-kasser.dk

Dagpenge

Ph.d.-studerende og A-kasse

Under uddannelsen

Ph.d.-studerende kan ikke længere modtage dagpenge under uddannelsen

Folketinget vedtog den 15. december 2016 en ny lov der ophæver ph.d.-studerendes mulighed for at modtage dagpenge, mens de færdiggør en ph.d. som et deltidsstudium.
Det har hidtil været muligt for ph.d.-studerende at modtage dagpenge under en ph.d.-uddannelse, hvis uddannelsen blev gennemført som en deltidsuddannelse med et timetal på under 20 timer om ugen. Den mulighed bliver med lovforslaget ophævet, så man ikke længere kan færdiggøre en ph.d. som et deltidsstudium og samtidig modtage dagpenge.

Med denne lov bliver der således ændret i den hidtidige praksis om at PhD-studerende, der var ansat som lønnede ph.d.-stipendiater, betragtedes som ph.d.-studerende fra den dag, hvor de ikke længere modtog løn – og at de herefter som studerende kunne få dagpenge samtidig med, at de gennemførte deres ph.d.-studium på deltid.

Det er fortsat muligt for ph.d.-studerende at modtage dagpenge, mens de færdiggør deres afhandling, hvis de ikke længere er indskrevet som ph.d.-studerende.

De nye regler indfases gradvist og har fuld virkning fra 1. juli 2017.

  • Personer, der før den 2. januar 2017, allerede er i gang med at færdiggøre deres ph.d. som et deltidsstudium på dagpenge, kan fortsætte.
  • Personer, der efter den 2. januar 2017 påbegynder et dagpengeforløb, samtidig med at de færdiggør deres ph.d. som et deltidsstudium, kan fortsætte frem til 1. juli 2017.
  • Efter den 1. juli 2017 vil man ikke kunne færdiggøre en ph.d. som et deltidsstudium og modtage dagpenge.

Efter uddannelsen

Du kan enten få den højeste dagpengesats eller den lavere dimittendsats, hvis du er ledig, efter din ph.d.-bevilling er udløbet.

Det afgøres af, om du melder dig ind i a-kassen som enten 1) lønmodtager eller 2) nyuddannet:

  

1) Hvis du melder dig ind som lønmodtager

Her skal du opfylde de almindelige betingelser for at få ret til dagpenge.
Det betyder at du skal have været medlem af en A-kasse mindst et år før din ph.d.-bevilling udløber.
Endvidere skal du have haft en samlet indtægt på mindst 243.996 kr. (i 2021) i de sidste 3 år før du blev ledig. Læs mere om indkomstkravet.

Det er kun indtægt du har haft mens du har været medlem af en A-kasse der tæller med. Og der gælder et maksimum beløb på kr. 20.333 som kan medregnes pr. måned.
Det vil sige for at optjene ret til dagpenge som lønmodtager skal du altså have arbejdet i mindst 12 måneder (12x20.333=243.996).

Hvad du i praksis gør kan du læse mere om på MA A-kasse's hjemmeside, hvor du også kan finde links til nødvendige blanketter m.m. Se under afsnittet "A-kasse-regler for studerende (herunder ph.d.)".

  

2) Hvis du melder dig ind som nyuddannet

Du kan indmelde dig som nyuddannet ved udgangen af den måned, hvor du afleverer din afhandling, men gerne tidligere.

Du kan blive optaget fra ph.d.-forløbets afslutning. Det vil sige fra udgangen af den måned, hvor afhandlingen er afleveret, hvis der på dette tidspunkt foreligger en erklæring fra vejleder om et tilfredsstillende forløb (AK94). Hvis vejleders erklæring først modtages efter udgangen af måneden, anses uddannelsen først for afsluttet på datoen på vejleders erklæring.

Som for andre nyuddannede gælder at din ansøgning skal være indsendt senest 2 uger efter din uddannelse er afsluttet. Og du vil modtage dimittendsatsen i dagpenge.

Også her kan du læse mere om hvad du i praksis gør og finde relevante blanketter m.m. på MA A-kasse's hjemmeside. Se under afsnittet "A-kasse-regler for studerende (herunder ph.d.)".

Sammenlign
A-kasser

FTFa A-kasse

Den billigste i 2022 i kategorien "Åben for alle"
Bliv medlem Læs mere om FTFa

Det Faglige Hus

Vinder i kategorien "Mest værdi for pengene 2022"
Bliv medlem Læs vores test

ASE

Billig A-kasse og HR Jura for selvstændige
Bliv medlem Læs mere om ASE

Gode tips i august

Find tilbud, rabatter eller tips om A-kasse
Se tips

Hovedemner om A-kasse

Nemt at skifte til en anden A-kasse Ønsker man at skifte A-kasse skal man blot tilmelde sig den nye A-kasse man ønsker at skifte til. Der er ikke nogen opsigelsesperiode, og har du forudbetalt kontingent vil det blive tilbagebetalt. Din anciennitet vil blive overført til den nye A-kasse. Læs mere..
Hvad kan du få i dagpenge? Du kan få 90% af din indkomst, dog maksimalt den højeste dagpengesats som i 2022 er kr. 19.351 pr. måned. Er du nyuddannet er satsen dog mindre. Læs mere..
Indmeld dig i A-kasse under studiet Er du studerende på en videregående uddannelse, er det en fordel at tilmelde dig A-kasse senest 1 år før du er færdig med uddannelsen. På den måde undgår du 1 måneds venteperiode med dagpenge. Læs mere..
Særlige regler for nyuddannede Som færdiguddannet fra en videregående uddannelse, kan du få dagpenge, uden at opfylde de normale krav for at kunne få dagpenge. HUSK der er en frist på 14 dage til at tilmelde dig A-kasse som nyuddannet. Læs mere...
Optjening af dagpengeret Der er to hovedkrav for at kunne få dagpenge. Du skal have været medlem af en A-kasse i mindst 1 år, og du skal have tjent mindst kr. 246.924. Læs mere..
Kontingent og skat Du får automatisk fradrag for dine kontingenter til fagforening og A-kasse. Der er ikke noget loft over det beløb, du kan få fradrag for, når det gælder kontingent til A-kasse, hvorimod du maksimalt kan få fradrag for kr. 6.000 til fagforening.

De seneste nyheder

29.06.2022:
Mulighed for online samtaler i A-kasse og Jobcenter
Fra 1.1.2023 bliver det muligt for en ledig at vælge at gennemføre samtaler med Jobcenter og A-kasse online. Se mere her..

15.05.2022:
Akademikernes A-kasse mister studiemedlemmer
Akademikernes A-kasse har fra marts 2021 til marts 2022 mistet ca. 2.000 studiemedlemmer, mens andre A-kasser for studerende (som FTFa og MA A-kasse) i samme periode har fået flere studerende som medlemmer.

04.03.2022:
Forringelser for dimittender udskudt til oktober 2023
Den af Regeringen i september 2021 fremsatte reformpakke, der bl.a indebar nedsættelse af dimittendsatsen samt forkortelse af dagpengeperioden for dimittender, kan ikke vedtages før efter et nyt folketingsvalg. Dermed kan ændringerne tidligst træde i kraft i oktober 2023. Se mere her..

Se alle nyheder

Artikler om A-kasse og dagpenge

Læs mere om dagpengereglerne og emner med relevans for arbejdsmarkedet

Se alle artikler
Se alle artikler