Søgning via kvote 2 fordelt på institutioner (2017)

< Forrige | Indhold | Næste >

De tre videregående uddannelsesinstitutioner, som har modtaget flest 1. prioritetsansøgninger pr. 15. marts 2017, er Professionshøjskolen VIA, Københavns Universitet og Aarhus Universitet. Disse tre uddannelsesinstitutioner har næsten modtaget hver tredje 1. prioritetsansøgning.

De institutioner, som har oplevet den største procentvise stigning i antallet af 1. prioritetsansøgninger siden 2016, er IT-Universitetet (37 pct.) og Den Frie Lærerskole (35 pct.). De institutioner, som har oplevet det største procentvise fald i antallet af 1.prioritetsansøgninger siden 2017 er MARTEC (-63 pct., svarende til 10 personer), Maskinmesterskolen København (54 pct., svarende til 13 personer) og EA Kolding (-46 pct.), jf. tabel 3.1.

Tabel 3.1
Udviklingen i søgningen fordelt på institution 2010-2017 (1. prioritetsansøgninger)

Ændring 2016-2017
  2010 2013 2015 2016 2017 Antal Pct.
Erhvervsakademi
EA CBA 364 1.362 1.388 1.405 1.320 -85 -6
EA Dania 168 472 492 494 461 -33 -7
EA Kolding 62 149 310 365 198 -167 -46
EA Lillebælt 351 676 990 1.067 1.017 -50 -5
EA MidtVest 75 122 142 174 175 1 1
EA Sjælland 211 566 899 843 755 -88 -10
EA SydVest 80 159 265 314 363 49 16
EA Aarhus 625 1.042 1.523 1.399 1.491 92 7
Københavns EA 644 1.443 2.005 2.009 2.125 116 6
Professionshøjskole
DK Medie og Journalisthøjskole 1.872 2.696 2.421 2.209 2.085 -124 -6
PH Lillebælt University College 1.133 1.867 2.303 2.305 2.267 -38 -2
PH Metropol 2.241 3.289 3.832 3.609 3.238 -371 -10
PH Sjælland University College 884 1.778 2.326 2.495 2.511 16 1
PH UC Syddanmark Esbjerg - Haderslev 938 1.584 1.728 1.768 1.769 1 0
PH University College Capital 1.185 2.224 2.274 2.422 2.234 -188 -8
PH University College Nordjylland 1.347 2.234 2.902 2.759 2.796 37 1
PH VIA University College 3.857 5.811 6.452 6.378 6.371 -7 -0
Kunst-/design skoler
Arkitektskolen Aarhus 201 243 354 378 387 9 2
Designskolen Kolding 293 269 277 220 244 24 11
Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering 1.317 1.848 1.512 1.645 1.023 -622 -38
Universitet
Copenhagen Business School - Handelshøjskolen 2.200 2.855 3.153 3.374 3.304 -70 -2
Danmarks Tekniske Universitet 332 637 757 986 1.108 122 12
IT-Universitetet 73 232 203 265 362 97 37
Københavns Universitet 5.123 5.893 5.770 5.772 5.547 -225 -4
Roskilde Universitet 750 909 814 875 972 97 11
Syddansk Universitet 1.967 2.829 3.436 3.508 3.954 446 13
Aalborg Universitet 851 1.724 2.258 2.362 2.531 169 7
Aarhus Universitet 3.564 4.526 4.395 5.174 5.240 66 1
Maritim
Fredericia Maskinmesterskole   50 36 19 21 2 11
MARTEC   44 24 16 6 -10 -63
Maskinmesterskolen København   106 28 24 11 -13 -54
SIMAC   32 24 31 20 -11 -35
Århus Maskinmesterskole   173 47 52 31 -21 -40
Øvrige institutioner
Den Frie Lærerskole 79 85 75 78 105 27 35

Københavns Maskinmester- og elintallatørskole

13            
I alt 32.800 49.929 55.415 56.794 56.042 -752 -1

Anm: Tallene omfatter uddannelser med optag via Den Koordinerede Tilmelding. Nogle institutioner udbyder uddannelser på flere niveauer, f.eks. udbyder erhvervsakademierne også uddannelser på professionsbachelorniveau.

< Forrige | Indhold | Næste >

Mere om A-kasse medlemskab

Mulige ændringer af dagpengeregler i fremtiden

Der pågår løbende overvejelser om at ændre dagpengelovgivningen. Det kan være for at forenkle administrationen for A-kasser, gøre systemet enklere at bruge for virksomheder og borgere. Der kan også være ændringer på vej, som følge af ny EU-lovgivning.
I artiklerne neden for kan du se hvilke dagpenge-områder, der må forventes at ske ændringer på.

Forenkling af administrationen af G-dage

Forenkling af dagpengeregler for unge under 25 år

Forenkling af reglerne om A-kassen's fradrag i dine dagpenge

Forenkling af reglerne om rådighed og sanktioner

Forenkling af reglerne om regulering og tilbagebetaling

Blog om job, arbejdsmarked og A-kasser

Seneste blog indlæg for studerende

Ny direktør i Akademikernes A-kasse

Udgivet den 18.03.2019 af A-kasser.dk

Skandaleramt A-kasse får ny direktør. Akademikernes A-kasse der i februar 2019 blev politianmeldt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), har i dag offentliggjort at de pr. 1. maj Læs mere...

Regeringen havde planer om at halvere dimittendsatsen

Udgivet den 15.05.2018 af A-kasser.dk

Dokumenter som Jyllands-Posten er kommet i besiddelse af viser at Regeringen i november 2017 under forhandlingerne om en erhvervs- og iværksætterpakke forslog i et forhandlingsudspil til Læs mere...

Danske unge med videregående uddannelse må vente længere på job end i nabolandene

Udgivet den 22.09.2017 af A-kasser.dk

OECD udarbejder hvert år statistik og analyser på uddannelsesområdet for alle OECD-landene og udgiver resultaterne i publikationen ”Education at a Glance”. Der ses bl.a. på uddannelsesniveau, Læs mere...

Gå til bloggen

Hjælp?