Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

sektorfordeling for arbejdsfunktioner

< Forrige | Indhold | Næste >

Ser vi på, hvordan kvinders andel af de beskæftigede inden for hver af de tre grupperede arbejdsfunktioner har udviklet sig på sektorniveau, finder vi for det første, at kvindeandelen blandt beskæftigede med ledelsesarbejde er steget, uanset hvilken af de tre sektorer vi fokuserer på, se figur 5.6. Ifølge vores opgørelse er kvinders andel således steget fra 13 pct. i 1994 til 22 pct. i 2012 i den private sektor, fra 45 til 58 pct. i kommuner og amter/regioner, og fra 23 til 36 pct. i staten.

FIGUR 5.6

Andelen af kvinder blandt de beskæftigede i alderen 25-64 år, der har ledelsesarbejde. Særskilt for sektorer. 1994, 2003 og 2012. Procent.

Andelen af kvinder blandt de beskæftigede i alderen 25-64 år, der har ledelsesarbejde. Særskilt for sektorer

Sammenligner vi tallene for kvinders andel af de beskæftigede med ledelsesarbejde i 2012 med kvinders andel af de beskæftigede i alt i de tre sektorer, tyder vores resultater dog samtidig på, at kvinder med ledelsesarbejde fortsat er væsentligt underrepræsenterede, uanset hvilken af de tre sektorer vi fokuserer på. At kvinder udgør 22, 58 og 36 pct. af de beskæftigede med ledelsesarbejde i henholdsvis den private, den kommunale-regionale og den statslige sektor i 2012, skal således ses i forhold til, at kvinder udgør henholdsvis 35, 78 og 47 pct. af de beskæftigede i alt i disse sektorer.

Alt i alt tyder vores opgørelse på, at kvinder nærmer sig mænd, når det gælder ledelsesarbejde på sektorniveau, men at kvinder fortsat halter bagefter, når vi sætter kvindeandelen med ledelsesarbejde i forhold til kvinders beskæftigelsesandel inden for hver af de tre sektorer.

Skifte A-kasse?

Se vores guide

Tendensen til, at kvinder udgør en stigende andel af de beskæftigede med arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau eller mellem- niveau, genfinder vi ligeledes på tværs af de tre sektorer, se figur 5.7.

Kvinders andel af disse beskæftigede er især steget i den private sektor (34 til 41 pct.) og den statslige sektor (42 til 52 pct.) fra 1994 til 2012. Stigningen er mere moderat inden for kommuner-amter/regioner, nemlig fra 74 til 79 pct.

FIGUR 5.7

Andelen af kvinder blandt de beskæftigede i alderen 25-64 år, der har arbejde, som forudsætter viden på højeste niveau eller mellemniveau. Særskilt for sektor. 1994, 2003 og 2012. Procent.

Andelen af kvinder blandt de beskæftigede i alderen 25-64 år, der har arbejde, som forudsætter viden på højeste niveau eller mellemniveau. Særskilt for sektor

Udviklingen indebærer, at kvinders andel af de beskæftigede med arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau eller mellemniveau, i 2012 svarer til deres andel af de beskæftigede inden for kommuner-amter/regioner (79 vs. 78 pct.), mens kvinder i denne stillingsgruppe er overrepræsenterede blandt de beskæftigede i den private sektor (41 vs. 34 pct.) og den statslige sektor (52 vs. 47 pct.). Dermed kompenserer udviklingen i den private og den statslige sektor, når det gælder kvinders andel af de beskæftigede med arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau eller mellemniveau, således delvist for kvinders underrepræsentation, når det gælder ledelsesarbejde.

Opfylder A-kassen dine behov?

Se vores test
og guide

I lighed med tallene for arbejdsmarkedet som helhed finder vi, at ændringerne i kvinders andel af beskæftigede med arbejde, der kræver viden på grundniveau, arbejde, der ikke stiller krav om særlige kvalifikationer, og arbejde med uoplyst arbejdsfunktion, er relativt begrænsede på sektorniveau, se figur 5.8. Kvindeandelen på dette niveau er faldet en smule fra 1994 til 2012 i både den private (fra 36 til 35 pct.) og den kommunale-amtskommunale/regionale sektor (fra 80 til 78 pct.), mens den er steget i den statslige sektor (fra 42 til 46 pct.). Kvindeandelen er således steget på alle tre niveauer af arbejdsfunktioner i staten. Udviklingen skal ses i lyset af, at kvinders andel af de beskæftigede i denne sektor, som nævnt indledningsvis i dette kapitel, generelt er steget i den undersøgte periode.

FIGUR 5.8

Andelen af kvinder blandt de beskæftigede i alderen 25-64 år, der har arbejde, som forudsætter viden på grundniveau, arbejde, hvor der ikke er krav til særlige kvalifikationer, eller ”uoplyst” arbejdsfunktion. Særskilt for sektorer. 1994, 2003 og 2012. Procent.

Andelen af kvinder blandt de beskæftigede i alderen 25-64 år, der har arbejde, som forudsætter viden på grundniveau, arbejde, hvor der ikke er krav til særlige kvalifikationer, eller ”uoplyst” arbejdsfunktion. Særskilt for sektorer

Alt i alt tegner gennemgangen i forhold til niveauopdelte arbejdsfunktioner et billede af, at der er sket en opblødning i den vertikale kønsopdeling i den undersøgte periode: Kvinder ser ud til at have bevæget sig op- ad i stillingshierarkiet, om end de fortsat halter bagefter, når det gælder deres andel af de beskæftigede i toppen af stillingshierarkiet.

Vi kan dog ikke, som for den horisontale opdeling (baseret på brancheoplysninger), ved hjælp af segregeringsindeks måle, om den vertikale segregering (baseret på oplysninger om arbejdsfunktioner) er blevet mindre over tid. Ud over oplysninger om arbejdsfunktioner er det således nødvendigt at inddrage fx lønoplysninger for at måle den vertikale segregering. Inddragelse af lønoplysninger ligger imidlertid uden for rammerne af denne undersøgelse.

< Forrige | Indhold | Næste >

  

Mere om A-kasse medlemskab

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

Selvstændige kan få dagpenge uden 12 måneders forudgående a-kassemedlemsskab

Udgivet den 15. Juni, 2020 af A-kasser.dk

Regeringen og et stort flertal af Folketingets partier er enige om at udfase de succesfulde hjælpepakker og erstatte dem med en omfattende Læs mere...

Højere dagpenge kan kickstarte økonomien

Udgivet den 27. Maj, 2020 af A-kasser.dk

Hvis politikerne vil sætte gang i forbruget efter corona-krisen ved at udbetale penge til danskerne, er det mest effektive at give dem til Læs mere...

Coronakrisen kan forventes at give varigt tab af ufaglærte job

Udgivet den 26. Maj, 2020 af A-kasser.dk

I følge en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) er faldet i ufaglærte job siden 1990 især sket i krisetider. Mens den samlede Læs mere...

De sidste forlig om overenskomsterne 2020 er indgået

Udgivet den 23. Marts, 2020 af A-kasser.dk

Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation er den 22. marts 2020 blevet enige om en mæglingsskitse i Forligsinstitutionen. Den 17. marts 2020 indgik Dansk Byggeri og 3F forlig om en Læs mere...

Gå til bloggen