Find billigste A-kasse

Find hurtigt

den billigste A-kasse

Vi sammenligner pris og andet
for ALLE A-kasser i Danmark

Kvinde - og mandedominerede job

< Forrige | Indhold | Næste >

I vores belysning af de beskæftigedes fordeling på kvinde- og mandedominerede job skelner vi – som i vores gennemgang af kvinde- og mandedominerede brancher – mellem henholdsvis stærkt mandedominerede job (0-19 pct. kvinder), mandedominerede job (20-39 pct. kvinder), kønsblandede job (40-59 pct. kvinder), kvindedominerede job (60-79 pct. kvinder) og stærkt kvindedominerede job (80-100 pct. kvinder).

Når vi fokuserer på en kombination af branche og niveauopdelt arbejdsfunktion, finder vi, at 28 pct. af de beskæftigede i 2013 er ansat i kønsblandede job, 16 pct. er ansat i stærkt mandedominerede job, mens 15 pct. er ansat i stærkt kvindedominerede job, se tabel 5.8. Der er ikke nævneværdige forskelle mellem kvinder og mænd i denne forbindelse: 30 (27) pct. af kvinder (mænd) er ansat i kønsblandede job, 25 (27) pct. er ansat i job, der er stærkt domineret af deres eget køn, mens 4 (4) pct. er ansat i job, der er stærkt domineret af det modsatte køn.

Medlem af A-kasse?

Se vores guide

TABEL 5.8

Beskæftigede personer i alderen 25-64 år, fordelt efter andelen af kvinder i det job, hvor de er ansat. I alt og særskilt for mænd og kvinder. 2013. Procent.

Andel kvinder:

Alle

Mænd

Kvinder

0-19 pct.

15,9

27,2

3,9

20-39 pct.

22,8

31,5

13,7

40-59 pct.

28,3

27,1

29,5

60-79 pct.

18,4

9,8

27,4

80-100 pct.

14,6

4,4

25,4

I alt

100,0

100,0

100,0

Antal

2.133.666

1.094.109

1.039.557

Anm.: Opdelingen i job er baseret på en kombination af branche (standardgruppering med 111 brancher) og arbejds- funktion, grupperet i tre niveauer svarende til 333 job.

Udviklingen i, hvordan de beskæftigede er fordelt på job, afhængigt af kvindeandel, ligner et stykke ad vejen den udvikling, vi fandt for branche: Sammenlignet med 1993 er relativt flere beskæftiget i kønsblandede job i 2013 og relativt færre er beskæftiget i stærkt mandedominerede job, se figur 5.9.

FIGUR 5.9

Beskæftigede personer i alderen 25-64 år, fordelt efter andelen af kvinder i den type af job, som de er ansat i.

Beskæftigede personer i alderen 25-64 år, fordelt efter andelen af kvinder i den type af job, som de er ansat i

Anm.: Opdelingen i job er baseret på en kombination af branche (standardgruppering med 111 brancher) og arbejds- funktion, grupperet i tre niveauer svarende til 333 job.

I modsætning til tendensen for branche er andelen af beskæftigede i kvindedominerede job dog steget, mens andelen af beskæftigede i stærkt kvindedominerede job er faldet.

Den billigste A-kasse?

Se priser her

Der ser med andre ord ud til at være sket en forskydning fra (stærkt) mandedominerede job til kønsblandede job, og fra stærkt kvindedominerede til kvindedominerede job i den undersøgte periode. Disse forskydninger kan som nævnt både afspejle forskydninger mellem job (beskæftigelsesforskydninger) og inden for job (ændret kønssammensætning). Vi vender tilbage til den relative betydning af disse typer af forskydninger nedenfor.

< Forrige | Indhold | Næste >

  

Mere om A-kasse medlemskab

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg om kønsroller

Kvinder tjener stadig mindre end mændene

Udgivet den 01.12.2016 af A-kasser.dk

Beskæftigelsesministeriet udarbejder løbende information om udviklingen på ligelønsområdet, og en ny ligelønsredegørelse for 2016 er nu klar. Redegørelsen tager udgangspunkt i den seneste Læs mere...

Her tjener kvinder mere end mænd

Udgivet den 18.09.2016 af A-kasser.dk

Den gennemsnitlige timeløn for mænd er stadig højere end kvinders ifølge netop offentliggjort statistik fra Danmarks Statistik. Lønmodtagere på det danske arbejdsmarked havde i 2015 en gennemsnitlig timeløn på 252 kr. Læs mere...

Forskel på hvad kvindelige og mandlige studerende går efter

Udgivet den 03.06.2016 af A-kasser.dk

Undersøgelse af studerende's jobønsker Mænd går efter høj løn og prestige, mens kvinder går efter blødere værdier, herunder om virksomheden har en etisk korrekt adfærd og udviser socialt Læs mere...

Gå til bloggen