Sammenlign
A-kasser

A-kasse guide

Oversigt A-kasser->SL A-kasse

SL A-kasse

Optager: kun socialpædagoger

Kontingent pr. mdr. for A-kasse: kr. 490

Tilbydes fagforening? ja

Tilbydes Lønsikring? ja - kollektiv lønsikring via ALKA Forsikring. Medlemmer af Socialpædagogerne og Socialpædagogernes A-kasse er omfattet og betaler til den. Kan ikke fravælges men koster kun 46 kr. om måneden. Dagpenge og lønforsikring sikrer medlemmerne 80% af din hidtidige løn (max. udbetaling fra lønsikring er dog 34.650 ekstra om måneden oven i dagpengene) i op til 6 mdr.
Se vores sammenligning af lønsikring

Indmeldelse i SL A-kasse og fagforening

Indmeldelse i SL A-kasse kan ske på deres hjemmeside. Link til indmeldelse i A-kasse og fagforening. Du kan når du udfylder online tilmelding vælge kun at blive medlem af A-kassen eller A-kassen med fagforening. Du kan også skifte A-kasse til SL A-kasse.

Medlemsfordele i SL:

Som medlem af Socialpædagogerne (fagforening) kan du få glæde af en række kontante fordele og rabatordninger:

Mere om SL:

Gennem en konstruktiv og vidensbaseret tilgang arbejder Socialpædagogerne for:

  • at forbedre løn- og arbejdsforhold for medlemmerne
  • Udvikle og synliggøre socialpædagogik og den socialpædagogiske faglighed
  • Udvikle velfærdssamfundet med udgangspunkt i den socialpædagogiske indsats for de mest udsatte og sårbare mennesker.

Socialpædagogernes organisation

Socialpædagogerne har omkring 1050 tillidsrepræsentanter. Det er medlemmernes indgang til deres fagforening. Det er tillidsrepræsentanterne, der i det daglige er samarbejdspartner med ledelsen og løser små og store problemer for medlemmerne. På samme måde, som der er tillidsrepræsentanter så er der på de fleste arbejdspladser arbejdsmiljørepræsentanter, der fokuserer på at arbejdsmiljøet på arbejdspladsen løbende forbedres.

Til at understøtte arbejdet på arbejdspladserne er Socialpædagogerne organiseret geografisk i 10 kredse samt et hovedkontor med adresse i København. Socialpædagogerne har også egen a-kasse, der også har adresse i København.

Socialpædagogernes samarbejdspartnere

Socialpædagogerne er medlem af Fagbevægelsens Hovedorganisation, Forhandlingsfællesskabet og Offentligt ansattes Organisation (OAO).

Socialpædagogerne arbejder internationalt gennem flere organisationer, blandt andre: Nordisk Forum For Socialpædagoger og AIEJI - International Association of Social Educators.

Socialpædagogerne samarbejder med de studerendes organisation, Pædagogstuderendes Landssektion - PLS, som har to observatører i vores hovedbestyrelse.
(kilde: SL).

Særlige tilbud for studerende? Infomøder for studerende 2 gange om året, rabat på kurser.
Som studerende kan du melde dig ind i PLS, Pædagogstuderendes Studieorganisation, som tilbyder dig gratis kurser, hjælp, opgavebørs og andet. PLS tilbyder også gratis a-kasse under studiet.
Se vores sektion for studerende

Disse job søger ledige medlemmer af Socialpædagogernes A-Kasse

Tabellen viser de 25 mest søgte job blandt ledige medlemmer i Socialpædagogernes A-Kasse i april måned 2023. Tallene stammer fra de jobtitler som ledige i Socialpædagogernes A-Kasse har angivet at søge og stå til rådighed for ("Jeg søger job som").

Antal ledige er opgjort som antallet af jobparate personer mellem 16-66 år, uanset ledighedslængde, som i den sidste uge i den valgte måned er ledige og/eller aktiverede og ikke fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. I Socialpædagogernes A-Kasse var der i sidste uge af april 2023 registreret 794 ledige medlemmer.

Hver ledig kan medgå flere gange i opgørelsen, da der kan angives flere jobønsker og søges flere forskellige job.

JobtitelAntal ledige
Socialpædagog423
Pædagog333
Pædagogisk konsulent51
Pædagogmedhjælper32
Familievejleder30
Støttepædagog29
Lager- og logistikmedarbejder28
Handicaphjælper26
Job- og virksomhedskonsulent26
Skolepædagog22
Produktionsmedarbejder21
Familieplejer20
Pædagogisk assistent19
Socialarbejder19
Butiksassistent19
Uddannelses- og erhvervsvejleder17
Rengøringsassistent16
Køkkenmedhjælper15
Klubpædagog14
Kontormedhjælper12
Receptionist, kontor12
Afdelingsleder11
Butiksmedhjælper11
Psykoterapeut11
Daglig leder, institution10

Kilde: Forsikrede Ledige og Efterlønsmodtageres Udbetalings Register (FLEUR), PLAN-data, kommunale sagsbehandlings- og økonomisystemer.

Hvor finder du SL?

Socialpædagogerne har hovedkontor i København. Derudover har de 9 kredse/kontorer rundt i landet (Aarhus, Esbjerg, Hillerød, Nr. Alslev, Nørresundby, Ringsted, Herning, Odense og Rønne).

Hovedemner om A-kasse

Nemt at skifte til en anden A-kasseØnsker man at skifte A-kasse skal man blot tilmelde sig den nye A-kasse man ønsker at skifte til. Der er ikke nogen opsigelsesperiode, og har du forudbetalt kontingent vil det blive tilbagebetalt. Din anciennitet vil blive overført til den nye A-kasse. Læs mere..
Hvad kan du få i dagpenge?Du kan få 90% af din indkomst, dog maksimalt den højeste dagpengesats som i 2024 er kr. 20.359 pr. måned. De første 3 måneder har du mulighed for at få beskæftigelsestillæg så din maksimale dagpengesats kan komme op på kr. 24.199. Læs mere..
Indmeld dig i A-kasse under studietEr du studerende på en videregående uddannelse, er det en fordel at tilmelde dig A-kasse senest 1 år før du er færdig med uddannelsen. På den måde undgår du 1 måneds venteperiode med dagpenge. Læs mere..
Særlige regler for nyuddannedeSom færdiguddannet fra en videregående uddannelse, kan du få dagpenge, uden at opfylde de normale krav for at kunne få dagpenge. HUSK der er en frist på 14 dage til at tilmelde dig A-kasse som nyuddannet. Læs mere...
Optjening af dagpengeretDer er to hovedkrav for at kunne få dagpenge. Du skal have været medlem af en A-kasse i mindst 1 år, og du skal have tjent mindst kr. 263.232. Læs mere..
Kontingent og skatDu får automatisk fradrag for dine kontingenter til fagforening og A-kasse. Der er ikke noget loft over det beløb, du kan få fradrag for, når det gælder kontingent til A-kasse, hvorimod du maksimalt kan få fradrag for kr. 7.000 til fagforening.

Relateret indhold om A-kasse


Artikler

Find information om A-kasse

➞ Alle artikler
➞ Blog
Nedsat A-kasse kontingent for dimittender

Billigere kontingent for nyuddannede i bl.a. Min A-kasse..
læs mere

Ny familiefagforening fra ASE

Nyhed fra ASE: Fagforening for hele familien for 99 kr./md.
læs mere

Du kan nu holder møder med din A-kasse som telefon- eller videomøder

Nu kan du holde møder med A-kassen som video- eller telefon-møder..
læs mere