Dimittendrettigheder - uddannelse i forsvaret

Du kan uddanne dig inden for forsvaret på flere forskellige måder. Om du har ret til dimittenddagpenge som nyuddannet, afhænger af den uddannelse du gennemfører.

Værnepligt

Værnepligtige (4, 8 eller 12 mdr) har ingen dimittendrettigheder i A-kassen. Uddannelsen har en varighed af under 18 måneder, og er ikke SU-berettiget. Derfor kan en værnepligtsuddannelse ikke give dimittend-rettigheder i A-kassen.

Efter den gamle dagpengelovgivning (før 2017), hvor det var anciennitet og antal arbejdstimer pr. år, der var afgørende kunne værnepligtige ofte optjene dagpengeret på normal vis, fordi værnepligtige ofte arbejder mange timer.
Dette ændredes imidlertid med den nye dagpengereform i 2017, hvor der i stedet for et arbejdskrav (et vist antal timer) blev indført et indkomstkrav (skal have tjent et vist beløb).
Da værnepligtige får 7.948,51 kr./mdr. (april 2019 takst), og uddannelsen maksimalt varer 12 måneder, så skal den værnepligtige have haft indkomst fra ansættelse før eller efter værnepligttiden før vedkommende kan optjene dagpengeret i A-kassen.

En person der har færdiggjort sin værnepligt, og som har dagpengeret, kan få beregnet sin dagpengesats på baggrund af indkomst før værnepligten, ELLER vælge at få dimittendsatsen hvis den viser sig at være højere (71,5/82 procent af den maksimale dagpengesats).
Hvis satsen beregnes på baggrund af indtægt fra før/efter værnepligten sker det på baggrund af de "bedste 12 måneder" inden for de seneste 24 måneder.

Erhvervsuddannelser i Forsvaret

Forsvaret tilbyder praktikpladser og uddannelsesforløb på en række erhvervsuddannelser (eud). Fælles for dem er, at de i indhold og struktur følger de civile udgaver af uddannelserne. Uddannelserne afsluttes med et svendebrev svarende til den civile udgave.

Der udbydes uddannelser inden for en række erhvervsfaglige retninger, fx Flymekaniker, Automatiktekniker, Elektronikfagtekniker, Industritekniker, Datatekniker, It-supporter, Personvognsmekaniker, Lastvognsmekaniker, Smed, Skibsmontør, Maler samt Skov- og naturtekniker.

Tre af uddannelserne er særligt målrettet tjeneste i Forsvaret: Automatiktekniker og Elektronikfagtekniker i Søværnet samt Flymekaniker i Flyvevåbnet.

Om en erhvervsuddannelse i forsvaret giver ret til dimittenddagpenge, afhænger af om uddannelsen opfylder kravene til at give dimittendrettigheder i A-kassen, det vil især sig at uddannelsen skal have en varighed af mindst 18 måneder.

Sergentuddannelsen

Den grundlæggende sergentuddannelse i hæren er den eneste af forsvarets uddannelser der er SU-berettiget. Men på grund af varigheden på kun 7 måneder giver den ikke ret til dimittend-dagpenge.

Elever i de øvrige værn, flyvevåbnet og søværnet, er ikke på SU, når de tager de moduler, der fører til deres sergentgrader. Kadetterne, der skal være officerer, når de er færdige med deres grunduddannelse, er heller ikke på SU. I stedet modtager de løn, og kan derfor optjene dagpengeret på almindelig vis.

Det tilbyder udvalgte A-kasser lærlinge og elever

De neden for omtalte A-kasser optager alle elever og lærlinge uanset hvilken uddannelse du er i gang med.
For at kunne få gratis medlemskab kræves dog at din uddannelse er en erhvervsrettet uddannelse af min. 18 måneders varighed. Derudover gælder, at hvis du tager en SU-berettiget uddannelse, må dine samlede indtægter (fra SU, fritidsjob m.m.) ikke overstige det maksimale dagpengeniveau. Det maksimale dagpengeniveau er i 2020 kr. 19.083 pr. mdr. eller kr. 228.996 for et år.
Er du lærling og får elevløn, kan du ikke arbejde ved siden af din uddannelse, hvis du skal fritages for kontingent til A-kassen.

A-kassen FRIE

Optager ALLE studerende, elever og lærlinge uanset uddannelse

Gratis A-kasse, hvis du opfylder betingelserne. Gratis fagforening med fuld juridisk hjælp, uanset hvor mange timer du evt. har fritidsjob. Tilbud om gratis fagforening for studerende gælder også elever på ungdomsuddannelser, som HHX, HTX, STX eller HF.
Studerende skal være registreret som medlem i 1 måned før de kan gøre brug af faglig og juridisk bistand. Andre tilbud kan studerende gøre brug af straks efter indmeldelse. Det gælder bl.a. karriererådgivning og coaching, ansøgningshjælp, arrangementer, kurser, feriehuse og rabatter.

Efter afslutning af uddannelse/gratis medlemskab gælder følgende:

Pris for A-kasse: kr. 486/mdr.
Pris for A-kasse+fagforening: kr. 555/mdr.

FRIE har kontor i Odense, men tilbyder at holde møder andre steder i landet efter aftale

3F A-kasse

Optager elever og lærlinge inden for deres 6 hovedområder: Industrigruppen, Transportgruppen, Den Offentlige Gruppe, Byggegruppen, Den Grønne Gruppe og Privat Service, Hotel & Restauration.

Gratis A-kasse, hvis du opfylder betingelserne. Gratis fagforening tilbydes kun så længe du går på grundforløbet. Efter grundforløbet koster fagforening kr. 65 pr. mdr. hvis du er elev/lærling på almindelig elevløn.

Af særlige fordele med et medlemskab af 3F's fagforening kan udover adgang til juridisk hjælp nævnes medlemsrabatter, 3F Superliga billetter, billige forsikringer og feriehuse, kurser og arrangementer.

Efter afslutning af uddannelse/gratis medlemskab gælder følgende:

Pris for A-kasse: kr. 513/mdr.
Pris for A-kasse+fagforening: ca. kr. 977/mdr.

3F har kontorer i hele landet

Det Faglige Hus

Optager ALLE studerende, elever og lærlinge uanset uddannelse

Gratis A-kasse, hvis du opfylder betingelserne. Gratis fagforening, men der ydes kun faglig eller juridisk bistand for forhold der vedrører studiejob, hvis jobbet ikke overstiger 10 timer ugentligt i gennemsnit. Arbejder du mere end det skal du betale normalt kontingent i "Det Faglige Hus".
Studerende skal være registreret som medlem i 2 måneder før de kan gøre brug af faglig og juridisk bistand. Andre tilbud kan studerende gøre brug af straks efter indmeldelse. Det gælder bl.a. ferieophold, ferieboliger, billetter til sport.

Efter afslutning af uddannelse/gratis medlemskab gælder følgende:

Pris for A-kasse: kr. 479/mdr.
Pris for A-kasse+fagforening: kr. 548/mdr.

Det Faglige Hus har kontorer i følgende byer:
Esbjerg, Aarhus, Brøndby, Odense, Ringsted, Aalborg, Hillerød, Kolding og Herning.

Min A-kasse

Optager ALLE elever og lærlinge uanset uddannelse

Gratis medlemskab kræver dog at dit studie er en erhvervsrettet uddannelse af min. 18 måneders varighed

Udover gratis A-kasse under uddannelsen tilbyder Min A-kasse følgende fordele for elever og lærlinge:
1. Er flere gange blevet kåret til den A-kasse der har de mest tilfredse medlemmer.
2. Min A-kasse er tværfaglig, det vil sige uanset hvilket job du får efter uddannelsen kan du forblive medlem

Efter afslutning af uddannelse/gratis medlemskab gælder følgende:

Pris for A-kasse: kr. 476/mdr.

FTFa

Optager ALLE elever og lærlinge uanset uddannelse

Gratis medlemskab kræver dog at dit studie er en erhvervsrettet uddannelse af min. 18 måneders varighed

Udover gratis A-kasse under uddannelsen tilbyder FTFa følgende fordele for elever og lærlinge:
1. FTFa optager alle, men har især kendskab til følgende brancher:
Finans og forsikring, Kost og sundhed, Kunst, Landskab, teknik og konstruktion,
Politi og forsvar, Privat og offentlig administration, Transport og Undervisning.
2. FTFa er tværfaglig, det vil sige uanset hvilket job du får efter din elevtid kan du forblive medlem
3. Du får konkrete værktøjer til studieteknik

Efter afslutning af uddannelse/gratis medlemskab gælder følgende:

Pris for A-kasse: kr. 457/mdr.

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg for studerende

Et studiejob øger chancen for at få job efter uddannelsen

Udgivet den 5. November, 2020 af A-kasser.dk

Analyser viser at studerende der har haft et studiejob under uddannelsen øger deres chancer for at komme hurtigt i job som nyuddannet Læs mere...

Optagelse på videregående uddannelser 2019

Udgivet den 29. Juli, 2019 af A-kasser.dk

65.714 unge får tilbudt en plads på en videregående uddannelse, det er 1 pct. flere end sidste år. Der er især optaget flere på Læs mere...

Regeringen havde planer om at halvere dimittendsatsen

Udgivet den 15. Maj, 2018 af A-kasser.dk

Dokumenter som Jyllands-Posten er kommet i besiddelse viser at Regeringen i november 2017 under forhandlingerne om en erhvervs- og iværksætterpakke Læs mere...

Danske unge med videregående uddannelse må vente længere på job end i nabolandene

Udgivet den 21. September, 2017 af A-kasser.dk

OECD udarbejder hvert år statistik og analyser på uddannelsesområdet for alle OECD-landene og udgiver resultaterne i publikationen ”Education at Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?