Find den billigste studieforsikring

Vi har undersøgt hvordan studerende kan købe en billig studieforsikring

En studieforsikring er oftest en pakke bestående af f.eks. indboforsikring, ulykkesforsikring og rejseforsikring.

Mange studerende overser vigtigheden af en indboforsikring og omkring en tredjedel af unge mellem 21 og 24 år vælger den fra ifølge Forsikring og Pension. Men indboforsikringen kan være utrolig nyttig – uanset om man er studerende eller ej. Indboforsikringen er din primære forsikring og dækker både dit personlige ansvar og sikrer dine ting.

En indboforsikring til studerende kan hjælpe dig, hvis du uheldigvis får stjålet fx din cykel eller mobiltelefon.

Når du tegner forsikring skal du være opmærksom på forsikringsvilkårene. I vilkårene står mere præcist hvad der er dækket af den pågældende forsikring, og måske andre betingelser/krav for at en skade vil være dækket.
Det kan være en selvrisiko (den del af skadens beløb, som du ikke får dækket), eller det kan være et maksimum for værdien af samlet indbo, eller enkeltgenstande som forsikringen dækker. F.eks. vil der ofte være et maksimumbeløb for hvor dyre cykler der er dækket.

Som studerende køber man de samme forsikringer, som forsikringssselskabets øvrige kunder, men det sker blot til en billigere pris (kan være op til 50% rabat).

I forhold til indboforsikringen, er det vigtigt at få styr på om den også dækker følgende typer skader (det gør den som hovedregel):
Uheldsforsikring: Også kaldet "Pludselig skade". Den dækker, hvis du eksempelvis spilder kaffe i din computer eller du taber din mobil. Der er ofte penge at spare i forhold til at forsikre sin computer gennem forhandleren og sin mobil gennem teleselskabet.
Elektronikforsikring: Den dækker alt dit elektroniske udstyr, der er under 4 år gammelt, f.eks. TV, PC, mobiltelefon og hårde hvidevarer. F.eks. funktionsfejl, mekanisk og elektronisk svigt, der gør, at det forsikrede apparat er uanvendeligt.

Vi har ikke nærmere undersøgt om forsikringerne dækker identitetstyveri, retshjælp og psykologisk krisehjælp, men det gør indboforsikringer normalt. Hvis det er vigtigt for dig, bør du sikre dig at forsikringen dækker disse områder. Alle indboforsikringer har ansvarsforsikring inkluderet (dækker hvis du laver skade på andre/andres ting).

Du skal være opmærksom på, at hvis dit indbo samlet set har en meget høj værdi eller at enkelte indbogenstande har en meget høj værdi (normalt over 75.000 kr. pr. genstand, cykler dog væsentligt mindre, normalt omkring kr. 14.500) skal du tegne udvidet dækning.

For at kunne få adgang til de attraktive studieforsikringer, kræver det som hovedregel at du er studiemedlem af en fagforening der samarbejder med et forsikringsselskab om at tilbyde den billige studieforsikring.
Som hovedregel kan du således ikke få de samme attraktive vilkår hvis du køber studieforsikring direkte hos forsikringsselskabet, uden at det sker gennem din fagforening.

Der er dog nogle få forsikringsselskaber som er oprettet med det formål at tilbyde bestemte faggrupper billige forsikringer. Her skal du tilhøre en af faggrupperne (eller være studerende inden for fagområdet).
Det er især Lærerstandens Brandforsikring (LB), vi tænker på.
Du kan blive medlem hos Lærerstandens brandforsikring (og købe deres studieforsikring), hvis du er lærerstuderende, pædagogstuderende, socialpædagog-studerende, studerer en professionsbachelor inden for det pædagogiske område/tekstildesign/Ernæring & Sundhed, eller er magisterstuderende (humaniora, samfundsfag eller naturvidenskab) på universitetet.

LB tilbyder en attraktiv forsikringspakke bestående af indbo-, ulykke- og rejseforsikring. Pakken er kåret som den bedste af Forbrugerrådet i "Tænk Penge".

Den samme forsikringspakke som LB tilbyder, kan tegnes gennem Bauta Forsikring (som er en del af Lærerstandens Brandforsikring) af bl.a. følgende studerende:
Sygeplejerskestuderende, Fysioterapeutstuderende, Socialrådgiverstuderende, Ergoterapeutstuderende og Bioanalytikerstuderende. Se komplet oversigt med hvem der kan få forsikringen.

Studerer du humaniora, samfundsfag, naturvidenskab eller teologi, får du oven i købet Studieforsikring EKSTRA.

Ekstra fordele, hvis du køber studieforsikring via en fagforening

Selvom du som lige nævnt kan tegne en god og billig studieforsikring, kun ved at være studerende, så kan du i mange tilfælde opnå yderligere fordele, hvis du køber forsikringen gennem den fagforening, som du kan blive studiemedlem af. Mange gange er det meget billigt eller gratis at være medlem af en fagforening som studerende. Derfor kan det godt være at det er en god forretning for dig at melde dig ind i en fagforening som studerende, og derefter købe den studieforsikring, som fagforeningen tilbyder i samarbejde med et forsikringsselskab. Du vil jo også ofte have andre fordele med et fagforenings-medlemskab.

Studieforsikringer via fagforeningsmedlemskab

Vi har undersøgt en række tilbud på studieforsikring, der kræver at du er medlem af en fagforening.

Vi viser kun attraktive tilbud
Vi viser som hovedregel kun de "pakker" hvor du kan få gratis (eller meget billig, max. ca. 50 kr./mdr.) fagforening som studerende. Dette skyldes, at det ikke er favorabelt at tegne de nævnte forsikringer, hvis du skal betale en høj pris for medlemskab af fagforeningen først.
Bemærk således at mange studerende på erhvervsskoler kun har gratis fagforening mens de går på grundforløbet med SU. Er man på hovedforløbet og modtager elevløn, skal man i de fleste fagforeninger under Fagbevægelsens Hovedorganisation betale kontingent der overstiger 50 kr./mdr. Det gælder f.eks. for 3F, Dansk Metal og FOA. Derfor er de ikke medtaget i vores undersøgelse af billige studieforsikringer via studiemedlemskab i en fagforening.

Der kan selvfølgelig være andre årsager (f.eks. andre medlemsfordele og juridisk hjælp i forhold til dit fritidsjob) til at du gerne vil betale mere end 50 kr./mdr. for at være studiemedlem i en fagforening.
Men formålet med vores undersøgelse er først og fremmest at hjælpe dig til at få så billig/god en studieforsikring som muligt.

Aftaler med Lærerstandens Brandforsikring

Lærerstandens Brandforsikring har indgået aftale med 2 fagforeninger for studerende, om at tilbyde Studieforsikring EKSTRA.
Du kan købe Studieforsikring Ekstra, hvis du er medlem af Lærerstuderendes Landskreds (koster 55 kr./mdr.) eller Pædagogstuderendes Landssammenslutning (koster 88 kr./mdr.).

Aftaler med Bauta Forsikring og Runa Forsikring

Bauta Forsikring og Runa Forsikring (begge en del af Lærerstandens Brandforsikring) har indgået en række samarbejdsaftaler med fagforeningerne der er tilnyttet særlige uddannelsesområder om at tilbyde medlemmerne "Studieforsikring EKSTRA". I forhold til den almindelige pakke får du her bl.a. 0 kr. i selvrisiko på cykeltyveri og et helt års ekstra studierabat, når du er færdiguddannet.
Se i vores gennemgang (via links nedenfor) om du evt. kan få gratis (eller næsten gratis) medlemskab af disse fagforeninger og dermed tegne "Studieforsikring EKSTRA".

Aftaler med TJM Forsikring

TJM Forsikring tilbyder kun forsikringer til medlemmer af de fagforeninger, de samarbejder med. TJM Forsikring er en del af TRYG koncernen.

Aftaler med TRYG, ALKA, GF og Gjensidige

En del fagforeninger har indgået aftaler om at deres medlemmer, herunder studerende, kan få billige forsikringer gennem et af de kendte store forsikringsselskaber, som f.eks. TRYG eller ALKA. Se i oversigten neden for hvilke fagforeninger der har aftale om billig studieforsikring.

Husk A-kasse

Husk også A-kasse medlemskab og undgå karantæne med dagpenge. Læs om gratis A-kasse under studiet.

Hvis du vælger at tage imod en af de nævnte "pakke"-ordninger med gratis/billig fagforening og billig studieforsikring, skal du huske at dette ikke betyder at du dermed er medlem af en A-kasse.
Det er vigtigt at du som studerende også bliver meldt ind i en A-kasse, ihvertfald senest 1 år før du afslutter din uddannelse. Læs mere om gratis A-kasse medlemskab her.

Se tilbud på forsikringerne:

ALKA Forsikring

(Teknisk Landsforbund, HK, NNF, Serviceforbundet)

TRYG Forsikring

(Forbundet Kommunikation og Sprog, Finansforbundet, Ingeniørforeningen IDA)

Runa Forsikring

(PROSA, Arkitektforeningen, Dansk Psykolog Forening, Ansatte Tandlægers Organisation, Forsikringsforbundet, Dansk Musikpædagogisk Forening, Danske skov- og landskabsingeniører og Konstruktørforeningen)

GF Forsikring

(Dansk Magisterforening)

Gjensidige Forsikring

(CA A-kasse)

TJM Forsikring

(Maskinmestrenes Forening, Soldaternes fagforening/værnepligtige, Dansk Told & Skatteforbund, Centralforeningen for Stampersonel/værnepligtige)

Bauta Forsikring

(Jordemoderforeningen, Danske bioanalytikere, Danske Fysioterapeuter, Dansk Sygeplejeråd/SLS, Kost & Ernæringsforbundet, Dansk Socialrådgiverforening/SDS)

Denne side er senest opdateret 30.01.2019.

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg for studerende

Et studiejob øger chancen for at få job efter uddannelsen

Udgivet den 5. November, 2020 af A-kasser.dk

Analyser viser at studerende der har haft et studiejob under uddannelsen øger deres chancer for at komme hurtigt i job som nyuddannet Læs mere...

Optagelse på videregående uddannelser 2019

Udgivet den 29. Juli, 2019 af A-kasser.dk

65.714 unge får tilbudt en plads på en videregående uddannelse, det er 1 pct. flere end sidste år. Der er især optaget flere på Læs mere...

Regeringen havde planer om at halvere dimittendsatsen

Udgivet den 15. Maj, 2018 af A-kasser.dk

Dokumenter som Jyllands-Posten er kommet i besiddelse viser at Regeringen i november 2017 under forhandlingerne om en erhvervs- og iværksætterpakke Læs mere...

Danske unge med videregående uddannelse må vente længere på job end i nabolandene

Udgivet den 21. September, 2017 af A-kasser.dk

OECD udarbejder hvert år statistik og analyser på uddannelsesområdet for alle OECD-landene og udgiver resultaterne i publikationen ”Education at Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?