Søgning på videregående uddannelser via kvote 2 (2017)

Næste >

  • Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser....denne side
  • Søgningen fordelt på uddannelsesgrupper....side 2
  • Søgningen fordelt på institutioner....side 3
  • OM 15. MARTS-ANSØGNINGSTALLENE....side 4

Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser

Dette notat opgør antallet af ansøgere, der har søgt optagelse på en videregående uddannelser i 2017 med frist 15. marts kl. 12.00, fordelt på udvalgte uddannelser, uddannelsesområder og uddannelsesinstitutioner.

Opgørelserne omfatter ansøgere, der søger om optagelse på en videregående uddannelse via kvote 2, ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen og ansøgere til uddannelser, hvor der som et led i adgangskravene indgår en optagelsesprøve, en optagelsessamtale eller lignende. Desuden kan institutioner med korte eller mellemlange uddannelser, der ikke optager efter kvotesystem, have ansøgningsfrist 15. marts (jf. adgangsbekendtgørelsen for erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser).

I år har 56.042 personer søgt ind på en videregående uddannelse pr. 15. marts. Det er 1 pct. færre end i 2016, som var det år med den hidtidige største søgning.

Det største procentvise fald er sket på erhvervsakademiuddannelserne, som har modtaget 3 pct. færre 1. prioritetsansøgninger sammenlignet med antallet sidste år. Professionsbacheloruddannelserne har oplevet et fald på 2 pct., mens der på bacheloruddannelserne ikke er sket en væsentlig ændring i antallet af 1.prioritetsansøgninger sammenlignet med 2016, jf. tabel 1.1.

Er du studerende - husk A-kasse!

Se vores guide for studerende

Tabel 1.1
Søgningen til de videregående uddannelser 2010-2017 (1. prioritetsansøgninger)

Ændring 2016-2017
2010 2013 2015 2016 2017 Antal Pct.
Erhvervsakademi 3.210 6.600 8.807 8.617 8.378 -239 -3
Professionsbachelor 13.639 22.751 25.192 25.366 24.843 -523 -2
Bachelor 15.951 20.578 21.416 22.811 22.821 10 0
I alt 32.800 49.929 55.415 56.794 56.042 -752 -1

  

I tabel 1.2 ses søgningen til en række udvalgte uddannelser pr. 15. marts. De to udvalgte uddannelser, der har den største procentvise vækst i antallet af 1. prioritetsansøgninger sammenlignet med søgningen i 2016, er hhv. civilingeniør (14 pct.) og Diplomingeniør (14 pct.). De to udvalgte uddannelser, der har oplevet størst tilbagegang i antallet af 1. prioritetsansøgere fra 2016 til 2017, er designer (-38 pct.) og professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed (-22 pct.).

Den rigtige A-kasse for dig?

Se vores sammenligning
og guide

Tabel 1.2
Udvikling i søgningen til udvalgte uddannelser 2010-2017 (1. prioritetsansøgninger)

Ændring 2016-2017
  2010 2013 2015 2016 2017 Antal Pct.
Arkitekt 682 782 967 996 968 -28 -3
Bioanalytiker 162 337 424 446 396 -50 -11
Bygningskonstruktør 468 660 715 774 817 43 6
Civilingeniør 411 604 989 1.208 1.382 174 14
Designer 1.129 1.413 1.176 1.108 686 -422 -38
Datamatiker 184 505 752 738 820 82 11
Designteknolog 928 1.133 1.390 1.325 1.285 -40 -3
Diplomingeniør 588 1.100 1.236 1.560 1.777 217 14
Ergoterapeut 209 383 501 478 480 2 0
Ernæring og sundhed 516 864 872 758 591 -167 -22
Finansøkonom 339 625 696 752 695 -57 -8
Folkeskolelærer 1.483 1.878 1.750 2.053 2.027 -26 -1
Fysioterapeut 1.231 1.780 2.082 1.891 1.770 -121 -6
Handelsøkonom 49 357 365 367 296 -71 -19
Jura 827 1.165 1.117 1.268 1.287 19 1
Laborant 71 190 306 344 289 -55 -16
Markedsføringsøkonom 575 1.171 1.528 1.508 1.493 -15 -1
Medicin 2.351 2.105 2.454 2.563 2.805 242 9
Multimediedesigner 225 701 1.029 969 926 -43 -4
Pædagog 2.893 4.974 5.115 4.966 4.841 -125 -3
Serviceøkonom 266 756 1.176 960 926 -34 -4
Socialrådgiver 979 1.705 2.100 2.270 2.186 -84 -4
Sygeplejerske 1.670 2.809 4.020 3.928 3.755 -173 -4
Veterinærmedicin 371 489 433 450 424 -26 -6

Næste >

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg for studerende

Ny direktør i Akademikernes A-kasse

Udgivet den 18.03.2019 af A-kasser.dk

Skandaleramt A-kasse får ny direktør. Akademikernes A-kasse der i februar 2019 blev politianmeldt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), har i dag offentliggjort at de pr. 1. maj Læs mere...

Regeringen havde planer om at halvere dimittendsatsen

Udgivet den 15.05.2018 af A-kasser.dk

Dokumenter som Jyllands-Posten er kommet i besiddelse af viser at Regeringen i november 2017 under forhandlingerne om en erhvervs- og iværksætterpakke forslog i et forhandlingsudspil til Læs mere...

Danske unge med videregående uddannelse må vente længere på job end i nabolandene

Udgivet den 22.09.2017 af A-kasser.dk

OECD udarbejder hvert år statistik og analyser på uddannelsesområdet for alle OECD-landene og udgiver resultaterne i publikationen ”Education at a Glance”. Der ses bl.a. på uddannelsesniveau, Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?
X

Brug for hjælp?

Bestil et opkald fra kundeservice
RING MIG OP

...eller få hjælp via
CHAT

Uden for åbningstid:
send MAIL

...eller SØG SVAR

X

Brug for hjælp?

Bestil et opkald fra kundeservice
RING MIG OP

...eller få hjælp via
CHAT