Ph.d.-studerende og A-kasse

Under uddannelsen

Ph.d.-studerende kan ikke længere modtage dagpenge under uddannelsen

Folketinget vedtog den 15. december 2016 en ny lov der ophæver ph.d.-studerendes mulighed for at modtage dagpenge, mens de færdiggør en ph.d. som et deltidsstudium.
Det har hidtil været muligt for ph.d.-studerende at modtage dagpenge under en ph.d.-uddannelse, hvis uddannelsen blev gennemført som en deltidsuddannelse med et timetal på under 20 timer om ugen. Den mulighed bliver med lovforslaget ophævet, så man ikke længere kan færdiggøre en ph.d. som et deltidsstudium og samtidig modtage dagpenge.

Med denne lov bliver der således ændret i den hidtidige praksis om at PhD-studerende, der var ansat som lønnede ph.d.-stipendiater, betragtedes som ph.d.-studerende fra den dag, hvor de ikke længere modtog løn – og at de herefter som studerende kunne få dagpenge samtidig med, at de gennemførte deres ph.d.-studium på deltid.

Det er fortsat muligt for ph.d.-studerende at modtage dagpenge, mens de færdiggør deres afhandling, hvis de ikke længere er indskrevet som ph.d.-studerende.

De nye regler indfases gradvist og har fuld virkning fra 1. juli 2017.

  • Personer, der før den 2. januar 2017, allerede er i gang med at færdiggøre deres ph.d. som et deltidsstudium på dagpenge, kan fortsætte.
  • Personer, der efter den 2. januar 2017 påbegynder et dagpengeforløb, samtidig med at de færdiggør deres ph.d. som et deltidsstudium, kan fortsætte frem til 1. juli 2017.
  • Efter den 1. juli 2017 vil man ikke kunne færdiggøre en ph.d. som et deltidsstudium og modtage dagpenge.

Efter uddannelsen

Du kan enten få den højeste dagpengesats eller den lavere dimittendsats, hvis du er ledig, efter din ph.d.-bevilling er udløbet.

Det afgøres af, om du melder dig ind i a-kassen som enten 1) lønmodtager eller 2) nyuddannet:

1) Hvis du melder dig ind som lønmodtager

Her skal du opfylde de almindelige betingelser for at få ret til dagpenge.
Det betyder at du skal have været medlem af en A-kasse mindst et år før din ph.d.-bevilling udløber.
Endvidere skal du have haft en samlet indtægt på mindst 243.996 kr. (i 2021) i de sidste 3 år før du blev ledig. Læs mere om indkomstkravet.

Det er kun indtægt du har haft mens du har været medlem af en A-kasse der tæller med. Og der gælder et maksimum beløb på kr. 20.333 som kan medregnes pr. måned.
Det vil sige for at optjene ret til dagpenge som lønmodtager skal du altså have arbejdet i mindst 12 måneder (12x20.333=243.996).

Hvad du i praksis gør kan du læse mere om på MA A-kasse's hjemmeside, hvor du også kan finde links til nødvendige blanketter m.m. Se under afsnittet "A-kasse-regler for studerende (herunder ph.d.)".

2) Hvis du melder dig ind som nyuddannet

Du kan indmelde dig som nyuddannet ved udgangen af den måned, hvor du afleverer din afhandling, men gerne tidligere.

Du kan blive optaget fra ph.d.-forløbets afslutning. Det vil sige fra udgangen af den måned, hvor afhandlingen er afleveret, hvis der på dette tidspunkt foreligger en erklæring fra vejleder om et tilfredsstillende forløb (AK94). Hvis vejleders erklæring først modtages efter udgangen af måneden, anses uddannelsen først for afsluttet på datoen på vejleders erklæring.

Som for andre nyuddannede gælder at din ansøgning skal være indsendt senest 2 uger efter din uddannelse er afsluttet. Og du vil modtage dimittendsatsen i dagpenge.

Også her kan du læse mere om hvad du i praksis gør og finde relevante blanketter m.m. på MA A-kasse's hjemmeside. Se under afsnittet "A-kasse-regler for studerende (herunder ph.d.)".

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg for studerende

Et studiejob øger chancen for at få job efter uddannelsen

Udgivet den 5. November, 2020 af A-kasser.dk

Analyser viser at studerende der har haft et studiejob under uddannelsen øger deres chancer for at komme hurtigt i job som nyuddannet Læs mere...

Optagelse på videregående uddannelser 2019

Udgivet den 29. Juli, 2019 af A-kasser.dk

65.714 unge får tilbudt en plads på en videregående uddannelse, det er 1 pct. flere end sidste år. Der er især optaget flere på Læs mere...

Regeringen havde planer om at halvere dimittendsatsen

Udgivet den 15. Maj, 2018 af A-kasser.dk

Dokumenter som Jyllands-Posten er kommet i besiddelse viser at Regeringen i november 2017 under forhandlingerne om en erhvervs- og iværksætterpakke Læs mere...

Danske unge med videregående uddannelse må vente længere på job end i nabolandene

Udgivet den 21. September, 2017 af A-kasser.dk

OECD udarbejder hvert år statistik og analyser på uddannelsesområdet for alle OECD-landene og udgiver resultaterne i publikationen ”Education at Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?