere fra ordning til ordning, og den enkelte pensionskasse kan oplyse nærmere herom.

 

< Forrige | Indhold | Næste >

Mere om A-kasse medlemskab

Ofte stillede spørgsmål

Vi har samlet nogle af de spørgsmål vi modtager om A-kasse medlemskab.

Tværfagligt og fagligt afgrænsede a-kasser

Læs mere

Dagpengeret og udbetaling af dagpenge

Læs mere

Studerende og medlem af en A-kasse?

Læs mere

Hvad er mine rettigheder som dimittend?

Læs mere