Næste >

Søgning på videregående uddannelser via kvote 2 (2017)

  • Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser....denne side
  • Søgningen fordelt på uddannelsesgrupper....side 2
  • Søgningen fordelt på institutioner....side 3
  • OM 15. MARTS-ANSØGNINGSTALLENE....side 4

Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser

Dette notat opgør antallet af ansøgere, der har søgt optagelse på en videregående uddannelser i 2017 med frist 15. marts kl. 12.00, fordelt på udvalgte uddannelser, uddannelsesområder og uddannelsesinstitutioner.

Opgørelserne omfatter ansøgere, der søger om optagelse på en videregående uddannelse via kvote 2, ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen og ansøgere til uddannelser, hvor der som et led i adgangskravene indgår en optagelsesprøve, en optagelsessamtale eller lignende. Desuden kan institutioner med korte eller mellemlange uddannelser, der ikke optager efter kvotesystem, have ansøgningsfrist 15. marts (jf. adgangsbekendtgørelsen for erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser).

I år har 56.042 personer søgt ind på en videregående uddannelse pr. 15. marts. Det er 1 pct. færre end i 2016, som var det år med den hidtidige største søgning.

Det største procentvise fald er sket på erhvervsakademiuddannelserne, som har modtaget 3 pct. færre 1. prioritetsansøgninger sammenlignet med antallet sidste år. Professionsbacheloruddannelserne har oplevet et fald på 2 pct., mens der på bacheloruddannelserne ikke er sket en væsentlig ændring i antallet af 1.prioritetsansøgninger sammenlignet med 2016, jf. tabel 1.1.

Er du studerende - husk A-kasse!

Se vores guide for studerende

Tabel 1.1
Søgningen til de videregående uddannelser 2010-2017 (1. prioritetsansøgninger)

Ændring 2016-2017
2010 2013 2015 2016 2017 Antal Pct.
Erhvervsakademi 3.210 6.600 8.807 8.617 8.378 -239 -3
Professionsbachelor 13.639 22.751 25.192 25.366 24.843 -523 -2
Bachelor 15.951 20.578 21.416 22.811 22.821 10 0
I alt 32.800 49.929 55.415 56.794 56.042 -752 -1

I tabel 1.2 ses søgningen til en række udvalgte uddannelser pr. 15. marts. De to udvalgte uddannelser, der har den største procentvise vækst i antallet af 1. prioritetsansøgninger sammenlignet med søgningen i 2016, er hhv. civilingeniør (14 pct.) og Diplomingeniør (14 pct.). De to udvalgte uddannelser, der har oplevet størst tilbagegang i antallet af 1. prioritetsansøgere fra 2016 til 2017, er designer (-38 pct.) og professionsbacheloruddannelsen i ernæring og sundhed (-22 pct.).

Den rigtige A-kasse for dig?

Se vores sammenligning
og guide

Tabel 1.2
Udvikling i søgningen til udvalgte uddannelser 2010-2017 (1. prioritetsansøgninger)

Ændring 2016-2017
  2010 2013 2015 2016 2017 Antal Pct.
Arkitekt 682 782 967 996 968 -28 -3
Bioanalytiker 162 337 424 446 396 -50 -11
Bygningskonstruktør 468 660 715 774 817 43 6
Civilingeniør 411 604 989 1.208 1.382 174 14
Designer 1.129 1.413 1.176 1.108 686 -422 -38
Datamatiker 184 505 752 738 820 82 11
Designteknolog 928 1.133 1.390 1.325 1.285 -40 -3
Diplomingeniør 588 1.100 1.236 1.560 1.777 217 14
Ergoterapeut 209 383 501 478 480 2 0
Ernæring og sundhed 516 864 872 758 591 -167 -22
Finansøkonom 339 625 696 752 695 -57 -8
Folkeskolelærer 1.483 1.878 1.750 2.053 2.027 -26 -1
Fysioterapeut 1.231 1.780 2.082 1.891 1.770 -121 -6
Handelsøkonom 49 357 365 367 296 -71 -19
Jura 827 1.165 1.117 1.268 1.287 19 1
Laborant 71 190 306 344 289 -55 -16
Markedsføringsøkonom 575 1.171 1.528 1.508 1.493 -15 -1
Medicin 2.351 2.105 2.454 2.563 2.805 242 9
Multimediedesigner 225 701 1.029 969 926 -43 -4
Pædagog 2.893 4.974 5.115 4.966 4.841 -125 -3
Serviceøkonom 266 756 1.176 960 926 -34 -4
Socialrådgiver 979 1.705 2.100 2.270 2.186 -84 -4
Sygeplejerske 1.670 2.809 4.020 3.928 3.755 -173 -4
Veterinærmedicin 371 489 433 450 424 -26 -6

Næste >

Hovedemner om A-kasse

Nemt at skifte til en anden A-kasse Skulle du som studerende ønske at skifte A-kasse, kan det nemt lade sig gøre. Læs mere..
Hvad kan du få i dagpenge efter uddannelsen? Som ikke-forsørger kan du få kr. 13.836 pr. måned. Som forsørger kan du få kr. 15.868. Se dagpengesatser..
Gratis A-kasse under studiet Du kan som studerende få gratis A-kasse i langt de fleste A-kasser. Det er en økonomisk fordel at melde sig ind i A-kasse senst 1 år før du dimitterer.
Særlige regler for nyuddannede Med gennemførelse af en erhvervsrettet uddannelse af mindst 18 måneders varighed, kan du få dagpenge efter dimittendreglen. HUSK 14-dages fristen. Læs mere...
Opfylder du ikke betingelserne for gratis medlemskab? Er du f.eks. over 30 år, eller tjener du for meget ved siden af studiet? I så fald kan et betalt deltids-medlemsskab af A-kassen være en fordel. Læs mere..
Gratis fagforening for studerende Af flere grunde kan det være en fordel - udover dit A-kasse medlemskab - også at melde dig ind i fagforening. Du kan som studerende få gratis fagforening i Det Faglige Hus og 3F, hvis du har studiejob inden for 3F-området.

Artikler

Find information om A-kasse

➞ Alle artikler
Ændring af dagpengeregler fra 1. maj 2023

Ændring af dagpengeregler fra 1. maj 2023..
læs mere

Satser 2023

Nye satser der gælder fra 1. januar 2023 er klar. Se hvor meget du kan få i dagpenge, eller hvor meget du skal have tjent for at kunne få dagpengeret..
læs mere

Husk at melde dig ind i A-kasse senest 1 år før du er færdig..
læs mere