Muligheder for dimittender efter 1. maj 2023

Udgivet , opdateret . Kategori: dimittend, nøgleord: A-kasse, Dagpengesats, Nyuddannet

Fra 1. maj 2023 forringes dagpengene for dimittender uden børn. Vi ser på om du kan gøre noget for at undgå den lavere dagpengesats.

Som vi har omtalt i vores blog indlæg "Ændring i dagpengeregler fra 1. maj 2023" er en del af ændringerne at nyuddannede uden børn vil få mindre i dagpenge (dimittendsatsen forringes) ligesom dagpengeperioden for dimittender sættes ned fra 2 til 1 år.

Mens den lavere dagpengesats rammer alle dimittender uden børn - også dem der allerede modtager dagpenge den 1. maj 2023 - så vil den kortere dagpengeperiode kun gælde dem der indplaceres i dagpengesystemet fra 1. maj 2023.

Den såkaldte "dimittendsats" vil fra 1. maj 2023 være afhængig af:

  • om du har børn eller ej. Er du forsørger sker der ingen forringelse af dagpengesatsen. Du vil som forsørger få kr. 16.177 pr. måned som fuldtidsforsikret.
  • om du er under eller over 30 år. Er du over 30 år vil du få 12.253 kr. pr. måned (efter de første 3 måneders ledighed). Er du under 30 år vil du få 9.700 kr. pr. måned (efter de første 3 måneders ledighed)
  • I de første 3 måneders ledighed (481 timer) får såvel dimittender over og under 30 år uden børn, kr. 14.106 pr. måned.

Muligheder for at undgå forringelserne

Den forkortede dagpengeperiode kan du undgå, hvis du har mulighed for at dimittere inden 1. maj 2023. Gør du det, og får registreret dine dimittendrettigheder i A-kassen inden 1. maj vil du få en 2-årig dagpengeperiode i stedet for kun en 1-årig dagpengeperiode.

Med hensyn til dimittendsatsen, så kan du undgå den, hvis du har mulighed for at få beregnet en almindelig dagpengesats (efter beregningsmetoden der gælder for lønmodtagere).

Der er to muligheder for at få beregnet en almindelig dagpengesats - nemlig den såkaldte "sammenlægningsregel" og muligheden for som dimittend at få genberegnet satsen efter 6 måneder.

I begge tilfælde vil A-kassen beregne din dagpengesats på baggrund af lønindtægt. For at de kan det skal du have lønindtægt fra et ansættelsesforhold som afsluttes efter din uddannelse.

Sammenlægningsreglen

For at bruge sammenlægningsreglen skal du:

  • Have været medlem af en a-kasse uafbrudt – senest 12 måneder før din uddannelse sluttede.
  • Have haft lønarbejde efter du har afsluttet din uddannelse.
  • Ikke have fået udbetalt dagpenge på baggrund af din uddannelse.

Når du bruger sammenlægningsreglen vil A-kassen se på om du opfylder de almindelige betingelser for dagpengeret. Det vil sige 1 års medlemskab af A-kasse samt opfyldelse af indkomstkravet. Samtidig vil du få en 2-årig dagpengeperiode, i stedet for en 1-årig efter dimittendreglen.

Indkomstkravet
Indkomstkravet siger at du skal have haft en indkomst på mindst 254.328 kr. (i 2023) inden for de sidste 3 år.

Nyuddannede kan opfylde indkomstkravet ved at sammenlægge indberettet indkomst med den del af din uddannelse, som ligger forud for lønarbejdet. "Den del som ligger forud for" er i flere afgørelser fortolket således at (hele) uddannelsen ligger forud for lønarbejdet, hvis blot den sidste arbejdsdag hos en arbejdsgiver ligger efter afslutning af uddannelsen.

En måneds uddannelse kan indgå med kr. 21.194 kr. i beregningen af om indkomstkravet er opfyldt.

De 21.194 kr. er samtidig det beløb du maksimalt kan medregne af din lønindkomst for en måned. Har du således haft en måned med en lønindkomst på f.eks. 30.000, kan du altså kun medregne de kr. 21.194 til opfyldelse af indkomstkravet.

Det er vigtigt at du først afslutter ansættelsesforholdet efter du har dimitteret. Det er i princippet nok at du blot har haft én løntime efter du blev færdig med uddannelsen og endnu ikke har fået dagpenge.

Endvidere gælder, når du bruger sammenlægningsreglen, at det kun er arbejde og uddannelse i perioder hvor du har været medlem af A-kasse, der kan medregnes til opfyldelse af indkomstkravet.

Beregning af dagpengesats
Såfremt du opfylder indkomstkravet (ved at sammenlægge løn med uddannelse), og dermed får dagpengeret, skal din A-kasse beregne din dagpengesats (altså hvor meget du kan få i dagpenge). Her skal du være opmærksom at kun lønindtægt kan indgå i beregningen. Her tæller uddannelsen altså ikke med som indtægt.

A-kassen skal beregne din sats på baggrund af de 12 bedste måneder med indtægt fra beskæftigelse du har haft, mens du har været medlem af en a-kasse indenfor de seneste 24 måneder. Har du arbejdet i færre end 12 måneder, fx 7 måneder, regnes dagpengesatsen på baggrund af de 7 måneder.

Du kan få din A-kasse til at beregne satsen for dig, inden du vælger om du vil gøre brug af sammenlægningsreglen.

Du kan læse mere om beregning af dagpengesats og se den maksimale dagpengesats i denne artikel.

Vær opmærksom på, at den beregnede sats er låst i hele den toårige dagpengeperiode.

Genberegning af dagpengesats efter 6 måneder

Hvis du vælger at gøre brug af dine dimittendrettigheder kan du få beregnet en individuel og måske bedre dagpengesats, hvis:

  • du har fået udbetalt løn i mindst 3 måneder efter, du afsluttede uddannelsen, og
  • der er gået mindst 6 måneder, siden du afsluttede uddannelsen.

Du behøver ikke have været ledig, blot berettiget til at få dagpenge i de 6 måneder.

Du skal være opmærksom på at A-kassen beregner din nye sats på baggrund af alle månederne med indtægt (dog maksimalt 12 måneder) der ligger efter dimittering. Har du f.eks. haft små deltidsjobs eller fortsat i et studiejob kan det derfor have negativ betydning for din nye dagpengesats - se denne artikel.