Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Kønsopdelt arbejdsmarked - brancher

< Forrige | Indhold | Næste >

Vi ser dernæst på kønssammensætningen inden for brancher. Indledningsvist skal det nævnes, at beskæftigelsen i 2013 generelt er størst inden for ”Offentlig administration, undervisning og sundhed”. Derefter følger ”Handel og transport mv.”, ”Industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed” samt ”Erhvervsservice”, se tabel 5.2.

Den billigste A-kasse?

Se vores pris sammenligning

TABEL 5.2

Beskæftigede personer i alderen 25-64 år, fordelt efter branche. I alt og særskilt for mænd og kvinder. 2013. Procent.

Branche:

I alt

Mænd

Kvinder

Bygge og anlæg

5,7

10,0

1,1

Ejendomshandel og udlejning

1,4

1,8

1,1

Erhvervsservice

11,0

11,7

10,3

Finansiering og forsikring

3,3

3,2

3,4

Handel og transport mv.

20,0

24,6

15,0

Industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed

12,7

17,4

7,5

Information og kommunikation

4,0

5,4

2,4

Kultur, fritid og anden service

4,0

3,4

4,7

Landbrug, skovbrug og fiskeri

2,1

3,2

0,9

Offentlig administration, undervisning og sundhed

35,7

19,2

53,5

Uoplyst erhverv

0,2

0,2

0,2

I alt

100,1

100,1

100,1

Antal personer

2.167.724

1.124.142

1.043.582

Anm.: Kolonner summerer ikke til 100,0 pga. afrunding.

De største brancher for mændenes vedkommende er ”Handel og transport mv.” (25 pct.), ”Offentlig administration, undervisning og sundhed” (19 pct.) og ”Industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed” (17 pct.). Kvinders beskæftigelse er væsentligt mere skævt fordelt på den anvendte brancheopdeling, idet over halvdelen (54 pct.) er beskæftiget inden for ”Offentlig administration, undervisning og sundhed”, mens 15 pct. er ansat inden for ”Handel og transport”.

A-kasse til dit behov?

Se vores sammenligning

Vi ser dernæst på udviklingen i kvinders andel af de beskæftigede inden for hver af de undersøgte brancher. For at undgå databrud over tid er her anvendt en lidt anderledes branchegruppering end den, der er anvendt i tabel 5.1 . Med afsæt i de brancher, hvor beskæftigelsen er relativt størst, er det især værd at bemærke, at kvinders andel af de beskæftigede inden for ”Handel, hotel og restauration” er steget fra 28 pct. i 1993 til 41 pct. i 2013, dvs. at beskæftigelsen inden for dette område er blevet mere kønsblandet i perioden, se figur 5.2. Stigningen har tilsyneladende primært fundet sted fra 1993 til 2003. Samtidig er beskæftigelsen inden for ”Finansiering og forretningsservice” imidlertid blevet lidt mere mandedomineret i den undersøgte periode, idet kvinders andel af de beskæftigede er faldet fra 47 til 43 pct. Tilsvarende er kvinders andel af det kvindedominerede område ”Offentlige og personlige tjenester” steget en smule i perioden (fra 67 til 70 pct.).

For brancher med en relativt begrænset andel af den samlede beskæftigelse kan det nævnes, at beskæftigelsen inden for ”Energi- og vandforsyning” er blevet mindre mandedomineret i undersøgelsesperioden, idet kvinders andel er steget fra 20 pct. i 1993 til 28 pct. i 2013. Samtidig er kvinders andel af beskæftigelsen inden for ”Landbrug, fiskeri og råstofudvinding” imidlertid blevet endnu mindre end tidligere, idet andelen er faldet fra 26 pct. i 1993 til 20 pct. i 2013.

Samlet set tegner udviklingen i kønsfordelingen på brancher et billede af, at der heller ikke på brancheniveau er sket nogen nævneværdig opblødning i kønsopdelingen i løbet af de seneste to årtier. Eneste undtagelse er bevægelsen i retning af mere kønsblandet beskæftigelse inden for ”Handel, hotel og restauration”, som primært fandt sted i perioden fra 1993 til 2003.

FIGUR 5.2

Andelen af kvinder blandt de beskæftigede i alderen 25-64 år. Særskilt for brancher. 1993, 2003 og 2013. Procent.

Andelen af kvinder blandt de beskæftigede i alderen 25-64 år. Særskilt for brancher

Anm.: Uoplyst erhverv, der kun omfatter 0,2 pct. af de beskæftigede i 2013, er udeladt.

< Forrige | Indhold | Næste >

  

Mere om A-kasse medlemskab

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg om kønsroller

Kvinder tjener stadig mindre end mændene

Udgivet den 01.12.2016 af A-kasser.dk

Beskæftigelsesministeriet udarbejder løbende information om udviklingen på ligelønsområdet, og en ny ligelønsredegørelse for 2016 er nu klar. Redegørelsen tager udgangspunkt i den seneste Læs mere...

Her tjener kvinder mere end mænd

Udgivet den 18.09.2016 af A-kasser.dk

Den gennemsnitlige timeløn for mænd er stadig højere end kvinders ifølge netop offentliggjort statistik fra Danmarks Statistik. Lønmodtagere på det danske arbejdsmarked havde i 2015 en gennemsnitlig timeløn på 252 kr. Læs mere...

Forskel på hvad kvindelige og mandlige studerende går efter

Udgivet den 03.06.2016 af A-kasser.dk

Undersøgelse af studerende's jobønsker Mænd går efter høj løn og prestige, mens kvinder går efter blødere værdier, herunder om virksomheden har en etisk korrekt adfærd og udviser socialt Læs mere...

Gå til bloggen