Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Horisontal og vertikal kønsopdeling

< Forrige | Indhold | Næste >

I dette afsnit kombinerer vi oplysninger om branche (111 brancher) og niveauopdelte arbejdsfunktioner (tre niveauer) for dermed at få et samlet billede af, hvordan den horisontale og vertikale kønsopdeling har udviklet i den undersøgte periode. Kombinationen af branche og niveauopdel- te arbejdsfunktioner benævner vi ”job”. I afsnittet ser vi på, hvordan beskæftigede er fordelt i forhold til andelen af kvinder i det job, hvor de er beskæftiget, og vi ser på, hvordan denne fordeling udvikler sig over tid.

Medlem af A-kasse?

Se vores guide

I forlængelse heraf undersøger vi ved brug af segregeringsindeks, om eventuelle forskydninger i kønssammensætningen på jobniveau primært afspejler strukturelle ændringer i form af beskæftigelsesmæssige forskydninger mellem job, eller om der i højere grad er tale om reelle ændringer i kønsbalancen inden for job.

< Forrige | Indhold | Næste >

  

Mere om A-kasse medlemskab

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg

Selvstændige kan få dagpenge uden 12 måneders forudgående a-kassemedlemsskab

Udgivet den 15. Juni, 2020 af A-kasser.dk

Regeringen og et stort flertal af Folketingets partier er enige om at udfase de succesfulde hjælpepakker og erstatte dem med en omfattende Læs mere...

Højere dagpenge kan kickstarte økonomien

Udgivet den 27. Maj, 2020 af A-kasser.dk

Hvis politikerne vil sætte gang i forbruget efter corona-krisen ved at udbetale penge til danskerne, er det mest effektive at give dem til Læs mere...

Coronakrisen kan forventes at give varigt tab af ufaglærte job

Udgivet den 26. Maj, 2020 af A-kasser.dk

I følge en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) er faldet i ufaglærte job siden 1990 især sket i krisetider. Mens den samlede Læs mere...

De sidste forlig om overenskomsterne 2020 er indgået

Udgivet den 23. Marts, 2020 af A-kasser.dk

Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation er den 22. marts 2020 blevet enige om en mæglingsskitse i Forligsinstitutionen. Den 17. marts 2020 indgik Dansk Byggeri og 3F forlig om en Læs mere...

Gå til bloggen