Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Kvinde og mandedominerede brancher

< Forrige | Indhold | Næste >

Vi belyser dernæst, hvordan de beskæftigede er fordelt, afhængigt af andelen af kvinder i den branche, hvor de er ansat. Til brug herfor anvender vi følgende kategorier, der tilnærmelsesvist svarer til kategorierne anvendt i Emerek & Holt (2008) til en opdeling af job:

  • Stærkt mandedominerede brancher, hvor kvinder udgør mindre end 20 pct. af de beskæftigede
  • Mandedominerede brancher, hvor kvinder udgør 20-39 pct.
  • Kønsblandede brancher, hvor kvinder udgør 40-59 pct.
  • Kvindedominerede brancher, hvor kvinder udgør 60-79 pct.
  • Stærkt kvindedominerede brancher, hvor kvinder udgør mindst 80 pct.

A-kasse til dit behov?

Se vores sammenligning

Som eksempler på stærkt mandedominerede brancher kan nævnes ”Landbrug”, ”Tømrervirksomhed” og ”Autohandel”. ”Restauranter” og ”Anden forretningsservice” er eksempler på kønsblandede brancher, mens ”Institutioner for voksne” og ”Institutioner for børn og unge” er eksempler på stærkt kvindedominerede brancher.

Tal for 2013 viser, at 31 pct. af de beskæftigede i 2013 er ansat i kønsblandede brancher (40-59 pct. kvinder), 24 pct. er ansat i mandedominerede brancher (20-39 pct. kvinder), mens 21 pct. er ansat i stærkt kvindedominerede brancher (80-100 pct. kvinder), se tabel 5.3.

TABEL 5.3

Beskæftigede personer i alderen 25-64 år, fordelt efter andelen af kvinder i den branche, hvor de er ansat. I alt og særskilt for mænd og kvinder. 2013. Procent.

Andel kvinder:

I alt

Mænd

Kvinder

0-19 pct.

14,3

24,2

3,7

20-39 pct.

24,0

33,0

14,2

40-59 pct.

31,3

30,2

32,6

60-79 pct.

9,2

5,6

13,1

80-100 pct.

21,2

7,0

36,4

I alt

100,0

100,0

100,0

Antal personer

2.163.416

1.121.478

1.041.938

Anm.: Opdelingen i brancher er baseret på standardgruppering med 111 brancher.

Ser vi på de tilsvarende fordelinger for mænd i 2013, finder vi, at en tredjedel er beskæftiget i mandedominerede brancher (20-39 pct. kvinder), knap en tredjedel er beskæftiget i kønsblandede brancher (40-59 pct. kvinder), mens en fjerdedel er ansat i stærkt mandedominerede brancher (0-19 pct. kvinder). For kvinder gælder, at mere end hver tredje kvinde i 2013 er beskæftiget i stærkt kvindedominerede brancher (80-100 pct. kvinder), mens hver tredje er ansat i kønsblandede brancher (40-59 pct. kvinder). Med andre ord forekommer det hyppigere for kvinder end for mænd at være ansat i en branche, hvor langt størstedelen af de ansatte har samme køn som én selv.

Den billigste A-kasse?

Se vores pris sammenligning

Fra 1993 til 2013 er der sket en bevægelse i retning af, at relativt flere er beskæftiget inden for kønsblandede brancher: Andelen af beskæftigede, der er ansat i henholdsvis stærkt mandedominerede (0-19 pct. kvinder), mandedominerede (20-39 pct. kvinder) og kvindedominerede brancher (60-79 pct. kvinder), er således faldet, samtidig med at andelen af beskæftigede, der er ansat i kønsblandede brancher (40-59 pct. kvinder), er steget, se figur 5.3. Samtidig er andelen af beskæftigede dog også steget inden for de stærkt kvindedominerede brancher (80-100 pct. kvinder). Udviklingen i retning af mere kønsblandede brancher kan, som det også er anført i Emerek & Holt (2008), afspejle såvel ændringer i kønsfordeling inden for specifikke brancher som ændringer i fordelingen af beskæftigelsen mellem brancher – i dette tilfælde især fra mandedominerede til kønsblandede brancher. Vi vender nedenfor tilbage til den relative betydning af disse typer af forskydninger.

FIGUR 5.3

Beskæftigede personer i alderen 25-64 år, fordelt efter andelen af kvinder i den branche, hvor de er ansat. 1993, 2003 og 2013. Procent.

Beskæftigede personer i alderen 25-64 år, fordelt efter andelen af kvinder i den branche, hvor de er ansat.

< Forrige | Indhold | Næste >

  

Mere om A-kasse medlemskab

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg om kønsroller

Kvinder tjener stadig mindre end mændene

Udgivet den 01.12.2016 af A-kasser.dk

Beskæftigelsesministeriet udarbejder løbende information om udviklingen på ligelønsområdet, og en ny ligelønsredegørelse for 2016 er nu klar. Redegørelsen tager udgangspunkt i den seneste Læs mere...

Her tjener kvinder mere end mænd

Udgivet den 18.09.2016 af A-kasser.dk

Den gennemsnitlige timeløn for mænd er stadig højere end kvinders ifølge netop offentliggjort statistik fra Danmarks Statistik. Lønmodtagere på det danske arbejdsmarked havde i 2015 en gennemsnitlig timeløn på 252 kr. Læs mere...

Forskel på hvad kvindelige og mandlige studerende går efter

Udgivet den 03.06.2016 af A-kasser.dk

Undersøgelse af studerende's jobønsker Mænd går efter høj løn og prestige, mens kvinder går efter blødere værdier, herunder om virksomheden har en etisk korrekt adfærd og udviser socialt Læs mere...

Gå til bloggen