Selvstændige kan få dagpenge uden 12 måneders forudgående a-kassemedlemsskab

Udgivet den 15.06.2020 af A-kasser.dk
Regeringen og et stort flertal af Folketingets partier er enige om at udfase de succesfulde hjælpepakker og erstatte dem med en omfattende genopretningspakke, der skal sætte skub i dansk økonomi ...se mere


Højere dagpenge kan kickstarte økonomien

Udgivet den 27.05.2020 af A-kasser.dk
Hvis politikerne vil sætte gang i forbruget efter corona-krisen ved at udbetale penge til danskerne, er det mest effektivt at give dem til ufaglærte, unge og dem med de laveste indkomster, herunder ...se mere


Coronakrisen kan forventes at give varigt tab af ufaglærte job

Udgivet den 26.05.2020 af A-kasser.dk
I følge en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) er faldet i ufaglærte job siden 1990 især sket i krisetider. Mens den samlede beskæftigelse i dag er mere end en kvart million ...se mere


De sidste forlig om overenskomsterne 2020 er indgået

Udgivet den 23.03.2020 af A-kasser.dk
DA og FH Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation er den 22. marts 2020 blevet enige om en mæglingsskitse i Forligsinstitutionen. Mæglingsskitsen som DA og FH er blevet enige ...se mere


Lediges dagpengeperiode forlænges med 3 mdr. p.g.a. corona-krise

Udgivet den 19.03.2020 af A-kasser.dk
Regeringen og alle Folketingets partier er blevet enige om en markant hjælpepakke, der indeholder hjælp til store som små virksomheder, almindelige lønmodtagere, freelancere og selvstændige og ...se mere


Ændrede regler om dagpenge under arbejdsfordeling

Udgivet den 14.03.2020 af A-kasser.dk
Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge ændres, så det bliver lettere at tilrettelægge en arbejdsfordeling, der giver mulighed for dagpenge til de omfattede medarbejdere. For at gøre det ...se mere


OK20 - industriens parter indgår overenskomst

Udgivet den 10.02.2020 af A-kasser.dk
Arbejdsgiversiden repræsenteret ved Dansk Industri og lønmodtagernes forhandlere repræsenteret ved CO-industri indgik den 9. februar 2020 en 3-årig overenskomstaftale, som omfatter 230.000 ...se mere


Opholdskrav ophæves fra 1. februar 2020

Udgivet den 03.12.2019 af A-kasser.dk
Afskaffelse af opholdskravet for ret til dagpenge Finanslov 2020: Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet er enige om at afskaffe opholdskravet for ret til ...se mere


Optagelse på videregående uddannelser 2019

Udgivet den 29.07.2019 af A-kasser.dk
65.714 unge får tilbudt en plads på en videregående uddannelse, det er 1 pct. flere end sidste år. Der er især optaget flere på erhvervsakademiuddannelserne, blandt andet på finansøkonom og ...se mere


Medlemmer af HK Privat får kollektiv lønsikring

Udgivet den 20.06.2019 af A-kasser.dk
Mens kollektiv lønsikring har været en del af medlemskabet i HK Stat og HK Kommunal i årevis, så er det en nyhed at alle medlemmer af HK Privat fremover får en kollektiv lønsikring. ...se mere
Side 1 af 6