Artikler

Dagpenge
A-kasse

Fagforeningers tilhørsforhold og A-kasse samarbejde

Udgivet , opdateret . Kategori: A-kasse, nøgleord: A-kasse, Fagforening

Find ud af hvilket tilhørsforhold de forskellige fagforeninger har, og hvilken A-kasse de anbefaler eller samarbejder med.

Der findes i Danmark 3 hovedorganisationer:

  • FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation) - repræsenterer 64 organisationer og mere end 1,3 millioner lønmodtagere.
  • AC (Akademikerne) - er paraplyorganisation for 26 faglige organisationer og repræsenterer mere end 490.000 medlemmer.
  • Lederne

Derudover findes nogle fagforeninger som er uafhængige, dvs. uden for hovedorganisationerne. Det er især "De gule fagforeninger", som også er tværfaglige (Det Faglige Hus, Ase, Krifa, Frie og Business Danmark). Men også andre mere fagspecifikke fagforeninger har valgt at stå uden for hovedorganisationerne, det gælder bl.a. Journalistforbundet og Maskinmestrenes Forening.

Husk du har frit valg

Man er frit stillet såvel når det gælder fagforening som A-kasse, om man ønsker at være medlem, om man ønsker at være medlem af kun A-kasse eller fagforening, eller om man ønsker både at have A-kasse og fagforening.

Man er altid dækket af den overenskomst der gælder på den arbejdsplads hvor man er, uanset om man er medlem af den overenskomstbærende fagforening.

Ønsker man dagpenge i tilfælde af ledighed, skal man være medlem af en A-kasse. Nogle A-kasser er tværfaglige (hvor alle kan være medlem), men resten er fagligt afgrænsede og optager kun medlemmer der har arbejde eller uddannelse indenfor deres faglige område.

Se oversigt med alle 22 A-kasser, og hvem de optager.

Fagforeninger med tilhørshold og A-kasse

I tabellen nedenfor angives hvilken hovedorganisation en fagforening tilhører, eller om den er uafhængig. Derudover oplyses den A-kasse som fagforeningen oplyser at samarbejde med. De fleste fagforeninger angiver dog også på deres hjemmeside at medlemmer af deres fagforening ikke behøver at vælge den A-kasse de anbefaler, men kan vælge en anden hvis man ønsker det.

20222023TilhørsforholdA-kasse
Medlemmer i alt19211351935320
Arkitektforbundet47374822AC
ASE Lønmodtagere6321369491UafhængigAse A-kasse
Billedkunstnernes Forbund630555ACFTFa
Blik og Rørarbejderforbundet i Danmark89099144FH
Business Danmark2498724769UafhængigMin A-kasse
Børne- og Ungdoms Pædagogernes Landsorganisation5414954423FH
Cabin Union Denmark198251
Centralforeningen for Stampersonel80918190FH
Danmarks Kordegneforening524531
Danmarks Lærerforening5599157799FH
Dansk Artistforbund11231146FHAJKS
Dansk EL-Forbund2317523260FHDin Faglige A-kasse (FAK)
Dansk Elitesportsudøveres Forening (DEF-Sport)9498
Dansk Formands Forening622561
Dansk Journalistforbund1195311956UafhængigAJKS
Dansk Journalistforbund under AC38393824AC
Dansk Kirkemusiker Forening273272
Dansk Kiropraktor Forening324329
Dansk Magisterforening4477648867ACMA A-kasse
Dansk Metal7079570505FHMetal A-kasse
Dansk Musiker Forbund48644053FHFTFa
Dansk Musikpædagogisk Forening654637ACAkademikernes A-kasse
Dansk Organist og Kantor Samfund428436ACAkademikernes A-kasse
Dansk Skuespillerforbund19112132FHFTFa
Dansk Socialrådgiverforening1525515490FHFTFa
Dansk Sygeplejeråd6637864334FHDin Sundhedsfaglige A-kasse
Dansk Tandplejerforening18071830FHFTFa
Dansk Told- og Skatteforbund23582679FHMin A-kasse
Danske Bandagister - Lønfraktionen5262
Danske Bioanalytikere56755689FHDin Sundhedsfaglige A-kasse
Danske Fodterapeuter17361824FHFTFa
Danske Fysioterapeuter100219746ACDin Sundhedsfaglige A-kasse
Danske psykomotoriske Terapeuter917676FHFTFa
Danske Skov- og Landskabsingeniører - DM DSL749750FH
De offentlige tandlæger588622AC
Den Danske Dyrlægeforening18871914ACAkademikernes A-kasse
Den Danske Landinspektørforening - LSP817842AC
Det Faglige Hus175242187132UafhængigDet Faglige Hus A-kasse
Det Offentlige Beredskabspersonales Landsforbund362378
DJØF7288274332ACAkademikernes A-kasse
Ejendoms- og Servicefunktionærernes Landsforbund (ESL)..5126FHMin A-kasse
Ergoterapeutforeningen76957660ACDin Sundhedsfaglige A-kasse
FAF - Film- og TV-arbejderforeningen9571016FHFTFa
Fagligt Fælles Forbund207847206119FH3F A-kasse
Farmakonomforeningen42674209FHFTFa
Finansforbundet3958140398FHFTFa
FOA - Fag og Arbejde144303141789FHFOA A-kasse
Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte958933FHMin A-kasse
Foreningen af danske inseminører164166FHFTFa
Foreningen af Danske Kirkegårdsledere124132FHFTFa
Foreningen af danske Sceneinstruktører144137UafhængigFTFa
Foreningen af Folketingets Betjente9184FHFTFa
Foreningen af Mejeriledere og Funktionærer853905UafhængigFTFa
Forsikringsforbundet86539146FHFTFa
Forsvarsgruppen i AC32293255AC
Frederiksberg Kommunalforening422401FHFTFa
Frie2029919869UafhængigA-kassen Frie
Frie Skolers Lærerforening1134411512FHLærernes A-kasse
Funktionærforeningen Carlsberg504533UafhængigFTFa
Fængselsforbundet i Danmark27472830FHMin A-kasse
Fødevareforbundet NNF1706316375FHNNF A-kasse
Gentofte Kommunalforening343340FHFTFa
Gymnasieskolernes Lærerforening1251212219ACMA A-kasse
Hi - Organisation for ledende medarbejdere i idræt-kultur-fritid328305FHFTFa
HK/Danmark165234158191FHHK A-kasse
Hoffunktionærforeningen4642FH
Hærens Konstabel- og Korporalforening44344488FHHKKFs A-kasse
Håndbold Spillerforeningen568630FHMetal A-kasse
Ingeniørforeningen i Danmark97372105391ACAkademikernes A-kasse
JID11431114FHFTFa
Jordemoderforeningen21682182ACDin Sundhedsfaglige A-kasse
Kirkekultur.nu332351FHFTFa
Kommunikation og Sprog54125227ACAJKS
Konstruktørforeningen72977624ACFTFa
Kort- og Landmålingsteknikernes Forening683715FHFTFa
Kost og Ernæringsforbundet65846583FHFTFa
Krifa - Kristelig Fagforening113752110223UafhængigKrifa A-kasse
Lederne108147108867LederneLedernes A-kasse
Lederne Spring59015952LederneLedernes A-kasse
Luftfart og Jernbane60986103FHMin A-kasse
Lægeforeningen2292823615AC
Malerforbundet i Danmark65336293FHDin Faglige A-kasse
Maskinmestrenes Forening1022210616UafhængigAkademikernes A-kasse
Medieforbundet i Danmarks Radio212245FHFTFa
Mejeriingeniørforeningen338320ACAkademikernes A-kasse
Merkonomernes Hovedorganisation1523766UafhængigMin A-kasse
Organistforeningen559590FHFTFa
Pharma-Danmark60076183ACAkademikernes A-kasse
Politiforbundet i Danmark1205412054FHFTFa
PROSA - EDB-fagets fagforening1135411253FHMin A-kasse
Præsteforeningen22312300ACAkademikernes A-kasse
Psykologforeningen64046331ACAkademikernes A-kasse
Radiograf Rådet i Danmark22632285FH
SAFU Sammenslutningen af Funktionærer11251034FHFTFa
Sammenslutningen af danske Scenografer225221ACFTFa
Serviceforbundet1564810610FHMin A-kasse
Socialpædagogerne3537734681FHSL A-kasse
Spillerforeningen7601639FH
Tandlægeforeningen21192128AC
Teknisk Landsforbund1899418451FHTL A-kasse
Trafikforbundet699669FHFTFa
Uddannelsesforbundet76127451FHFTFa el.
Lærernes A-kasse
Viften – fagforeningen for kontoransatte i Folketinget9492FH

Relateret indhold om A-kasse