Dagpenge

Sammenlign
A-kasser

Ph.d.-studerende og A-kasse

Under uddannelsen

Ph.d.-studerende kan ikke længere modtage dagpenge under uddannelsen

Folketinget vedtog den 15. december 2016 en ny lov der ophæver ph.d.-studerendes mulighed for at modtage dagpenge, mens de færdiggør en ph.d. som et deltidsstudium.
Det har hidtil været muligt for ph.d.-studerende at modtage dagpenge under en ph.d.-uddannelse, hvis uddannelsen blev gennemført som en deltidsuddannelse med et timetal på under 20 timer om ugen. Den mulighed bliver med lovforslaget ophævet, så man ikke længere kan færdiggøre en ph.d. som et deltidsstudium og samtidig modtage dagpenge.

Med denne lov bliver der således ændret i den hidtidige praksis om at PhD-studerende, der var ansat som lønnede ph.d.-stipendiater, betragtedes som ph.d.-studerende fra den dag, hvor de ikke længere modtog løn – og at de herefter som studerende kunne få dagpenge samtidig med, at de gennemførte deres ph.d.-studium på deltid.

Det er fortsat muligt for ph.d.-studerende at modtage dagpenge, mens de færdiggør deres afhandling, hvis de ikke længere er indskrevet som ph.d.-studerende.

De nye regler indfases gradvist og har fuld virkning fra 1. juli 2017.

  • Personer, der før den 2. januar 2017, allerede er i gang med at færdiggøre deres ph.d. som et deltidsstudium på dagpenge, kan fortsætte.
  • Personer, der efter den 2. januar 2017 påbegynder et dagpengeforløb, samtidig med at de færdiggør deres ph.d. som et deltidsstudium, kan fortsætte frem til 1. juli 2017.
  • Efter den 1. juli 2017 vil man ikke kunne færdiggøre en ph.d. som et deltidsstudium og modtage dagpenge.

Efter uddannelsen

Du kan enten få den højeste dagpengesats eller den lavere dimittendsats, hvis du er ledig, efter din ph.d.-bevilling er udløbet.

Det afgøres af, om du melder dig ind i a-kassen som enten 1) lønmodtager eller 2) nyuddannet:

1) Hvis du melder dig ind som lønmodtager

Her skal du opfylde de almindelige betingelser for at få ret til dagpenge.
Det betyder at du skal have været medlem af en A-kasse mindst et år før din ph.d.-bevilling udløber.
Endvidere skal du have haft en samlet indtægt på mindst 263.232 kr. (i 2024) i de sidste 3 år før du blev ledig. Læs mere om indkomstkravet.

Det er kun indtægt du har haft mens du har været medlem af en A-kasse der tæller med. Og der gælder et maksimum beløb på kr. 21.936 som kan medregnes pr. måned.
Det vil sige for at optjene ret til dagpenge som lønmodtager skal du altså have arbejdet i mindst 12 måneder (12x21.936=263.232).

2) Hvis du melder dig ind som nyuddannet

Du kan indmelde dig som nyuddannet ved udgangen af den måned, hvor du afleverer din afhandling, men gerne tidligere.

Du kan blive optaget fra ph.d.-forløbets afslutning. Det vil sige fra udgangen af den måned, hvor afhandlingen er afleveret, hvis der på dette tidspunkt foreligger en erklæring fra vejleder om et tilfredsstillende forløb (AK94). Hvis vejleders erklæring først modtages efter udgangen af måneden, anses uddannelsen først for afsluttet på datoen på vejleders erklæring.

Som for andre nyuddannede gælder at din ansøgning skal være indsendt senest 2 uger efter din uddannelse er afsluttet. Og du vil modtage dimittendsatsen i dagpenge.

Hovedemner om A-kasse

Nemt at skifte til en anden A-kasseØnsker man at skifte A-kasse skal man blot tilmelde sig den nye A-kasse man ønsker at skifte til. Der er ikke nogen opsigelsesperiode, og har du forudbetalt kontingent vil det blive tilbagebetalt. Din anciennitet vil blive overført til den nye A-kasse. Læs mere..
Hvad kan du få i dagpenge?Du kan få 90% af din indkomst, dog maksimalt den højeste dagpengesats som i 2024 er kr. 20.359 pr. måned. De første 3 måneder har du mulighed for at få beskæftigelsestillæg så din maksimale dagpengesats kan komme op på kr. 24.199. Læs mere..
Indmeld dig i A-kasse under studietEr du studerende på en videregående uddannelse, er det en fordel at tilmelde dig A-kasse senest 1 år før du er færdig med uddannelsen. På den måde undgår du 1 måneds venteperiode med dagpenge. Læs mere..
Særlige regler for nyuddannedeSom færdiguddannet fra en videregående uddannelse, kan du få dagpenge, uden at opfylde de normale krav for at kunne få dagpenge. HUSK der er en frist på 14 dage til at tilmelde dig A-kasse som nyuddannet. Læs mere...
Optjening af dagpengeretDer er to hovedkrav for at kunne få dagpenge. Du skal have været medlem af en A-kasse i mindst 1 år, og du skal have tjent mindst kr. 263.232. Læs mere..
Kontingent og skatDu får automatisk fradrag for dine kontingenter til fagforening og A-kasse. Der er ikke noget loft over det beløb, du kan få fradrag for, når det gælder kontingent til A-kasse, hvorimod du maksimalt kan få fradrag for kr. 7.000 til fagforening.

Relateret indhold om A-kasse


Artikler

Find information om A-kasse

➞ Alle artikler
➞ Blog
Mulighed for mere i dagpenge for nyuddannede forringes

Regelændring: Dimittender skal nu vælge dagpengegrundlag inden 2 uger..
læs mere

Nedsat A-kasse kontingent for dimittender

Billigere kontingent for nyuddannede i bl.a. Min A-kasse..
læs mere

Ny familiefagforening fra ASE

Nyhed fra ASE: Fagforening for hele familien for 99 kr./md.
læs mere