Søgning via kvote 2 fordelt på uddannelsesgrupper (2017)

< Forrige | Indhold | Næste >

33.221 søgte en erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelse som 1. prioritet pr. 15. marts 2017, jf. tabel 2.1. Det optagelsesområde på erhvervsakademi- og professionsbachelorområdet, der har oplevet den største vækst i ansøgertallet, er det tekniske område med en stigning på 9 pct., svarende til 265 personer. Det område, som har oplevet det største fald i søgningen er det maritime område som er faldet med 37 pct., svarende til 53 personer.

Blandt bacheloruddannelserne har teknisk videnskab oplevet den største vækst i antallet af 1. prioritetsansøgninger siden 2016 (15 pct., svarende til 197 personer). De områder, som har oplevet det største fald i antallet at ansøgere siden 2016 er de kunstneriske uddannelser (-26 pct.) og teologi (-23 pct.), svarende til hhv. 589 og15 personer.

Få gratis A-kasse!

..som studerende kan du få 5 års gratis A-kasse. Læs mere

Tabel 2.1
Udviklingen i søgningen fordelt på optagelsesområde 2010-2017

Ændring 2016-2017
  2010 2013 2015 2016 2017 Antal Pct.
Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser
Det bio- og laboratorietekniske område 237 428 575 666 598 -68 -10
Det designfaglige område 968 1.231 1.531 1.478 1.463 -15 -1
Det It- faglige område 472 1.356 1.969 1.939 1.956 17 1
Det maritime område   405 159 142 89 -53 -37
Det medie- og kommunikationsfaglige område 2.150 3.364 3.308 3.075 3.024 -51 -2
Det pædagogiske område 4.507 7.117 7.171 7.296 7.227 -69 -1
Det samfundsfaglige område 1.057 1.969 2.374 2.572 2.501 -71 -3
Det sundhedsfaglige område 4.565 7.389 9.374 8.956 8.430 -526 -6
Det tekniske område 1.405 2.427 2.717 3.117 3.382 265 9
Det økonomisk- merkantile område 1.488 3.665 4.821 4.742 4.551 -191 -4
I alt 16.849 29.351 33.999 33.983 33.221 -762 -2
Bacheloruddannelser
Humaniora 3.594 4.853 4.484 4.600 4.572 -28 -1
Kunstnerisk uddannelse 1.811 2.360 2.143 2.243 1.654 -589 -26
Naturvidenskab 1.561 2.491 2.584 2.662 2.659 -3 -0
Samfundsvidenskab 5.654 7.377 8.039 8.781 8.976 195 2
Sundhedsvidenskab 2.844 2.757 3.065 3.177 3.430 253 8
Teknisk Videnskab 457 695 1.054 1.282 1.479 197 15
Teologi 30 45 47 66 51 -15 -23
I alt 15.951 20.578 21.416 22.811 22.821 10 0
I alt 32.800 49.929 55.415 56.794 56.042 -752 -1

Anm: De kunstneriske uddannelser omfatter arkitekt, designer og konservator. Konservatoruddannelsen har kun optag hver tredje år (senest i 2013).

< Forrige | Indhold | Næste >

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg for studerende

Ny direktør i Akademikernes A-kasse

Udgivet den 18.03.2019 af A-kasser.dk

Skandaleramt A-kasse får ny direktør. Akademikernes A-kasse der i februar 2019 blev politianmeldt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), har i dag offentliggjort at de pr. 1. maj Læs mere...

Regeringen havde planer om at halvere dimittendsatsen

Udgivet den 15.05.2018 af A-kasser.dk

Dokumenter som Jyllands-Posten er kommet i besiddelse af viser at Regeringen i november 2017 under forhandlingerne om en erhvervs- og iværksætterpakke forslog i et forhandlingsudspil til Læs mere...

Danske unge med videregående uddannelse må vente længere på job end i nabolandene

Udgivet den 22.09.2017 af A-kasser.dk

OECD udarbejder hvert år statistik og analyser på uddannelsesområdet for alle OECD-landene og udgiver resultaterne i publikationen ”Education at a Glance”. Der ses bl.a. på uddannelsesniveau, Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?
X

Brug for hjælp?

Bestil et opkald fra kundeservice
RING MIG OP

...eller få hjælp via
CHAT

Uden for åbningstid:
send MAIL

...eller SØG SVAR

X

Brug for hjælp?

Bestil et opkald fra kundeservice
RING MIG OP

...eller få hjælp via
CHAT