Artikler

Dagpenge
A-kasse

Nedsat A-kasse kontingent for dimittender

Udgivet , opdateret . Kategori: dimittend, nøgleord: A-kasse, Kontingent

Som en konsekvens af de forringede dagpengevilkår for dimittender der blev indført i 2023, har nogle A-kasser valgt at nedsætte kontingentet for dimittender.

Det er en betingelse for at få rabatten, at du dimitterer som nyuddannet (efter dimittendreglerne). Derudover er der forskel mellem de forskellige A-kasser, på om rabatten gælder alle dimittender eller kun nogle, rabattens størrelse og perioden man får rabatten i.

Følgende A-kasser har nedsat kontingent for alle dimittender:

  • Min A-kasse (er tværfaglig, dvs. optager alle uanset uddannelse)
  • HK A-kasse (optager kun uddannede indenfor HK-området)

I "Min A-kasse" og HK A-kasse gives rabatten uanset alder, forsørger/ikke forsøger og uanset om medlemmet er ledig eller i arbejde.

Følgende A-kasser har nedsat kontingentet for ledige dimittender under 30 år uden forsørgerpligt (efter 3 mdr.s ledighed):

  • Akademikernes A-kasse
  • MA A-kasse

Hvor meget gives i rabat til dimittender?

I 3 af de 4 A-kasser med nedsat kontingent ("Min A-kasse", Akademikernes A-kasse og MA A-kasse) gælder at rabatten udgør det såkaldte "administrationsbidrag" - det beløb som A-kasse medlemmer normalt betaler til A-kassen's administration (dvs. løn til ansatte og andre omkostninger i A-kassen). Dette beløb (og dermed rabatten) varierer fra A-kasse til A-kasse, men efter rabatten er fratrukket skal dimittenden betale 381 kr./mdr. (i 2024) i de 3 nævnte A-kasser. De 381 kr. svarer til den del af et normalt A-kasse kontingent der udgør statsbidrag og ATP.

I HK gives kr. 50 i rabat pr. mdr., hvilket betyder at dimittender skal betale 480 kr./mdr.

Fra hvornår og hvor længe gives rabatten?

I Akademikernes A-kasse og MA A-kasse gives rabatten først efter 3 måneders ledighed. Rabatten gives indtil medlemmet har været afmeldt som ledig i en måned.

I "Min A-kasse" får man rabat fra første dag man er dimitteret. Rabatten gælder som udgangspunkt i 3 mdr., eller så længe man er ledig i 2024.

I HK A-kasse får man rabat i de første 12 måneder. Hvis medlemmet indenfor de 12 måneder får status som lønmodtager (vælger at få beregnet en sats som lønmodtager efter "sammenlægningsreglen" eller genberegningsreglen) bortfalder rabatten fra det tidspunkt.

Min A-kasse er Danmarks billigste

I Min A-kasse får alle nyuddannede (uanset om man er forsørger/ikke-forsørger eller over/under 30 år) A-kasse til 381 kr. pr. mdr. Gælder også uanset om man er i job eller ej og man får rabatten i de første 3 mdr., eller så længe man er ledig i 2024.

Indmeldelse i Min A-kasse

Min A-kasse er en tværfaglig A-kasse og optager derfor alle nyuddannede uanset hvilken uddannelse man har gennemført. For at blive optaget som dimittend, og dermed få det billige kontingent skal man opfylde de generelle regler for dimittender.

Indmeldelse i Min A-kasse kan ske på deres hjemmeside. Link til indmeldelse i A-kasse. Du kan også skifte A-kasse til Min A-kasse.

Akademikernes A-kasse

I Akademikernes A-kasse får nyuddannede ikke-forsørgere under 30 år, der har været på dagpenge i 3 mdr. (481 timer) nedsat deres kontingent til 381 kr. pr. mdr. Det vil sige at det er den del af ledige nyuddannede der kommer ned på den lave dagpengesats som får nedsat deres kontingent i Akademikernes A-kasse.

Øvrige (ledige) nyuddannede, d.v.s forsørgere og personer over 30 år får altså ikke nedsat kontingentet i Akademikernes A-kasse.

Fritagelsen gælder indtil medlemmet har været afmeldt som ledig i en måned.

Relateret indhold om A-kasse