Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Guide om A-kasse og fagforening

< Forrige | Indhold | Næste >

A-kasse og fagforening i Danmark

- en guide til det danske arbejdsmarked

Arbejdsgiverorganisationerne har på tilsvarende måde som de faglige organisationer mulighed for at iværksætte faglige kampskridt. Arbejdsgiverne kan etablere lockout og boykot, der modsvarer strejke og blokade.

III. De vigtigste regler om EU-borgeres arbejde i Danmark

En EU-borger kan opholde sig her i landet på følgende grundlag i forbindelse med beskæftigelse:

  • som arbejdstager ansat her i landet,
  • som udstationeret her i landet for at levere en tjenesteydelse på vegne af en tjenesteyder, der er etableret i EU,
  • som udenlandsk registreret selvstændig/tjenesteyder, der leverer en tjenesteydelse i Danmark eller
  • som dansk registreret selvstændig med egen virksomhed i Danmark.

I de fire situationer gælder forskellige regler, som er opsummeret nedenfor. Derpå følger afsnit om arbejdsmiljø, social sikring og pension.

Er du ikke fra EU?

Se engelsk guide

1. Regler om ophold og arbejde for EU-borgere

Som EU-borger har man ret til frit at opholde sig i Danmark i op til 3 måneder. Hvis man er arbejdssøgende under opholdet, må man blive i op til 6 måneder, men man skal forsørge sig selv. EU-borgere, som er ledige i hjemlandet, og der har ret til arbejdsløshedsforsikringsydelser, kan i en periode på op til 3 måneder tage deres ydelser med sig fra hjemlandet.

Krav om registreringsbevis fra statsforvaltningen efter 3 måneder

EU-borgere, der er arbejdstagere her i landet, er fritaget for kravet om arbejdstilladelse. De skal ansøge om et registreringsbevis hos statsforvaltningen senest 3 måneder efter indrejsen, hvis opholdet forventes at vare mere end tre måneder.

Se også afsnittet om regler om sociale ydelser og arbejdsløshedsforsikring.

Er du studerende - husk A-kasse!

Se vores guide for studerende

2. Regler ved levering af tjenesteydelser og udstationering

En udenlandsk virksomhed, der er etableret i et EU-land, kan levere tjenesteydelser i Danmark og kan i den forbindelse udstationere sine medarbejdere til at udføre arbejdet.

Krav om registreringsbevis fra Udlændingeservice efter 3 måneder

Hvis udstationeringen varer mere end 3 måneder, skal den pågældende udstationerede ansøge Udlændingeservice om et registreringsbevis som udstationeret senest 3 måneder efter indrejsen. Såfremt den udstationerede person er tredjelandsstatsborger, skal den pågældende søge om et opholdskort hos Udlændingeservice senest 3 måneder efter indrejsen.

medlem af fagforening
Foto: koko-tewan, FreeDigitalPhotos.net

 

< Forrige | Indhold | Næste >

Mere om A-kasse medlemskab

Ofte stillede spørgsmål

Vi har samlet nogle af de spørgsmål vi modtager om A-kasse medlemskab.

Tværfagligt og fagligt afgrænsede a-kasser

Læs mere

Dagpengeret og udbetaling af dagpenge

Læs mere

Studerende og medlem af en A-kasse?

Læs mere

Hvad er mine rettigheder som dimittend?

Læs mere